Konfigurációs fájl

Megjegyzés: Ez a konfigurációs fájl csak az új CLI (v3) esetén működik.

Bevezetés

Crowdin CLI uses a configuration file that contains a description of the resources to manage: files to be uploaded into Crowdin and the locations of the corresponding translations.

A Crowdin CLI használatához először hozza létre a saját YAML konfigurációját, majd futtassa az eszközt. By default, Crowdin CLI looks for a configuration file named crowdin.yml (so you don’t have to specify the file name unless it’s different from crowdin.yml).

A konfigurációs fájl létrehozásához futtassa a következő parancsot:

$ crowdin init

Konfigurációs fájl struktúrája

A valid Crowdin CLI configuration file has the following structure, so please make sure that you fill out all the needed information:

 • Fájl elején adatok a projekt hitelesítőiről, preferenciáiról és hozzáférési információiról
 • Egy elem a fájlok tömbjében, amely leírja a kezelendő fájlok halmazát
 • A Source - mely meghatározza a forrásfájlokra vonatkozó szűréseket - és a Translation - mely megmondja hogy hol kerüljenek tárolásra a fordítások mezők szükségesek, vagy hogy hol keresse a már rendelkezésre álló fordításokat - mezők szükségesek a fájlok tömbjében, ha fel kívánja őket tölteni a CLI beállításával

Egy egyszerű konfigurációs fájl írása

A typical configuration file looks similar to the following:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section 
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/folder1/[0-2].txt",                    #source files filter
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"    #where translations are stored
 },
 {
  "source": "/locale/en/folder2/[0-2].txt",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%"
 }
]

A fenti konfigurációs fájl futtatása és a forrásfájlok feltöltése a Crowdinba:

$ crowdin upload sources

Get translations from Crowdin and put them in the right locations:

$ crowdin download

API hitelesítő adatok a környezeti változókból

Az API hitelesítő adatokat egy környezeti változóból is betöltheti, pl.:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_URL"

Ha kevert, akkor az api_token és a project_id prioritásai a következők:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"   # Low priority
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"  # Low priority
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"    # Low priority
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_PATH"     # Low priority
"project_id": "projectId"          # High priority
"api_token": "personal-access-token"    # High priority
"base_path": "/project-base-path"      # High priority
"base_url": "https://crowdin.com"      # High priority

A Projekt konfiguráció és az API hitelesítő adatok szétválasztása

The crowdin.yml file contains a description of the resources to manage and API credentials (project_id, api_token, base_path, base_url). Ez azt jelenti, hogy nem biztonságos a fájl tárolása az adattárban, mert az API kulcs így elérhető a többi felhasználó számára. A Crowdin CLI kétféle konfigurációs fájlt támogat:

 • a projekt könyvtárában található leírást a források kezeléséhez
 • API hitelesítő adatok, amely valószínűleg a $HOME/.crowdin.yml helyen van
Megjegyzés: A .crowdin.yml konfigurációs fájl API hitelesítési adatai nagyobb prioritást élveznek, mint a projekt könyvtárában lévő hitelesítési adatok (crowdin.yml).

Ha felhasználó-specifikus hitelesítő adatokkal kell parancsot futtatnia (például upload sources), akkor futtassa a következő parancsot:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

De ha a felhasználó-specifikus hitelesítő fájl a $HOME/.crowdin.yml alatt található, akkor egyszerűen így is futtathatja:

$ crowdin upload sources

Általános konfiguráció

A fent bemutatott minta-konfiguráció olyan forrás- és fordítási attribútumokat tartalmaz, amelyek szabványos helyettesítő karaktereket tartalmaznak (más néven globbing minták), hogy megkönnyítsék a több fájl kezelését.

Ezeket a mintákat használhatja:

* (csillag)

A fájl vagy a könyvtár nevében megjelenő karaktereket ábrázolja. Ha “*.json”-t ad meg, akkor minden olyan fájlt tartalmazni fog, mint a “messages.json”, az “about_us.json” és bármi, melynek kiterjesztése a “.json”.

** (dupla csillag)

Rekurzív módon megfelel bármely karakterláncnak (beleértve az alkönyvtárakat is). A **\ mind a forrás, mind a fordítási mintákban is használható. Ha a ** használatra kerül a fordítási mintában, akkor az mindig tartalmazni fog egy forrás alkönyvtárt egy bizonyos fájlhoz. Példaként a forráshoz használhatja ezt: ‘/en/**/*.po’ az összes *.po fájl Crowdinba való rekurzív feltöltéséhez. A fordítási minta: ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ lesz.

? (kérdőjel)

Egyetlen karaktert helyettesít.

