Konfigurációs fájl

Megjegyzés: Ha a Crowdin CLI régi verzióját használja (<= 0.5.5), akkor több információt kaphat ez ügyben itt: Crowdin Github.

Bevezetés

A Crowdin CLI egy YAML konfigurációs fájlt használ, amely tartalmazza a kezelni kívánt források leírását: a Crowdin számára feltöltött fájlok aktuális adatait, valamint azokat a helyeket, ahol azok fordításai tárolásra kerülnek.

A Crowdin CLI használatához először hozza létre a saját YAML konfigurációját, majd futtassa az eszközt. A Crowdin CLI alapértelmezés szerint egy crowdin.yaml nevű konfigurációs fájlt keres (tehát nem kell megadnia a konfigurációs nevet, hacsak az nem különbözik crowdin.yaml-tól).

A konfigurációs fájl létrehozásához futtassa a következő parancsot:

$ crowdin generate

Konfigurációs fájl struktúrája

Az érvényes Crowdin CLI konfigurációs fájl a következő struktúrával rendelkezik, ezért kérjük, töltse ki az összes szükséges információt:

 • Fájl elején adatok a projekt hitelesítőiről, preferenciáiról és hozzáférési információiról
 • Egy elem a fájlok tömbjében, amely leírja a kezelendő fájlok halmazát
 • A Source - mely meghatározza a forrásfájlokra vonatkozó szűréseket - és a Translation - mely megmondja hogy hol kerüljenek tárolásra a fordítások mezők szükségesek, vagy hogy hol keresse a már rendelkezésre álló fordításokat - mezők szükségesek a fájlok tömbjében, ha fel kívánja őket tölteni a CLI beállításával

Nézze meg az API integráció beállítása cikket, hogy megtanulja, hol találja a projekt hitelesítő adatait.

Egy egyszerű konfigurációs fájl írása

Egy tipikus YAML konfigurációs fájl az alábbihoz hasonló:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/office/source-code"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #source files filter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

Figyelem: A Windows rendszeren, ha Windows-stílusú könyvtár elválasztót használ, meg kell duplázni a YAML szintaxis szerint:

{
"source" : "\\resources\\en\\*.json",
"translation" : "\\resources\\%two_letters_code%\\%original_file_name%"
}

A fenti konfigurációs fájl futtatása és a forrásfájlok feltöltése a Crowdinba:

$ crowdin upload sources

Fordítások letöltése Crowdinról és a megfelelő helyre tenni őket:

$ crowdin download

API hitelesítő adatok a környezeti változókból

Az API hitelesítő adatokat egy környezeti változóból is betöltheti, pl.:

"api_key_env": CROWDIN_API_KEY "project_identifier_env": CROWDIN_PROJECT_ID "base_path_env": CROWDIN_BASE_PATH

Ha kevert, az api_key és a project_identifier elsőbbséget élvez:

"api_key_env": CROWDIN_API_KEY      # alacsony prioritású "project_identifier_env": CROWDIN_PROJECT # alacsony prioritású "base_path_env": CROWDIN_BASE_PATH    # alacsony prioritású "api_key": "xxx"             # magas prioritású "project_identifier": "yyy"        # magas prioritású "base_path": "zzz"            # magas prioritású

A Projekt konfiguráció és az API hitelesítő adatok szétválasztása

A crowdin.yaml fájl tartalmazza a kezelendő források leírását és az API hitelesítő adatokat (api_key, project_identifier, base_path). Ez azt jelenti, hogy nem biztonságos a fájl tárolása az adattárban, mert az API kulcs így elérhető a többi felhasználó számára. A Crowdin CLI kétféle konfigurációs fájlt támogat:

 • a projekt könyvtárában található leírást a források kezeléséhez
 • API hitelesítő adatok, amely valószínűleg a $HOME/.crowdin.yaml helyen van

Megjegyzés: A .crowdin.yaml konfigurációs fájl API hitelesítési adatai nagyobb prioritást élveznek, mint a projekt könyvtárában lévő hitelesítési adatok (crowdin.yaml).

Ha felhasználó-specifikus hitelesítő adatokkal kell parancsot futtatnia (például upload sources), akkor futtassa a következő parancsot:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

De ha a felhasználó-specifikus hitelesítő fájl a $HOME/.crowdin.yaml alatt található, akkor egyszerűen így is futtathatja:

$ crowdin upload sources

Általános konfiguráció

A fent bemutatott minta-konfiguráció olyan forrás- és fordítási attribútumokat tartalmaz, amelyek szabványos helyettesítő karaktereket tartalmaznak (más néven globbing minták), hogy megkönnyítsék a több fájl kezelését.

