Konfigurációs fájl

Megjegyzés: Ez a konfigurációs fájl csak az új CLI (v3) esetén működik.

Bevezetés

A Crowdin CLI egy YAML konfigurációs fájlt használ, amely tartalmazza a kezelni kívánt források leírását: a Crowdin számára feltöltött fájlok aktuális adatait, valamint azokat a helyeket, ahol azok fordításai tárolásra kerülnek.

A Crowdin CLI használatához először hozza létre a saját YAML konfigurációját, majd futtassa az eszközt. A Crowdin CLI alapértelmezés szerint egy crowdin.yaml nevű konfigurációs fájlt keres (tehát nem kell megadnia a konfigurációs nevet, hacsak az nem különbözik crowdin.yaml-tól).

A konfigurációs fájl létrehozásához futtassa a következő parancsot:

$ crowdin init

Konfigurációs fájl struktúrája

Az érvényes Crowdin CLI konfigurációs fájl a következő struktúrával rendelkezik, ezért kérjük, töltse ki az összes szükséges információt:

 • Fájl elején adatok a projekt hitelesítőiről, preferenciáiról és hozzáférési információiról
 • Egy elem a fájlok tömbjében, amely leírja a kezelendő fájlok halmazát
 • A Source - mely meghatározza a forrásfájlokra vonatkozó szűréseket - és a Translation - mely megmondja hogy hol kerüljenek tárolásra a fordítások mezők szükségesek, vagy hogy hol keresse a már rendelkezésre álló fordításokat - mezők szükségesek a fájlok tömbjében, ha fel kívánja őket tölteni a CLI beállításával

Egy egyszerű konfigurációs fájl írása

Egy tipikus YAML konfigurációs fájl az alábbihoz hasonló:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section 
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/folder1/[0-2].txt",                    #source files filter
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"    #where translations are stored
 },
 {
  "source": "/locale/en/folder2/[0-2].txt",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%"
 }
]

A fenti konfigurációs fájl futtatása és a forrásfájlok feltöltése a Crowdinba:

$ crowdin upload sources

Fordítások letöltése Crowdinról és a megfelelő helyre tenni őket:

$ crowdin download

API hitelesítő adatok a környezeti változókból

Az API hitelesítő adatokat egy környezeti változóból is betöltheti, pl.:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_URL"

Ha kevert, akkor az api_token és a project_id prioritásai a következők:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"   # Low priority
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"  # Low priority
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"    # Low priority
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_PATH"     # Low priority
"project_id": "projectId"          # High priority
"api_token": "personal-access-token"    # High priority
"base_path": "/project-base-path"      # High priority
"base_url": "https://crowdin.com"      # High priority

A Projekt konfiguráció és az API hitelesítő adatok szétválasztása

A crowdin.yaml fájl tartalmaz egy leírást a források kezeléséhez, illetve tartalmazza az API hitelesítő adatokat (project_id, api_token, base_path, base_url). Ez azt jelenti, hogy nem biztonságos a fájl tárolása az adattárban, mert az API kulcs így elérhető a többi felhasználó számára. A Crowdin CLI kétféle konfigurációs fájlt támogat:

 • a projekt könyvtárában található leírást a források kezeléséhez
 • API hitelesítő adatok, amely valószínűleg a $HOME/.crowdin.yaml helyen van
Megjegyzés: A .crowdin.yaml konfigurációs fájl API hitelesítési adatai nagyobb prioritást élveznek, mint a projekt könyvtárában lévő hitelesítési adatok (crowdin.yaml).

Ha felhasználó-specifikus hitelesítő adatokkal kell parancsot futtatnia (például upload sources), akkor futtassa a következő parancsot:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

De ha a felhasználó-specifikus hitelesítő fájl a $HOME/.crowdin.yaml alatt található, akkor egyszerűen így is futtathatja:

$ crowdin upload sources

Általános konfiguráció

A fent bemutatott minta-konfiguráció olyan forrás- és fordítási attribútumokat tartalmaz, amelyek szabványos helyettesítő karaktereket tartalmaznak (más néven globbing minták), hogy megkönnyítsék a több fájl kezelését.

Ezeket a mintákat használhatja:

* (csillag)

A fájl vagy a könyvtár nevében megjelenő karaktereket ábrázolja. Ha “*.json”-t ad meg, akkor minden olyan fájlt tartalmazni fog, mint a “messages.json”, az “about_us.json” és bármi, melynek kiterjesztése a “.json”.