[set]

Egy adott karaktert helyettesít egy csomagból. Pontosan úgy viselkedik, mint a Regexp karakterkészletei, beleértve a beállított tagadást ([^a-z]).

\ (fordított perjel)

Védi a következő metakaraktert.

Helyőrzők

A Crowdin CLI lehetővé teszi a következő helyőrzők használatát, hogy a megfelelő változókat az eredményül kapott fájl nevére alkalmazza:

Név Leírás
%original_file_name% Eredeti fájlnév
%original_path% Take parent folders names in Crowdin Enterprise project to build file path in the resulted bundle
%file_extension% Eredeti fájlkiterjesztés
%file_name% Fájl neve kiterjesztés nélkül
%language% Language name (e.g., Ukrainian)
%two_letters_code% Language code ISO 639-1 (e.g., uk)
%three_letters_code% Language code ISO 639-2/T (e.g., ukr)
%locale% Locale (e.g., uk-UA)
%locale_with_underscore% Locale (e.g., uk_UA)
%android_code% Android területi azonosító, a "values-" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_code% OS X területi azonosító az ".lproj" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_locale% OS X locale used to name translation resources (e.g., uk, zh-Hans, zh_HK)

A létrehozott archívumban lévő fájlok elérési útját is megadhatja úgy, hogy a minta elején egy perjelet (/) helyez el.

A translation beállítása a következőképp kell kinézzen: “/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%”.

Helyettesítő karakterek használata

A helyi gépen található fájlok és könyvtárak struktúrája:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a forrás elérési útjában:
#........your project configuration........
"files": [
 {
   "source": "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt)
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 }
]
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a fájlok figyelmen kívül hagyásához:
  #........your project configuration........
  "files": [
   {
   "source": "/**/*.*",               #upload all files that the base_path contains
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
   "ignore": [
    "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files
    "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt
    "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt
    "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
    "/**/[0-9][0-9][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt
    "/**/[0-9]*_*.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt
   ]
   }
  ]
  

Nyelv hozzárendelése

Gyakran a szoftverprojektek a honosítási könyvtárakhoz egyéni neveket tartalmaznak. Crowdin allows you to map your own languages to be recognizable in your projects.

Tegyük fel, hogy a nyelvi könyvtárak elnevezése “en”, “uk”, “fr”, “de”. Közülük mindegyik megjeleníthető a %two_letters_code% helyőrzővel. Ezen felül van egy “zh_CH” nevű könyvtára. A nyelvkódokat felül is írhatja, például az %android_code%, %locale%, stb. helyőrzőkkel.

To make it work with Crowdin without changes in your project, you can set up Language Mapping via UI.

To set up Language Mapping, follow these steps:

 1. Open the Project settings > General tab and scroll down to the Export section.
 2. Egyéni nyelvkódok hozzáadásához a projektje célnyelveihez kattintson a Nyelv hozzárendelése gombra.

Fordítás fájlok átnevezése

Ha át kell neveznie a fordítás fájlokat az exportálás után, könnyen elvégezheti ezt a translation_replace paraméter segítségével.

Például, ha a fájl neve “en_strings.po”, átnevezhető “strings.po”-re. Ehhez a konfigurációs fájlhoz (crowdin.yml) adjon hozzá egy új paramétert (azonos szinten a fordítási paraméterrel):

"files": [
 {
  "source": "/locale/**/en_*.po",
  "translation": "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "translation_replace": {
   "en_": ""
  }
 }
]

Ebben az esetben az “_en” egyszerűen törlődik a fájlnévből.

Fájlok és könyvtárak figyelmen kívül hagyása

Időről időre olyan fájlok és könyvtárak vannak, amelyeket nem kell a Crowdinban lefordítani. Ilyen esetekben a helyi fájlonkénti szabályok hozzáadhatók a projekt konfigurációs fájljához.

"files": [
 {
  "source": "/**/*.properties",
  "translation": "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%",
  "ignore": [
   "/test/file.properties",
   "/example.properties"
  ]
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/locale/en/templates",
   "/locale/en/workflow"
  ]
 }
]

Excluding Target Languages for Source Files

By default, the source files are available for translation into all target languages of the project. If some source files shouldn’t be translated into specific target languages, you can exclude them with the help of the parameter excluded_target_languages.

Konfigurációs fájl példa:

"files": [
 {
  "source": "/resources/en/*.json",
  "translation": "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "excluded_target_languages": [
   "uk",
   "fr"
  ]
 }
]

Multicolumn Spreadsheet

If a CSV or XLS/XLSX file contains the translations for all target languages, you should specify appropriate language codes in the scheme.