Ezeket a mintákat használhatja:

* (csillag)

A fájl vagy a könyvtár nevében megjelenő karaktereket ábrázolja. Ha “*.json”-t ad meg, akkor minden olyan fájlt tartalmazni fog, mint a “messages.json”, az “about_us.json” és bármi, melynek kiterjesztése a “.json”.

** (dupla csillag)

Rekurzív módon megfelel bármely karakterláncnak (beleértve az alkönyvtárakat is). A **\ mind a forrás, mind a fordítási mintákban is használható. Ha a ** használatra kerül a fordítási mintában, akkor az mindig tartalmazni fog egy forrás alkönyvtárt egy bizonyos fájlhoz. Példaként a forráshoz használhatja ezt: ‘/en/**/*.po’ az összes *.po fájl Crowdinba való rekurzív feltöltéséhez. A fordítási minta: ‘/%two_letters_code%/**/%original_file_name%’ lesz.

? (kérdőjel)

Egyetlen karaktert helyettesít.

[set]

Egy adott karaktert helyettesít egy csomagból. Pontosan úgy viselkedik, mint a Regexp karakterkészletei, beleértve a beállított tagadást ([^a-z]).

\ (fordított perjel)

Védi a következő metakaraktert.

Helyőrzők

A Crowdin CLI lehetővé teszi a következő helyőrzők használatát, hogy a megfelelő változókat az eredményül kapott fájl nevére alkalmazza:

Név Leírás
%language% Nyelv neve (pl. ukrán)
%two_letters_code% ISO 639-1 nyelvkód (pl. uk)
%three_letters_code% ISO 639-2/T nyelvkód (pl. ukr)
%locale% Területi beállítások (pl. uk-UA)
%locale_with_underscore% Területi beállítások (pl. uk_UA)
%original_file_name% Eredeti fájlnév
%android_code% Android területi azonosító, a "values-" könyvtárak elnevezésére használható
%osx_code% OS X területi azonosító az ".lproj" könyvtárak elnevezésére használható
%original_path% Használja a szülőmappa nevét a Crowdin projektben, hogy létrehozza a fájl elérési útját az eredményül kapott csomagban
%file_extension% Eredeti fájlkiterjesztés
%file_name% Fájl neve kiterjesztés nélkül

A létrehozott archívumban lévő fájlok elérési útját is megadhatja úgy, hogy a minta elején egy perjelet (/) helyez el.

A translation beállítása a következőképp kell kinézzen: “/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%”.

Helyettesítő karakterek használata

A helyi gépen található fájlok és könyvtárak struktúrája:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a forrás elérési útjában:
# ........your project configuration........
"files" : [
 { "source" : "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%" },
 { "source" : "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt "translation" : "/**/%two_letters_code%*%original_file_name%" },
 { "source" : "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt) "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%" } ]
 1. példa Helyettesítő karakterek használata a fájlok figyelmen kívül hagyásához:
# ........your project configuration........

"files": [
 { "source" : "/**/*.*", #upload all files that the base_path contains "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", "ignore" : [ "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt "/**/\[0-9\]\[0-9\][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt "/**/[0-9]***.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt ] } ]

Nyelv hozzárendelése

Gyakran a szoftverprojektek a honosítási könyvtárakhoz egyéni neveket tartalmaznak. Crowdin lehetővé teszi, hogy hozzárendelje a saját nyelveit.

Tegyük fel, hogy a nyelvi könyvtárak elnevezése “en”, “uk”, “fr”, “de”. Közülük mindegyik megjeleníthető a %two_letters_code% helyőrzővel. Ezen felül van egy “zh_CH” nevű könyvtára. Annak érdekében, hogy a Crowdin CLI-vel dolgozhasson a projekt módosításai nélkül, hozzáadhat egy languages_mapping szakaszt a fájlkészlethez.

A hozzárendelési formátum a következő: “crowdin_nyelvkod” : “kod_amit_hasznal”. Nézze meg a Crowdin nyelvkódok teljes listáját, amelyeket felhasználhat a hozzárendeléshez.

A nyelvkódokat felül is írhatja, például az %android_code%, %locale%, stb. helyőrzőkkel.

A felhasználói felület (UI) segítségével beállíthatja a Nyelv hozzárendelését a projekt bármelyik célnyelvéhez:

 1. Menjen a Projekt beállítások, Exportálás szakaszba.
 2. Kattintson a Nyelv hozzárendelésegombra.
 3. Válassza ki a szükséges nyelvet, helyőrzőt, és adja hozzá az egyéni kódot.

