Konzol kliens (CLI)

Crowdin CLI egy parancssori eszköz, amely lehetővé teszi a honosítási forrásai és Crowdin projektje közötti szinkronizációt és kezelést:

 • Automatizálja a forrásfájlok frissítési folyamatát a Crowdin projektjében
 • Fordítások letöltése a Crowdinról és azokat automatikusan a megfelelő helyekre menti
 • Minden meglévő fordítását néhány perc alatt feltöltheti a Crowdinba
 • Crowdin integrálása a következőkkel: GIT, SVN, Mercurial stb.

Ez az alkalmazás több platformú és terminálban fut a Linux alapú és MacOS X operációs rendszereken, vagy a parancssori ablakban a Windowson. It’s also open-source and it’s source code available at GitHub.

Újdonságok

 • Többszálas forrás- és fordítási fájl feltöltés
 • UX fejlesztések: folyamatjelzők, betöltési állapotok, hangulatjelek
 • Konfigurációs fájl interaktív generálása
 • Bash/Zsh parancs befejezés
 • Továbbfejlesztett súgóképernyő a parancsokhoz
 • A konfigurációs fájl érvényesítésének javítása
 • További importálás lehetőségek az upload parancshoz
 • További exportálás lehetőségek a download parancshoz
 • Az új Crowdin RESTful API v2 alapokon
 • Hibajavítások, valamint egyéb fejlesztések

Követelmények

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Java 8 vagy újabb verziója. Írja be a java -version parancsot a terminálba (parancssorba a Windowson), hogy ellenőrizze a Java verzióját. Például, java version “1.8.0_212” azt jelenti, hogy a Java 8 Update 212 telepítve van.

Ha nincs Java telepítve, töltse le az Oracle weboldaláról.

Telepítés

MacOS Homebrew

A Crowdin CLI telepítése homebrew használatával (a macOS csomagkezelője):

$ brew tap crowdin/crowdin
$ brew install crowdin@3

Windows

Töltse le és futtassa a Windows telepítőt.

Debian

Az összes csomagunkat a Crowdin Signing Key segítségével írjuk alá.

Töltse le, majd telepítse a nyilvános aláíró kulcsot:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

A következő parancs segítségével hozza létre a crowdin.list fájlt az /etc/apt/sources.list.d könyvtárban:

echo "deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /" > /etc/apt/sources.list.d/crowdin.list

És az adattára készen áll a használatra. A Crowdin CLI Debian csomagot a következővel telepítheti:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin3

A Crowdin CLI manuális telepítéséhez:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin3.deb -O crowdin.deb $ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Az összes csomagunkat a Crowdin Signing Key segítségével írjuk alá.

Töltse le, majd telepítse a nyilvános aláíró kulcsot:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

Telepítés az RPM adattárból

Hozzon létre egy crowdin.repo nevű fájlt az /etc/yum.repos.d könyvtárban, amely tartalmazza a következőt:

[crowdin] name=Crowdin repository baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin enabled=1

És az adattára készen áll a használatra. Ezután a Crowdin CLI-t az alábbi parancsok valamelyikével telepítheti:

sudo yum install crowdin3 sudo dnf install crowdin3

A Crowdin CLI manuális telepítéséhez:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin3.rpm -O crowdin.rpm $ sudo rpm -U crowdin3.rpm

Arch Linux

Visit the Crowdin CLI package page on Arch Linux user repository.

NPM

Installing from the NPM repository

npm i -g @crowdin/cli

Önálló változat

A Crowdin CLI-t önálló Java alkalmazásként lehet telepíteni.

Linux és macOS rendszeren való telepítés

 1. Töltse le a crowdin-cli.zip fájlt a fenti gomb segítségével
 2. Csomagolja ki
 3. A terminálban futtassa a ./install-crowdin-cli.sh parancsot rendszergazdai (sudo) jogokkal ahhoz, hogy a crowdin parancs a terminálban felvételre kerüljön

Windows rendszeren való telepítés

 1. Töltse le a crowdin-cli.zip fájlt a fenti gomb segítségével
 2. Csomagolja ki a tartalmát arra a helyre, ahol a Crowdin CLI-t tárolni szeretné
 3. Nyissa meg a Parancssort rendszergazdaként
  1. Kattintson a Start gombra
  2. A Keresőmezőbe írja be a következőt: cmd, majd nyomja meg a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt
  3. Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel jelenik meg, ellenőrizze, hogy azt a műveletet jeleníti meg, amit szeretne, majd kattintson a Továbbra
 4. Futtassa a setup-crowdin.bat szkriptet a crowdin parancs Parancssorba való adásához
 5. Indítsa újra a Parancssort

Using Crowdin CLI with Proxy Server

Crowdin CLI provides a possibility to work with a proxy server. Each time you run a command, Crowdin CLI checks whether the operating system has the configured environment variables.