** (dupla csillag)

Rekurzív módon megfelel bármely karakterláncnak (beleértve az alkönyvtárakat is). A **\ mind a forrás, mind a fordítási mintákban is használható. Ha a ** használatra kerül a fordítási mintában, akkor az mindig tartalmazni fog egy forrás alkönyvtárt egy bizonyos fájlhoz. Példaként a forráshoz használhatja ezt: ‘/en/**/*.po’ az összes *.po fájl Crowdinba való rekurzív feltöltéséhez. A fordítási minta: ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ lesz.

? (kérdőjel)

Egyetlen karaktert helyettesít.

[set]

Egy adott karaktert helyettesít egy csomagból. Pontosan úgy viselkedik, mint a Regexp karakterkészletei, beleértve a beállított tagadást ([^a-z]).

\ (fordított perjel)

Védi a következő metakaraktert.

Helyőrzők

A Crowdin CLI lehetővé teszi a következő helyőrzők használatát, hogy a megfelelő változókat az eredményül kapott fájl nevére alkalmazza:

Név Leírás
%language% Nyelv neve (pl. ukrán)
%two_letters_code% ISO 639-1 nyelvkód (pl. uk)
%three_letters_code% ISO 639-2/T nyelvkód (pl. ukr)
%locale% Területi beállítások (pl. uk-UA)
%locale_with_underscore% Területi beállítások (pl. uk_UA)
%original_file_name% Eredeti fájlnév
%android_code% Android területi azonosító, a "values-" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_code% OS X területi azonosító az ".lproj" könyvtárak elnevezésére használható
%original_path% Használja a szülőmappa nevét a Crowdin projektben, hogy létrehozza a fájl elérési útját az eredményül kapott csomagban
%file_extension% Eredeti fájlkiterjesztés
%file_name% Fájl neve kiterjesztés nélkül

A létrehozott archívumban lévő fájlok elérési útját is megadhatja úgy, hogy a minta elején egy perjelet (/) helyez el.

A translation beállítása a következőképp kell kinézzen: “/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%”.

Helyettesítő karakterek használata

A helyi gépen található fájlok és könyvtárak struktúrája:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a forrás elérési útjában:
#........your project configuration........
"files": [
 {
   "source": "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt)
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 }
]
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a fájlok figyelmen kívül hagyásához:
  #........your project configuration........
  "files": [
   {
   "source": "/**/*.*",               #upload all files that the base_path contains
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
   "ignore": [
    "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files
    "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt
    "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt
    "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
    "/**/[0-9][0-9][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt
    "/**/[0-9]*_*.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt
   ]
   }
  ]
  

Nyelv hozzárendelése

Gyakran a szoftverprojektek a honosítási könyvtárakhoz egyéni neveket tartalmaznak. Crowdin allows you to map your own languages to be recognizable in your projects.

Tegyük fel, hogy a nyelvi könyvtárak elnevezése “en”, “uk”, “fr”, “de”. Közülük mindegyik megjeleníthető a %two_letters_code% helyőrzővel. Ezen felül van egy “zh_CH” nevű könyvtára. To make it work with Crowdin without changes in your project, you can set up Language Mapping. A nyelvkódokat felül is írhatja, például az %android_code%, %locale%, stb. helyőrzőkkel.

You can set up Language Mapping either via the user interface (UI) or by adding a languages_mapping section to your file set. We recommend setting up a language mapping via UI since it eliminates the need for duplicating the languages_mapping parameter for each file filter, but of course, you can choose the option that works best for you.

To set up Language Mapping via UI, follow these steps:

 1. Open the Project settings > General tab and scroll down to the Export section.
 2. Egyéni nyelvkódok hozzáadásához a projektje célnyelveihez kattintson a Nyelv hozzárendelése gombra.

To set up Language Mapping in your configuration file, add the languages_mapping section to your file set as shown below.

Sample configuration:

"files": [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "uk" : "ukr",
    "pl" : "pol"
   }
  }
 }
]

Mapping format is the following: “crowdin_language_code” : “code_you_use”. Check the full list of Crowdin language codes that can be used for mapping.

Fordítás fájlok átnevezése

Ha át kell neveznie a fordítás fájlokat az exportálás után, könnyen elvégezheti ezt a translation_replace paraméter segítségével.