CSV fájl példa:

Konfigurációs fájl példa:

Konfigurációs fájl példa:

"files": [
 {
  "source": "multicolumn.csv",
  "translation": "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

If your CSV or XLS/XLSX file contains columns that should be skipped on import, use none for such columns in the scheme, for example:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Scheme Constants

To form the scheme for your CSV or XLS/XLSX file, use the following constants:

identifier – Column contains string identifiers. source_phrase – Column contains source strings. source_or_translation – Column contains source strings, but the same column will be filled with translations when the file is exported. When uploading existing translations, the values from this column will be used as translations. translation – Column contains translations. context – Column contains comments or context information for the source strings. max_length – Column contains max.length limit values for the translations of the strings. labels – Column contains labels for the source strings. none – Column that will be skipped on import.

Könyvtárszerkezet mentése szerveren

"preserve_hierarchy": true

Example of the configuration file using the preserve_hierarchy option:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

Alapértelmezés szerint az olyan könyvtárak, amelyek nem tartalmaznak fordítási fájlokat, nem hozhatók létre a Crowdinban. Például:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

A projektfájlok alapértelmezés szerint a Crowdinban a következők szerint jelennek meg:

- foo.po
- bar.po

A preserve_hierarchy funkció használatával a Crowdinban lévő fájlstruktúra a következő lesz:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Fájlok feltöltése a megadott útvonalra a megadott típussal

This feature adds support for 2 optional parameters in the yml file section: dest and type. Ez jellemzően néhány olyan projekt esetében használatos, ahol a feltöltött névnek másnak kell lennie, így a Crowdin képes felismerni a típust. A dest paraméter lehetővé teszi, hogy megadja a fájl nevét a Crowdinban.

Figyelem! A dest paraméter csak szimpla fájlokon működik, és ha használja, akkor a konfigurációs fájlnak tartalmaznia kell a preserve_hierarchy paramétert a true értékkel.

Konfigurációs fájl példa mindkét paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/conf/messages",
  "dest": "/messages.properties",
  "translation": "/conf/messages.%two_letters_code%",
  "type": "properties"
 },
 {
  "source": "/app/strings.xml",
  "dest": "/strings.xml",
  "translation": "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "type": "properties"
 }
]

Módosított karakterláncok frissítése

Az update_option paraméter opcionális. Ha nincs beállítva, a megváltoztatott karakterláncok fordításai a fájlfrissítés után elveszhetnek. Hasznos az elgépelések javításaihoz és a kisebb forrás-karakterlánc változásokhoz.

Az értéktől függően, az update_option a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során.

Az értékek:

 • update_as_unapproved - megváltozott karakterláncok fordításainak megőrzése, és eltávolítja a fordítások jóváhagyásait, ha vannak ilyenek
 • update_without_changes - megváltozott karakterláncok fordításainak és a fordítások jóváhagyásainak megőrzése

Konfigurációs fájl példa update_option paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%three_letters_code%/%file_name%.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context",
  "update_option": "update_as_unapproved"
 },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation": "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option": "update_without_changes"
 }
]

Fordítások feltöltése

Az upload translations parancs feltölti a meglévő fordításokat a Crowdinba. Ha nincs megadva opció, akkor a feltöltött fordítások nem kerülnek importálásra, még akkor sem, ha megegyeznek a forrás-karakterláncokkal, valamint azok nem kerülnek jóváhagyásra.

Az értékek:

 • -l, --language=language_code - határozza meg azokat a fordításokat, amelyeket fel kell tölteni a Crowdinba. Alapértelmezetten a fordítások az összes projekt célnyelvre feltöltésre kerül. (Crowdin nyelvkódok)
 • --[no-]import-eq-suggestions - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha az egyenlő forrás-karakterlánccal a Crowdin projektben
 • --[no-]auto-approve-imported - automatikusan jóváhagyja a feltöltött fordításokat

Export Options

To configure the preferred export behavior for each file group, you may use the following export options:

skip_untranslated_strings – Only translated strings will be included in the exported translation files. skip_untranslated_files – Only translated files will be included in the exported translation archive. export_only_approved – Only texts that are both translated and approved will be included in the exported translation files.

Example of the configuration file with the export options:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://api.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "skip_untranslated_strings": true
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.json",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "skip_untranslated_files": true
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.yml",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "export_only_approved": true
 }
]
Note: The export options work only with CLI.

További lehetőségek az XML fájlokhoz

translate_content
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell-e fordítani a jelölők közé helyezett szövegeket.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
translate_attributes
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell-e fordítani a jelölők attribútumait.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
content_segmentation
opcionális
bool Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket rövidebb szegmensekre ossza-e fel.
Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
translatable_elements
opcionális
array Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Minta útvonal: /path/to/node vagy /path/to/attribute[@attr]
Figyelem! Ha be van állítva, a translate_content és a translate_attributes paramétereket nem veszi figyelembe az importálás során.