Supported environment variables:

HTTP_PROXY_HOST – the name or the IP address of the host at which the proxy server is located
HTTP_PROXY_PORT – the port used by the proxy server for listening
HTTP_PROXY_USER – the username used for authentication on a proxy server
HTTP_PROXY_PASSWORD – the password used for authentication on a proxy server

Alkalmazás futtatása

Használja a következő módszert az alkalmazás futtatásához:

$ crowdin

Alternatív módszer:

$ java -jar crowdin-cli.jar

CLI

Konfiguráció

A Crowdin CLI használatához konfigurációs fájl szükséges. Javasoljuk, ennek a crowdin.yml nevet adja. A következő parancs futtatásával hozhatja létre:

$ crowdin init

Amikor a terminálban a Crowdin CLI-t hívja, akkor a projekt gyökérkönyvtárában kell lennie. Ellenkező esetben a --config opcióval meg kell adnia egy konfigurációs fájl elérési utat:

$ crowdin upload sources --config /path/to/your/config/file

Futtassa a crowdin help parancsot a további parancsok megismeréséhez.

Minta konfigurációs fájl:

"project_id": "projectId"         #open project and go to Tools > Command line tool (CLI)
"api_token": "personal-access-token"   #open project and go to Tools > Command line tool (CLI)
"base_path": "."             #path to your project directory on a local machine
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
   "source": "/en/**/*.json",                     #source files filter
   "translation": "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

For more information how to configure Crowdin CLI, read the Configuration File article.

Használat

Miután létrehozta a konfigurációs fájlt, készen áll a Crowdin CLI használatára, a honosítási források kezelésére és a fájlszinkronizálás automatizálására.

Általános parancsok

To show help information about Crowdin CLI:

$ crowdin help

A vázlat konfigurációs fájl létrehozásához:

$ crowdin init

A konfigurációs fájl általános hibáinak ellenőrzéséhez:

$ crowdin lint

A Crowdinba feltöltött fájlok listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin list project

Uploading Sources

A forrásfájlok Crowdinba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources

To specify the target languages the source files shouldn’t be translated into:

$ crowdin upload sources --excluded-language uk fr

Egy fájl konfiguráció nélküli feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources -s "..." -t "..." -T personal-token -i project-id --base-url 'your-organization-url'

Use placeholders to put appropriate variables.

A Crowdinba feltöltésre kerülő fájlok listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin upload sources --dryrun

To delete obsolete files from a Crowdin project:

$ crowdin upload sources --delete-obsolete

A meglévő fordítások Crowdinba való feltöltéséhez (a fordítások szinkronizálásra kerülnek):

$ crowdin upload translations

Az upload parancs részletes információinak megjelenítéséhez:

$ crowdin upload --help

To add existing or new labels to the source strings:

$ crowdin upload sources -s "..." -t "..." --label "main-menu" --label "application"

Read more about Labels.

Downloading Sources

To download source files from Crowdin:

$ crowdin download sources

Fordítások letöltése

A Crowdin legújabb fordításainak letöltéséhez:

$ crowdin download

A konkrét nyelv (nyelvkódok) legfrissebb fordításainak letöltéséhez:

$ crowdin download -l {language_code}

A Crowdin legújabb fordítások listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin download --dryrun

A download parancs részletes információinak megjelenítéséhez:

$ crowdin download --help

Downloading Translations to a Target File

Regardless of the initial source file format, you can download translation files in the Android XML, iOS Strings, and XLIFF formats.

It’s beneficial when localizing mobile app content or when the final translation file format differs from the initial source format. You can use beforehand generated source files or send strings to your Crowdin project directly from design tools. When translations are finished, you can download them in the needed format and easily integrate them into the codebase.

To launch custom exporters and download files in the necessary format:

$ crowdin download targets <name>

Konfiguráció

Add the targets section to your crowdin.yml configuration file with the following structure:

targets: [
 {
  name: "android",
  files: [
   {
    file: "targets/%two_letters_code%/android.xml",
    sources: [
      "file.xlsx"
    ],
    labels: [
      "mobile",
      "ui"
    ]
   }
  ]
 }
]
 • name - the name of your target. Will be used for downloading specific targets.
 • files - the section that describes the resulting files that appear in your system after the download. Each target supports the downloading of multiple files.
 • file - the resulting file pattern. Currently supported file formats are the following: Android XML (.xml), iOS Strings (.strings), and XLIFF. New file formats are coming soon.
 • sources - the source files in Crowdin Enterprise, whose translations should be exported. Alternatively, you can specify either branches or directories.
 • labels - Labels for the strings filtering (Optional).