For example, if the file is named “en_strings.po” it can be renamed to “strings.po”. Ehhez a konfigurációs fájlhoz (crowdin.yaml) adjon hozzá egy új paramétert (azonos szinten a fordítási paraméterrel):

"files": [
 {
  "source": "/locale/**/en_*.po",
  "translation": "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "translation_replace": {
   "en_": ""
  }
 }
]

Ebben az esetben az “_en” egyszerűen törlődik a fájlnévből.

Fájlok és könyvtárak figyelmen kívül hagyása

Időről időre olyan fájlok és könyvtárak vannak, amelyeket nem kell a Crowdinban lefordítani. Ilyen esetekben a helyi fájlonkénti szabályok hozzáadhatók a projekt konfigurációs fájljához.

"files": [
 {
  "source": "/**/*.properties",
  "translation": "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%",
  "ignore": [
   "/test/file.properties",
   "/example.properties"
  ]
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/locale/en/templates",
   "/locale/en/workflow"
  ]
 }
]

Többoszlopos CSV

Ha egy CSV fájl az összes célnyelv fordítását tartalmazza, a sémában meg kell adnia a megfelelő nyelvkódokat.

CSV fájl példa:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Konfigurációs fájl példa:

"files": [
 {
  "source": "multicolumn.csv",
  "translation": "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

Ha a CSV fájl olyan oszlopokat tartalmaz, melyeket az importálásnál ki kell hagyni, használja a none értéket az ilyen oszlopokra a sémában, például:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Könyvtárszerkezet mentése szerveren

"preserve_hierarchy": true

Példa a preserve_hierarchy funkció használatára a fájl konfigurációjában:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

Alapértelmezés szerint az olyan könyvtárak, amelyek nem tartalmaznak fordítási fájlokat, nem hozhatók létre a Crowdinban. Például:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

A projektfájlok alapértelmezés szerint a Crowdinban a következők szerint jelennek meg:

- foo.po
- bar.po

A preserve_hierarchy funkció használatával a Crowdinban lévő fájlstruktúra a következő lesz:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Fájlok feltöltése a megadott útvonalra a megadott típussal

Ez a funkció 2 opcionális paraméter támogatását biztosítja a yaml fájlban: dest és type. Ez jellemzően néhány olyan projekt esetében használatos, ahol a feltöltött névnek másnak kell lennie, így a Crowdin képes felismerni a típust. A dest paraméter lehetővé teszi, hogy megadja a fájl nevét a Crowdinban.

Figyelem! A dest paraméter csak szimpla fájlokon működik, és ha használja, akkor a konfigurációs fájlnak tartalmaznia kell a preserve_hierarchy paramétert a true értékkel.

Konfigurációs fájl példa mindkét paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/conf/messages",
  "dest": "/messages.properties",
  "translation": "/conf/messages.%two_letters_code%",
  "type": "properties"
 },
 {
  "source": "/app/strings.xml",
  "dest": "/strings.xml",
  "translation": "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "type": "properties"
 }
]

Módosított karakterláncok frissítése

Az update_option paraméter opcionális. Ha nincs beállítva, a megváltoztatott karakterláncok fordításai a fájlfrissítés után elveszhetnek. Hasznos az elgépelések javításaihoz és a kisebb forrás-karakterlánc változásokhoz.

Az értéktől függően, az update_option a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során.

Az értékek:

 • update_as_unapproved - megváltozott karakterláncok fordításainak megőrzése, és eltávolítja a fordítások jóváhagyásait, ha vannak ilyenek
 • update_without_changes - megváltozott karakterláncok fordításainak és a fordítások jóváhagyásainak megőrzése

Konfigurációs fájl példa update_option paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%three_letters_code%/%file_name%.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context",
  "update_option": "update_as_unapproved"
 },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation": "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option": "update_without_changes"
 }
]

Fordítások feltöltése

Az upload translations parancs feltölti a meglévő fordításokat a Crowdinba. If no options specified, the uploaded translations will not be imported even if they are equal with the source strings and will not be approved.

