Alkalmazásleíró

Az alkalmazásleíró a Crowdin alkalmazások egyik alapvető alkotóeleme. Az alkalmazásleíró egy JSON fájl (például: crowdin.json), amely általános információkat tartalmaz az alkalmazásról, valamint azokról a modulokról, amelyekkel az alkalmazás működni vagy bővülni szeretne. Leírja, hogyan fog működni az alkalmazás, milyen erőforrásokat fog használni, stb. Az alábbiakban láthat ehhez egy példát.​

Alkalmazást leíró struktúra

{
  "identifier": "your-application-identifier",
  "name": "Your Application",
  "description": "Application description",
  "logo": "/assets/logos/app-logo.png",
  "baseUrl": "http://example.com",
  "authentication": {
    "type": "authorization_code",
    "clientId": "your-client-id"
  },
  "events": {
    "installed": "/hooks/installed"
  },
  "scopes": [
    "project"
  ],
  "modules": {
    "integrations": [
      {
        "key": "your-module-key",
        "name": "Module Name",
        "description": "Module description",
        "logo": "/assets/logos/module-logo.png",
        "url": "/page/integration",
        "environments": [
         "crowdin-enterprise"
       ]
      }
    ]
  }
}
identifier

Type: string (^[a-z0-9-._]+$)

Note: Don't use uppercase in the app identifier.

Szükséges: igen

Leírás: Egy egyedi kulcs az alkalmazás azonosításához. Az azonosító megengedett hossza <= 255 characters.

name

Típus: string

Szükséges: igen

Leírás: Az ember által olvasható alkalmazásnév.

baseUrl

Típus: string (uri)

Szükséges: igen

Description: The base URL of the remote app, which is used for all communications back to the app instance.
Once the app is installed in a workspace, the app's baseUrl can’t be changed without uninstalling the app beforehand.

Ez fontos: bölcsen válassza ki a baseUrl-t, mielőtt alkalmazását nyilvánosságra hozná.
A baseUrl-nek https:// előtagúnak kell lennie, hogy minden adat biztonságosan kerüljön elküldésre a felhő és az alkalmazása között.

Megjegyzés: Minden alkalmazásnak rendelkeznie kell egy egyedi baseUrl-lel. Ha több alkalmazást szeretne kiszolgálni ugyanarról a hosztról,
érdemes egy útvonal előtagot hozzáadni az baseUrl-hez.

authentication

Típus: Authentication

Szükséges: igen

Leírás: Megadja a hitelesítési típust, amelyet a gazdaalkalmazás és a Crowdin alkalmazás közötti kérelmek aláírásakor használ.

description

Típus: string

Description: The human-readable description of what the app does.
The description will be visible in the Crowdin Enterprise UI.

logo

Típus: string (relativeUri)

Description: The image URL relative to the app's base URL which will be displayed in the Crowdin Enterprise UI.

events

Típus: Events

Description: Allow the app to register for app event notifications.

scopes

Típus: [string, … ]

Description: Set of scopes requested by this app.

{
 "scopes": [
  "project",
  "tm"
 ]
}
modules

Típus: object

Description: The list of modules this app provides.

environments

Típus: [string, … ]

Allowed values: crowdin, crowdin-enterprise

Description: Set of environments where a module could be installed.

{
 "environments": [
  "crowdin-enterprise"
 ]
}

Hitelesítés

​ Specifies the authentication type to use when signing requests from the host application to the Crowdin app. Crowdin Apps support two types of authentication:

 • using OAuth app (authorization_code value)
 • without OAuth app (none value)

In case your Crowdin app requires access to Crowdin API at any time, it’s recommended to use the authorization_code, in other cases feel free to use the none. The authentication type none grants access to Crowdin API as well as the authorization_code, but only when the Crowdin app is executed on the user side, for example, when the iframe opens.

Minta:

{
  "authentication": {
    "type": "authorization_code",
    "clientId": "your-client-id"
  }
}

Tulajdonságok:

type

Típus: string

Alapértelmezett: none

Allowed values: none, authorization_code

Leírás: A használni kívánt hitelesítés típusa.

clientId

Típus: string

Leírás: OAuth ügyfélazonosító a hitelesítéshez az authorization_code típushoz.