Fordítás fájlok átnevezése

Ha át kell neveznie a fordítás fájlokat az exportálás után, könnyen elvégezheti ezt a translation_replace paraméter segítségével.

Például, ha a fájl neve “strings_en.xml”, átnevezhető “strings.xml”-re. Ehhez a konfigurációs fájlhoz (crowdin.yaml) adjon hozzá egy új paramétert (azonos szinten a fordítási paraméterrel):

"files" : [
 { "source" : "/locale/**/en_*.po", "translation" : "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", "translation_replace": { "en_" : "" } } ]

Ebben az esetben az “_en” egyszerűen törlődik a fájlnévből.

Fájlok és könyvtárak figyelmen kívül hagyása

Időről időre olyan fájlok és könyvtárak vannak, amelyeket nem kell a Crowdinban lefordítani. Ilyen esetekben a helyi fájlonkénti szabályok hozzáadhatók a projekt konfigurációs fájljához.

"files": [
 { "source" : "/**/*.properties", "translation" : "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%", "ignore" : [ "/test/file.properties", "/example.properties" ] },
 { "source" : "/locale/en/**/*.po", "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%", "ignore" : [ "/locale/en/templates", "/locale/en/workflow" ] } ]

Többoszlopos CSV

Ha egy CSV fájl az összes célnyelv fordítását tartalmazza, a sémában meg kell adnia a megfelelő nyelvkódokat.

CSV fájl példa:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Konfigurációs fájl példa:

"files" : [
 {
  "source" : "multicolumn.csv",
  "translation" : "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header" : true,
  "scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

Ha a CSV fájl olyan oszlopokat tartalmaz, melyeket az importálásnál ki kell hagyni, használja a none értéket az ilyen oszlopokra a sémában, például:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Könyvtárszerkezet mentése szerveren

"preserve_hierarchy": true

Példa a preserve_hierarchy funkció használatára a fájl konfigurációjában:

"project_identifier": "test" "api_key": "KeepTheAPIkeySecret" "base_url": "https://api.crowdin.com" "base_path": "/path/to/your/project" "preserve_hierarchy": true

"files" : [
 { "source" : "/locale/en/**/*.po", "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%" } ]

Alapértelmezés szerint az olyan könyvtárak, amelyek nem tartalmaznak fordítási fájlokat, nem hozhatók létre a Crowdinban. Például:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

A projektfájlok alapértelmezés szerint a Crowdinban a következők szerint jelennek meg:

- foo.po
- bar.po

A preserve_hierarchy funkció használatával a Crowdinban lévő fájlstruktúra a következő lesz:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Fájlok feltöltése a megadott útvonalra a megadott típussal

Ez a funkció 2 opcionális paraméter támogatását biztosítja a yaml fájlban: dest és type. Ez jellemzően néhány olyan projekt esetében használatos, ahol a feltöltött névnek másnak kell lennie, így a Crowdin képes felismerni a típust. A dest paraméter lehetővé teszi, hogy megadja a fájl nevét a Crowdinban.

Figyelem! A dest paraméter csak szimpla fájlokon működik, és ha használja, akkor a konfigurációs fájlnak tartalmaznia kell a preserve_hierarchy paramétert a true értékkel.

Konfigurációs fájl példa mindkét paraméterrel:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/office/source-code" "preserve_hierarchy": true

"files" : [
 { "source" : "/conf/messages", "dest" : "/messages.properties", "translation" : "/conf/messages.%two_letters_code%", "type" : "properties" },
 {
 "source" : "/app/strings.xml",
 "dest" : "/strings.xml",
 "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%"
 }
]

Módosított karakterláncok frissítése

Az update_option paraméter opcionális. Ha nincs beállítva, a megváltoztatott karakterláncok fordításai a fájlfrissítés után elveszhetnek. Hasznos az elgépelések javításaihoz és a kisebb forrás-karakterlánc változásokhoz.

Az értéktől függően, az update_option a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során.

Az értékek:

 • update_as_unapproved - megváltozott karakterláncok fordításainak megőrzése, és eltávolítja a fordítások jóváhagyásait, ha vannak ilyenek
 • update_without_changes - megváltozott karakterláncok fordításainak és a fordítások jóváhagyásainak megőrzése

Konfigurációs fájl példa update_option paraméterrel:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/office/source-code"

"files" : [
 { "source" : "/*.csv", "translation" : "/%three_letters_code%/%file_name%.csv", "first_line_contains_header" : true, "scheme" : "identifier,source_phrase,translation,context", "update_option" : "update_as_unapproved" },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation" : "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option" : "update_without_changes"
 }
]

Fordítások feltöltése

Az upload translations parancs feltölti a meglévő fordításokat a Crowdinba. Ha nincs megadva opció, a feltöltött fordítások akkor sem kerülnek importálásra, ha azok duplikáltak, vagy egyenlőek a forrás-karakterláncokkal, és nem lesznek jóváhagyva.