Az értékek:

 • -l, --language=language_code - határozza meg azokat a fordításokat, amelyeket fel kell tölteni a Crowdinba. Alapértelmezetten a fordítások az összes projekt célnyelvre feltöltésre kerül. (Crowdin nyelvkódok)
 • --[no-]import-eq-suggestions - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha az egyenlő forrás-karakterlánccal a Crowdin projektben
 • --[no-]auto-approve-imported - automatikusan jóváhagyja a feltöltött fordításokat

További lehetőségek az XML fájlokhoz

translate_content
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell-e fordítani a jelölők közé helyezett szövegeket.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
translate_attributes
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell-e fordítani a jelölők attribútumait.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
content_segmentation
opcionális
bool Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket rövidebb szegmensekre ossza-e fel.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
translatable_elements
opcionális
array Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Minta útvonal: /path/to/node vagy /path/to/attribute[@attr]
Figyelem! Ha be van állítva, a translate_content és a translate_attributes paramétereket nem veszi figyelembe az importálás során.

Konfigurációs fájl példa további paraméterekkel:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/app/sample1.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translate_attributes": 1,
  "translate_content": 0
 },
 {
  "source": "/app/sample2.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements": [
   "/content/text",           # translatable texts are stored in 'text' nodes of parent node 'content'
   "/content/text[@value]"        # translatable texts are stored in 'value' attribute of 'text' nodes
  ]
 }
]

Védett idézőjelek funkció a .properties fájlformátumhoz

Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Az escape_quotes-t fájlonkénti opcióként adhatja hozzá. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

Az értékek:

 • 0 - ne védje az aposztrófot
 • 1 - aposztróf védése egy másik aposztróffal
 • 2 - aposztróf védése fordított perjellel
 • 3 - Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )

Speciális karakterek védése
Meghatározza, hogy a speciális karaktereket (=, :, ! és #) az exportált fordításokban védeni kell-e egy fordított perjellel. Az escape_special_characters paramétert fájlonként adhatja hozzá.

Elfogadható értékek: 0, 1. Alapértelmezett értéke 1.

 • 0 - speciális karakterek nincsenek védve
 • 1 - speciális karakterek védése fordított perjellel

Példa a konfigurációs fájlra:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/en/strings.properties",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes": 1,
  "translate_content": 0,
  "escape_special_characters": 0
 }
]

Konfiguráció minták

CSV fájlok feltöltése API segítségével

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Specifies whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header": true,
  # used only when uploading CSV file to define data columns mapping
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  }
 }
]

Android projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  }
 }
]

Konfigurációs fájl a VCS integrációkhoz

A VCS integrációk ugyanazt a konfigurációs fájlt igénylik, mint a CLI eszköz, azaz ugyanazt a struktúrát támogatja. Az egyetlen különbség az, hogy a projekthitelesítő adatokat biztonsági okokból nem szabad a fájl fejlécében tárolni. Emellett két további paraméter is használható.

Leíró üzenet paraméter a VCS integrációkhoz

Each time translations are committed the default message is shown “New translations {fileName} ({languageName})”. You can use commit_message parameter to add Git tags (e.g. to skip builds).

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"commit_message": "[ci skip]"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Az alapértelmezett beküldési üzenet lecseréléséhez használja az append_commit_message paramétert a false értékkel. Két opcionális helyőrzőt is hozzáadhat: %original_file_name% és %language% a megfelelő fájlnév és a megfelelő nyelvi változók használatához.

Minta:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin"
"append_commit_message": false

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Nyelvek exportálási paraméterei a VCS integrációkhoz

Alapértelmezés szerint az összes nyelv exportálásra kerül. If you need to export some specific languages, use export_languages parameter to specify them.

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"export_languages": [                  
  "ru", 
  "uk", 
  "ja"
 ]
"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Egy konfigurációs fájl használata a VCS integrációkhoz és a CLI-hez

There are cases when it’s necessary to use VCS integration and CLI for one project. Mostly, in this kind of situation, you’d need to have two separate configuration files, one for VCS integration and another for CLI. However, there is a possibility to use a single configuration file for both cases.

Since the VCS integration configuration file doesn’t contain project_id and api_token credentials that are required for CLI, you can pass them directly in the command using the following parameters: -i/--project-id, -T/--token. Alternatively, you may use environment variables for this purpose.

As a result, your command for downloading translations via CLI will look like the following:

$ crowdin download -i {your-project-id} -T {your-token}

Segítség kérése

Segítségre van szüksége a Crowdin CLI használatával, vagy kérdése van? Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?