Konfigurációs fájl példa további paraméterekkel:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/app/sample1.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translate_attributes": 1,
  "translate_content": 0
 },
 {
  "source": "/app/sample2.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements": [
   "/content/text",           # translatable texts are stored in 'text' nodes of parent node 'content'
   "/content/text[@value]"        # translatable texts are stored in 'value' attribute of 'text' nodes
  ]
 }
]

Védett idézőjelek funkció a .properties fájlformátumhoz

Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Az escape_quotes-t fájlonkénti opcióként adhatja hozzá. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

Az értékek:

 • 0 - ne védje az aposztrófot
 • 1 - aposztróf védése egy másik aposztróffal
 • 2 - aposztróf védése fordított perjellel
 • 3 - Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )

Speciális karakterek védése
Meghatározza, hogy a speciális karaktereket (=, :, ! és #) az exportált fordításokban védeni kell-e egy fordított perjellel. Az escape_special_characters paramétert fájlonként adhatja hozzá.

Elfogadható értékek: 0, 1. Alapértelmezett értéke 1.

 • 0 - speciális karakterek nincsenek védve
 • 1 - speciális karakterek védése fordított perjellel

Példa a konfigurációs fájlra:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/en/strings.properties",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes": 1,
  "translate_content": 0,
  "escape_special_characters": 0
 }
]

Konfiguráció minták

CSV fájlok feltöltése API segítségével

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Specifies whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header": true,
  # used only when uploading CSV file to define data columns mapping
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  }
 }
]

Android projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  }
 }
]

Konfigurációs fájl a VCS integrációkhoz

A VCS integrációk ugyanazt a konfigurációs fájlt igénylik, mint a CLI eszköz, azaz ugyanazt a struktúrát támogatja. Az egyetlen különbség az, hogy a projekt hitelesítő adatokat biztonsági okokból nem szabad a fájl fejlécében tárolni. Emellett két további paraméter is használható.

Leíró üzenet paraméter a VCS integrációkhoz

Minden alkalommal, amikor fordítások kerülnek beküldésre a következő alapértelmezett üzenet jelenik meg: “Új fordítások {fileName} {languageName}”. Használhatja a commit_message paramétert is a Git jelölők hozzáadásához (pl. építések átugrásához).

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"commit_message": "[ci skip]"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Az alapértelmezett beküldési üzenet lecseréléséhez használja az append_commit_message paramétert a false értékkel. Két opcionális helyőrzőt is hozzáadhat: %original_file_name% és %language% a megfelelő fájlnév és a megfelelő nyelvi változók használatához.

Minta:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin"
"append_commit_message": false

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Nyelvek exportálási paraméterei a VCS integrációkhoz

Alapértelmezés szerint az összes nyelv exportálásra kerül. Ha csak bizonyos nyelveket kell exportálnia, akkor az export_languages paraméterrel adja meg azokat.

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"export_languages": [                  
  "ru", 
  "uk", 
  "ja"
 ]
"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Adding Labels to Source Strings

To add existing or new labels to the source strings, use the labels parameter. Labels will be added to the source strings only during the initial upload to the Crowdin project.

The strings uploaded to the Crowdin project before the use of the labels parameter won’t be labeled. If you remove the label added during the initial upload directly in Crowdin, it won’t be re-added on the next syncs.

The label names can contain any characters except “,”.

Minta:

"base_path": "/project-base-path"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "labels" : [
   "android",
   "emails"
  ]
 }
]

Read more about Labels.

Egy konfigurációs fájl használata a VCS integrációkhoz és a CLI-hez

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a VCS integrációt és a CLI-t kell használni egy projekthez. Az ilyen helyzetben legtöbbször két különálló konfigurációs fájlra van szüksége, az egyik a VCS integrációhoz, a másik pedig a CLI-hez. Ugyanakkor lehetséges egyetlen konfigurációs fájl használata a két esethez.

Mivel a VCS integrációhoz tartozó konfigurációs fájl nem tartalmazza a CLI-hez szükséges projekt_id és api_token hitelesítő adatokat, közvetlenül átadhatja azokat a parancsban a következő paraméterekkel: -i/--project-id, -T/--token. Alternatív megoldásként erre a célra használhatkörnyezeti változókat is.

Ennek eredményeként a fordítások CLI-n keresztüli letöltésére szolgáló parancs a következőképpen néz ki:

$ crowdin download -i {your-project-id} -T {your-token}

Segítség kérése

Segítségre van szüksége a Crowdin CLI használatával, vagy kérdése van? Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?