Konfigurációs fájl

Megjegyzés: Ez a konfigurációs fájl csak az új CLI (v3) esetén működik.

Bevezetés

A Crowdin CLI egy YAML konfigurációs fájlt használ, amely tartalmazza a kezelni kívánt források leírását: a Crowdin számára feltöltött fájlok aktuális adatait, valamint azokat a helyeket, ahol azok fordításai tárolásra kerülnek.

A Crowdin CLI használatához először hozza létre a saját YAML konfigurációját, majd futtassa az eszközt. A Crowdin CLI alapértelmezés szerint egy crowdin.yaml nevű konfigurációs fájlt keres (tehát nem kell megadnia a konfigurációs nevet, hacsak az nem különbözik crowdin.yaml-tól).

A konfigurációs fájl létrehozásához futtassa a következő parancsot:

$ crowdin init

Konfigurációs fájl struktúrája

Az érvényes Crowdin CLI konfigurációs fájl a következő struktúrával rendelkezik, ezért kérjük, töltse ki az összes szükséges információt:

 • Fájl elején adatok a projekt hitelesítőiről, preferenciáiról és hozzáférési információiról
 • Egy elem a fájlok tömbjében, amely leírja a kezelendő fájlok halmazát
 • A Source - mely meghatározza a forrásfájlokra vonatkozó szűréseket - és a Translation - mely megmondja hogy hol kerüljenek tárolásra a fordítások mezők szükségesek, vagy hogy hol keresse a már rendelkezésre álló fordításokat - mezők szükségesek a fájlok tömbjében, ha fel kívánja őket tölteni a CLI beállításával

Egy egyszerű konfigurációs fájl írása

Egy tipikus YAML konfigurációs fájl az alábbihoz hasonló:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section 
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/folder1/[0-2].txt",                    #source files filter
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"    #where translations are stored
 },
 {
  "source": "/locale/en/folder2/[0-2].txt",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%"
 }
]

A fenti konfigurációs fájl futtatása és a forrásfájlok feltöltése a Crowdinba:

$ crowdin upload sources

Fordítások letöltése Crowdinról és a megfelelő helyre tenni őket:

$ crowdin download

API hitelesítő adatok a környezeti változókból

Az API hitelesítő adatokat egy környezeti változóból is betöltheti, pl.:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_URL"

Ha kevert, akkor az api_token és a project_id prioritásai a következők:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"   # Low priority
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"  # Low priority
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"    # Low priority
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_PATH"     # Low priority
"project_id": "projectId"          # High priority
"api_token": "personal-access-token"    # High priority
"base_path": "/project-base-path"      # High priority
"base_url": "https://crowdin.com"      # High priority

A Projekt konfiguráció és az API hitelesítő adatok szétválasztása

A crowdin.yaml fájl tartalmaz egy leírást a források kezeléséhez, illetve tartalmazza az API hitelesítő adatokat (project_id, api_token, base_path, base_url). Ez azt jelenti, hogy nem biztonságos a fájl tárolása az adattárban, mert az API kulcs így elérhető a többi felhasználó számára. A Crowdin CLI kétféle konfigurációs fájlt támogat:

 • a projekt könyvtárában található leírást a források kezeléséhez
 • API hitelesítő adatok, amely valószínűleg a $HOME/.crowdin.yaml helyen van
Megjegyzés: A .crowdin.yaml konfigurációs fájl API hitelesítési adatai nagyobb prioritást élveznek, mint a projekt könyvtárában lévő hitelesítési adatok (crowdin.yaml).

Ha felhasználó-specifikus hitelesítő adatokkal kell parancsot futtatnia (például upload sources), akkor futtassa a következő parancsot:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

De ha a felhasználó-specifikus hitelesítő fájl a $HOME/.crowdin.yaml alatt található, akkor egyszerűen így is futtathatja:

$ crowdin upload sources

Általános konfiguráció

A fent bemutatott minta-konfiguráció olyan forrás- és fordítási attribútumokat tartalmaz, amelyek szabványos helyettesítő karaktereket tartalmaznak (más néven globbing minták), hogy megkönnyítsék a több fájl kezelését.

Ezeket a mintákat használhatja:

* (csillag)

A fájl vagy a könyvtár nevében megjelenő karaktereket ábrázolja. Ha “*.json”-t ad meg, akkor minden olyan fájlt tartalmazni fog, mint a “messages.json”, az “about_us.json” és bármi, melynek kiterjesztése a “.json”.