As a result, the file.xlsx translations (filtered by labels mobile and ui) will be downloaded to targets/%two_letters_code%/android.xml file.

Downloading Pseudo-localization

You can configure and download pseudo-localized translation files.

To download an archive with pseudo-localized translation files:

$ crowdin download --pseudo

Konfiguráció

Add the pseudo_localization section to your crowdin.yml configuration file with the following structure:

pseudo_localization: {
 length_correction: 25,
 prefix: "",
 suffix: "",
 character_transformation: "cyrillic"
}

Verziók kezelése

You can manage (add, delete) version branches in a project.

To create a new version branch:

$ crowdin branch add {branch_name}

To delete a version branch:

$ crowdin branch delete {branch_name}

Also, you can create version branches during the file upload.

A forrásfájlok megadott verzió-ágba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

A fordítások megadott verzió-ágba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

A fordítások megadott verzió-ágból való letöltéséhez:

$ crowdin download -b {branch_name}

Forrás-karakterláncok kezelése

You can manage (add, edit, delete) source strings for the following file types: CSV, RESX, JSON, Android XML, iOS strings, PROPERTIES.

Az aktuális projektben található forrás-karakterláncok listáját a következő módon jelenítheti meg (a --verbose opcióval további információt kaphat):

$ crowdin string list

To show a list of source strings for a specified version branch in a project:

$ crowdin string list --branch {branch_name}

To create a new source string (use --label to add labels to the strings you’re creating):

$ crowdin string add

A forrás-karakterlánc törlése:

$ crowdin string delete

To edit existing source string (use --label to add labels to the strings you’re editing):

$ crowdin string edit

Use the -h option to see all possible command options.

Fordítási és lektorálási folyamat

A következő parancsok segítségével ellenőrizheti a projekt fordítási és lektorálási folyamatát.

A fordítási és lektorálási folyamat egyidejű megjelenítéséhez:

$ crowdin status

To show both translation and proofreading progress for a specified version branch in a project:

$ crowdin status --branch {branch_name}

A fordítási folyamat megjelenítéséhez:

$ crowdin status translation

A lektorálási folyamat megjelenítéséhez:

$ crowdin status proofreading

A --verbose opció használatával további információkat jeleníthet meg. Use -h option to see all possible command options.

Glossary Management

You can upload and download glossaries.

To show a list of glossaries (use the --verbose option to show term lists for glossaries):

$ crowdin glossary list

To upload glossary from a file (in TBX file format) either to the specified glossary or to a new one:

$ crowdin glossary upload

To upload glossary from a file (in CSV or XLS/XLSX file format) either to the specified glossary or to a new one:

$ crowdin glossary upload <file> --scheme term_en=0 --scheme description_en=1 --scheme partOfSpeech_en=2 --first-line-contains-header

To form the scheme for your CSV or XLS/XLSX glossary file, use the following constants:

term_{language_code} – Column contains terms.
{column_number} – Column number. Numbering starts from 0. description_{language_code} – Column contains term descriptions.
partOfSpeech_{language_code} – Column contains part of speech for terms.
where {language_code} – Language code for the specified language. See the full list of Supported Languages.
--first-line-contains-header – Used to skip the import of the first row (header).

To download glossary to a file (in TBX, CSV, or XLS/XLSX file format) from the specified glossary:

$ crowdin glossary download

Translation Memory Management

You can upload and download translation memories.

To show a list of translation memories:

$ crowdin tm list

To upload translation memory from a file (in TMX file format) either to the specified translation memory or to a new one:

$ crowdin tm upload

To upload translation memory from a file (in CSV or XLS/XLSX file format) either to the specified translation memory or to a new one:

$ crowdin tm upload <file> --scheme en=0 --scheme fr=1 --first-line-contains-header

To form the scheme for your CSV or XLS/XLSX translation memory file, use the following constants:

{language_code} – Column contains translation memory elements for the specified language.
{column_number} – Column number. Numbering starts from 0. where {language_code} – Language code for the specified language. See the full list of Supported Languages.
--first-line-contains-header – used to skip the import of the first row (header).

To download translation memory to a file (in TMX, CSV, or XLS/XLSX file format) from the specified translation memory:

$ crowdin tm download

Előfordítás

You can pre-translate source files that match the wild-card pattern and are stored in the current Crowdin project. You can use the pre-translation via TM or MT.

To run pre-translation via TM:

$ crowdin pre-translate --method tm

To run pre-translation via MT:

$ crowdin pre-translate --method mt --engine-id=...

Use -h option to see all possible command options.

List Project Target Languages

You can list target languages that are used in the current project.

To display a list of target languages:

$ crowdin list languages

Use -h option to see all possible command options.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?