Modulok

Modules are how apps extend Crowdin Enterprise and interact with it. Using modules your app can do the following things:

 • Extend the Crowdin Enterprise UI.
 • Create integrations with external services.

Read more about Modules.

Események

​Allow an app to register callbacks for events that occur in the workspace. When an event is fired, a POST request will be made to the appropriate URL registered for the event. The installed callback is an integral part of the installation process of an app, whereas the remaining events are essentially webhooks. Each property within this object is a URL relative to the app’s base URL.

Minta:

{
  "events": {
    "installed": "/hook/installed",
    "uninstall": "/hook/uninstall"
  }
}

Tulajdonságok:

installed

Típus: string

Description: The event that is sent to an app after a user installed the app in Crowdin Enterprise.

This event is required if you use authorization_code. Read more about Authentication.

uninstall

Típus: string

Description: The event that is sent to an app before the app uninstallation from Crowdin Enterprise.

Events payload

Telepítve esemény

The Installed event is sent from Crowdin Enterprise to the remote Crowdin app when a user installs the app in Crowdin Enterprise. The Installed event contains the information about the Crowdin Enterprise workspace the Crowdin App was installed to, the information about the app itself, as well as the app authorization_code. As soon as the authorization_code is received it’s necessary to authorize the app using the access and refresh tokens.

Read more about Installed Event Flow.

Payload example: ​

{
  "appId": "your-application-identifier",
  "clientId": "your-client-id",
  "userId": 1,
  "organizationId": 1,
  "domain": "{domain}",
  "baseUrl": "https://{domain}.crowdin.com",
  "code": "def.....608bdad9c625bd2eedf1fd6"
}

Tulajdonságok:

appId

Típus: string

Leírás: Az alkalmazás azonosítója, amely deklarálva van az alkalmazás leíró fájljában.

clientId

Típus: string

Leírás: Az alkalmazásleíró fájlban deklarált OAuth ügyfélazonosító.

userId

Típus: integer

Description: The numeric identifier of the user that installed the app in Crowdin Enterprise.

organizationId

Típus: integer

Leírás: A szervezet numerikus azonosítója, amelybe az alkalmazást telepítették.

domain

Típus: string

Leírás: A szervezet neve, amelybe az alkalmazást telepítették.

baseUrl

Típus: string

Leírás: A szervezet baseUrl-e, amelybe az alkalmazást telepítették.

code

Típus: string

Leírás: A Crowdin alkalmazás engedélyezéséhez használt kód.

Eltávolítási esemény

The uninstall event is sent from Crowdin Enterprise to the remote Crowdin app when a user uninstalls the app from Crowdin Enterprise. The Uninstall event, like the install event, contains the information about the Crowdin Enterprise workspace the Crowdin App was installed to, and the information about the app itself. Az eltávolítási esemény fogadása után meg kell keresni és eltávolítani a Crowdin Enterprise munkaterülethez kapcsolódó összes adatot, amelyből az alkalmazás eltávolításra kerül.

Payload example: ​

{
  "appId": "your-application-identifier",
  "clientId": "your-client-id",
  "organizationId": 1,
  "domain": "{domain}",
  "baseUrl": "https://{domain}.crowdin.com"
}

Tulajdonságok:

appId

Típus: string

Leírás: Az alkalmazás azonosítója, amely deklarálva van az alkalmazás leíró fájljában.

clientId

Típus: string

Leírás: Az alkalmazásleíró fájlban deklarált OAuth ügyfélazonosító.

organizationId

Típus: integer

Leírás: A szervezet numerikus azonosítója, amelyből az alkalmazás eltávolításra kerül.

domain

Típus: string

Leírás: A szervezet neve, amelyből az alkalmazás eltávolításra kerül.

baseUrl

Típus: string

Leírás: A szervezet baseUrl-e, amelyből az alkalmazás eltávolításra kerül.

Hasznos volt ez a cikk?