** (dupla csillag)

Rekurzív módon megfelel bármely karakterláncnak (beleértve az alkönyvtárakat is). A **\ mind a forrás, mind a fordítási mintákban is használható. Ha a ** használatra kerül a fordítási mintában, akkor az mindig tartalmazni fog egy forrás alkönyvtárt egy bizonyos fájlhoz. Példaként a forráshoz használhatja ezt: ‘/en/**/*.po’ az összes *.po fájl Crowdinba való rekurzív feltöltéséhez. A fordítási minta: ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ lesz.

? (kérdőjel)

Egyetlen karaktert helyettesít.

[set]

Egy adott karaktert helyettesít egy csomagból. Pontosan úgy viselkedik, mint a Regexp karakterkészletei, beleértve a beállított tagadást ([^a-z]).

\ (fordított perjel)

Védi a következő metakaraktert.

Helyőrzők

A Crowdin CLI lehetővé teszi a következő helyőrzők használatát, hogy a megfelelő változókat az eredményül kapott fájl nevére alkalmazza:

Név Leírás
%language% Nyelv neve (pl. ukrán)
%two_letters_code% ISO 639-1 nyelvkód (pl. uk)
%three_letters_code% ISO 639-2/T nyelvkód (pl. ukr)
%locale% Területi beállítások (pl. uk-UA)
%locale_with_underscore% Területi beállítások (pl. uk_UA)
%original_file_name% Eredeti fájlnév
%android_code% Android területi azonosító, a "values-" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_code% OS X területi azonosító az ".lproj" könyvtárak elnevezésére használható
%original_path% Használja a szülőmappa nevét a Crowdin projektben, hogy létrehozza a fájl elérési útját az eredményül kapott csomagban
%file_extension% Eredeti fájlkiterjesztés
%file_name% Fájl neve kiterjesztés nélkül

A létrehozott archívumban lévő fájlok elérési útját is megadhatja úgy, hogy a minta elején egy perjelet (/) helyez el.

A translation beállítása a következőképp kell kinézzen: “/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%”.

Helyettesítő karakterek használata

A helyi gépen található fájlok és könyvtárak struktúrája:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a forrás elérési útjában:
#........your project configuration........
"files": [
 {
   "source": "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt)
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 }
]
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a fájlok figyelmen kívül hagyásához:
  #........your project configuration........
  "files": [
   {
   "source": "/**/*.*",               #upload all files that the base_path contains
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
   "ignore": [
    "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files
    "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt
    "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt
    "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
    "/**/[0-9][0-9][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt
    "/**/[0-9]*_*.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt
   ]
   }
  ]
  

Nyelv hozzárendelése

Gyakran a szoftverprojektek a honosítási könyvtárakhoz egyéni neveket tartalmaznak. A Crowdin Enterprise lehetővé teszi a saját nyelveinek hozzárendelését, hogy felismerhetőek legyenek a projektjeiben.

Tegyük fel, hogy a nyelvi könyvtárak elnevezése “en”, “uk”, “fr”, “de”. Közülük mindegyik megjeleníthető a %two_letters_code% helyőrzővel. Ezen felül van egy “zh_CH” nevű könyvtára. Ahhoz, hogy ez a Crowdinnal a projektje módosítása nélkül működjön, beállíthatja a Nyelv hozzárendelését. A nyelvkódokat felül is írhatja, például az %android_code%, %locale%, stb. helyőrzőkkel.

A Nyelv hozzárendelését a felhasználói felületen (UI) állíthatja be:

 1. Nyissa meg a Projekt beállítások lehetőséget majd görgessen le az Exportálás szakaszig.
 2. Egyéni nyelvkódok hozzáadásához a projektje célnyelveihez kattintson a Nyelv hozzárendelése gombra.

Fordítás fájlok átnevezése

Ha át kell neveznie a fordítás fájlokat az exportálás után, könnyen elvégezheti ezt a translation_replace paraméter segítségével.

Például, ha a fájl neve “en_strings.po”, átnevezhető “strings.po”-ra. Ehhez a konfigurációs fájlhoz (crowdin.yaml) adjon hozzá egy új paramétert (azonos szinten a fordítási paraméterrel):

"files": [
 {
  "source": "/locale/**/en_*.po",
  "translation": "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "translation_replace": {
   "en_": ""
  }
 }
]

Ebben az esetben az “_en” egyszerűen törlődik a fájlnévből.

Fájlok és könyvtárak figyelmen kívül hagyása

Időről időre olyan fájlok és könyvtárak vannak, amelyeket nem kell a Crowdinban lefordítani. Ilyen esetekben a helyi fájlonkénti szabályok hozzáadhatók a projekt konfigurációs fájljához.

"files": [
 {
  "source": "/**/*.properties",
  "translation": "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%",
  "ignore": [
   "/test/file.properties",
   "/example.properties"
  ]
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/locale/en/templates",
   "/locale/en/workflow"
  ]
 }
]

Többoszlopos CSV

Ha egy CSV fájl az összes célnyelv fordítását tartalmazza, a sémában meg kell adnia a megfelelő nyelvkódokat.

CSV fájl példa:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Konfigurációs fájl példa:

"files": [
 {
  "source": "multicolumn.csv",
  "translation": "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

Ha a CSV fájl olyan oszlopokat tartalmaz, melyeket az importálásnál ki kell hagyni, használja a none értéket az ilyen oszlopokra a sémában, például:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Könyvtárszerkezet mentése szerveren

"preserve_hierarchy": true

Példa a preserve_hierarchy funkció használatára a fájl konfigurációjában:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

Alapértelmezés szerint az olyan könyvtárak, amelyek nem tartalmaznak fordítási fájlokat, nem hozhatók létre a Crowdinban. Például:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

A projektfájlok alapértelmezés szerint a Crowdinban a következők szerint jelennek meg:

- foo.po
- bar.po

A preserve_hierarchy funkció használatával a Crowdinban lévő fájlstruktúra a következő lesz:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Fájlok feltöltése a megadott útvonalra a megadott típussal

Ez a funkció 2 opcionális paraméter támogatását biztosítja a yaml fájlban: dest és type. Ez jellemzően néhány olyan projekt esetében használatos, ahol a feltöltött névnek másnak kell lennie, így a Crowdin képes felismerni a típust. A dest paraméter lehetővé teszi, hogy megadja a fájl nevét a Crowdinban.

Figyelem! A dest paraméter csak szimpla fájlokon működik, és ha használja, akkor a konfigurációs fájlnak tartalmaznia kell a preserve_hierarchy paramétert a true értékkel.

Konfigurációs fájl példa mindkét paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/conf/messages",
  "dest": "/messages.properties",
  "translation": "/conf/messages.%two_letters_code%",
  "type": "properties"
 },
 {
  "source": "/app/strings.xml",
  "dest": "/strings.xml",
  "translation": "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "type": "properties"
 }
]

Módosított karakterláncok frissítése

Az update_option paraméter opcionális. Ha nincs beállítva, a megváltoztatott karakterláncok fordításai a fájlfrissítés után elveszhetnek. Hasznos az elgépelések javításaihoz és a kisebb forrás-karakterlánc változásokhoz.

Az értéktől függően, az update_option a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során.

Az értékek:

 • update_as_unapproved - megváltozott karakterláncok fordításainak megőrzése, és eltávolítja a fordítások jóváhagyásait, ha vannak ilyenek
 • update_without_changes - megváltozott karakterláncok fordításainak és a fordítások jóváhagyásainak megőrzése

Konfigurációs fájl példa update_option paraméterrel:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%three_letters_code%/%file_name%.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context",
  "update_option": "update_as_unapproved"
 },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation": "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option": "update_without_changes"
 }
]

Fordítások feltöltése

Az upload translations parancs feltölti a meglévő fordításokat a Crowdinba. Ha nincs megadva opció, a feltöltött fordítások akkor sem kerülnek importálásra, ha azok duplikáltak, vagy egyenlőek a forrás-karakterláncokkal, és nem lesznek jóváhagyva.

Az értékek:

 • -l, –language=language_code - határozza meg azokat a fordításokat, amelyeket fel kell tölteni a Crowdinba. Alapértelmezetten a fordítások az összes projekt célnyelvre feltöltésre kerül. (Crowdin nyelvkódok)
 • –[no-]import-duplicates - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha a Crowdin projektben már létezik ugyanaz a fordítás
 • –[no-]import-eq-suggestions - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha az egyenlő forrás-karakterlánccal a Crowdin projektben
 • –[no-]auto-approve-imported - automatikusan jóváhagyja a feltöltött fordításokat

További lehetőségek az XML fájlokhoz

translate_content
opcionális
bool Meghatározza, hogy a jelölőkön belüli szövegeket le kell e fordítani. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
translate_attributes
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell e fordítani a jelölő attribútumokat. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
content_segmentation
opcionális
bool Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket kisebb szövegekre szétdarabolja e. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
translatable_elements
opcionális
array Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Minta útvonal: /path/to/node vagy /path/to/attribute[@attr]
Figyelem! Ha be van állítva, a translate_content és a translate_attributes paramétereket nem veszi figyelembe az importálás során.

Konfigurációs fájl példa további paraméterekkel:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/app/sample1.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translate_attributes": 1,
  "translate_content": 0
 },
 {
  "source": "/app/sample2.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements": [
   "/content/text",           # translatable texts are stored in 'text' nodes of parent node 'content'
   "/content/text[@value]"        # translatable texts are stored in 'value' attribute of 'text' nodes
  ]
 }
]

Védett idézőjelek funkció a .properties fájlformátumhoz

Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Az escape_quotes-t fájlonkénti opcióként adhatja hozzá. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

Az értékek:

 • 0 - ne védje az aposztrófot
 • 1 - aposztróf védése egy másik aposztróffal
 • 2 - aposztróf védése fordított perjellel
 • 3 - Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )

Speciális karakterek védése
Meghatározza, hogy a speciális karaktereket (=, :, ! és #) az exportált fordításokban védeni kell-e egy fordított perjellel. Az escape_special_characters paramétert fájlonként adhatja hozzá.

Elfogadható értékek: 0, 1. Alapértelmezett értéke 1.

 • 0 - speciális karakterek nincsenek védve
 • 1 - speciális karakterek védése fordított perjellel

Példa a konfigurációs fájlra:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/en/strings.properties",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes": 1,
  "translate_content": 0,
  "escape_special_characters": 0
 }
]

Konfiguráció minták

CSV fájlok feltöltése API segítségével

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Specifies whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header": true,
  # used only when uploading CSV file to define data columns mapping
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  }
 }
]

Android projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  }
 }
]

Konfigurációs fájl a VCS integrációkhoz

A VCS integrációk ugyanazt a konfigurációs fájlt igénylik, mint a CLI eszköz, azaz ugyanazt a struktúrát támogatja. Az egyetlen különbség az, hogy a projekthitelesítő adatokat biztonsági okokból nem szabad a fájl fejlécében tárolni. Emellett két további paraméter is használható.

Leíró üzenet paraméter a VCS integrációkhoz

Minden alkalommal, amikor fordítások kerülnek beküldésre a következő alapértelmezett üzenet jelenik meg: “Új fordítások {fileName} ({languageName})”. Használhatja a commit_message paramétert is a Git jelölők hozzáadásához (pl. építések átugrásához).

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"commit_message": "[ci skip]"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Az alapértelmezett beküldési üzenet lecseréléséhez használja az append_commit_message paramétert a false értékkel. Két opcionális helyőrzőt is hozzáadhat: %original_file_name% és %language% a megfelelő fájlnév és a megfelelő nyelvi változók használatához.

Minta:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin"
"append_commit_message": false

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Nyelvek exportálási paraméterei a VCS integrációkhoz

Alapértelmezés szerint az összes nyelv exportálásra kerül. Ha csak bizonyos nyelveket kell exportálnia, akkor az export_languages paraméterrel adja meg azokat.

Minta:

"base_path": "/project-base-path"
"export_languages": [                  
  "ru", 
  "uk", 
  "ja"
 ]
"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Egy konfigurációs fájl használata a VCS integrációkhoz és a CLI-hez

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a VCS integrációt és a CLI-t kell használni egy projekthez. Az ilyen helyzetben legtöbbször két különálló konfigurációs fájlra van szüksége, az egyik a VCS integrációhoz, a másik pedig a CLI-hez. Ugyanakkor lehetséges egyetlen konfigurációs fájl használata a két esethez.

Mivel a VCS integrációhoz tartozó konfigurációs fájl nem tartalmazza a CLI-hez szükséges projekt_id és api_token hitelesítő adatokat, közvetlenül átadhatja azokat a parancsban a következő paraméterekkel: -i/--project-id, -T/--token. Alternatív megoldásként erre a célra használhatkörnyezeti változókat is.

Ennek eredményeként a fordítások CLI-n keresztüli letöltésére szolgáló parancs a következőképpen néz ki:

$ crowdin download -i {your-project-id} -T {your-token}

Segítség kérése

Segítségre van szüksége a Crowdin CLI használatával, vagy kérdése van? Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?