Az értékek:

 • -l, –language=language_code - határozza meg azokat a fordításokat, amelyeket fel kell tölteni a Crowdinba. Alapértelmezetten a fordítások az összes projekt célnyelvre feltöltésre kerül. (Crowdin nyelvkódok)
 • –[no-]import-duplicates - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha a Crowdin projektben már létezik ugyanaz a fordítás
 • –[no-]import-eq-suggestions - határozza meg, hogy a fordítást hozzáadja e, ha az egyenlő forrás-karakterlánccal a Crowdin projektben
 • –[no-]auto-approve-imported - automatikusan jóváhagyja a feltöltött fordításokat

További lehetőségek az XML fájlokhoz

translate_content
opcionális
bool Meghatározza, hogy a jelölőkön belüli szövegeket le kell e fordítani. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
translate_attributes
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell e fordítani a jelölő attribútumokat. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
content_segmentation
opcionális
bool Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket kisebb szövegekre szétdarabolja e. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
translatable_elements
opcionális
array Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Minta útvonal: /path/to/node vagy /path/to/attribute[@attr]
Figyelem! Ha be van állítva, a translate_content és a translate_attributes paramétereket nem veszi figyelembe az importálás során.

Konfigurációs fájl példa további paraméterekkel:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/office/source-code"

"files" : [
 { "source" : "/app/sample1.xml", "translation" : "/app/%locale%/%original_file_name%", "translate_attributes" : 1, "translate_content" : 0 },
 {
  "source" : "/app/sample2.xml",
  "translation" : "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements" : [
   "/content/text",       # translatable texts are stored in "text" nodes of parent node "content"
   "/content/text[@value]"   # translatable texts are stored in "value" attribute of "text" nodes
  ]
 }
]

Védett idézőjelek funkció a .properties fájlformátumhoz

Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Az escape_quotes-t fájlonkénti opcióként adhatja hozzá. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

Az értékek:

 • 0 - ne védje az aposztrófot
 • 1 - aposztróf védése egy másik aposztróffal
 • 2 - aposztróf védése fordított perjellel
 • 3 - Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )

Speciális karakterek védése
Meghatározza, hogy a speciális karaktereket (=, :, ! és #) az exportált fordításokban védeni kell-e egy fordított perjellel. Az escape_special_characters paramétert fájlonként adhatja hozzá.

Elfogadható értékek: 0, 1. Alapértelmezett értéke 1.

 • 0 - speciális karakterek nincsenek védve
 • 1 - speciális karakterek védése fordított perjellel

Példa a konfigurációs fájlra:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/office/source-code"

"files" : [
 {
  "source" : "/en/strings.properties",
  "translation" : "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes" : 1,
  "escape_special_characters" : 0
 }
]

Konfiguráció minták

CSV fájlok feltöltése API segítségével

"project_identifier": "test" "api_key": "KeepTheAPIkeySecret" "base_url": "https://api.crowdin.com" "base_path": "/path/to/your/project"

"files" : [
 {
  "source" : "/*.csv",
  "translation" : "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Defines whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header" : true,
  # Used only when uploading CSV file to define data columns mapping.
  "scheme" : "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText projekt

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/website"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  } } ]

Android projekt

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"         #can be found in your project settings > API tab "base_path": "/home/android-app"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  } } ]

Konfigurációs fájl a VCS integrációkhoz

A VCS integrációk ugyanazt a konfigurációs fájlt igénylik, mint a CLI eszköz, azaz ugyanazt a struktúrát támogatja. Az egyetlen különbség az, hogy a projekthitelesítő adatokat biztonsági okokból nem szabad a fájl fejlécében tárolni. Emellett két további paraméter is használható.

Leíró üzenet paraméter a VCS integrációkhoz

Minden alkalommal, amikor fordítások kerülnek beküldésre a következő alapértelmezett üzenet jelenik meg: “Új fordítások {fileName} ({languageName})”. A commit_message paraméterrel hozzáadhat Git címkéket, hogy kihagyja az építéseket, teszteket adjon hozzá, stb.

Minta:

"base_path": "/home/office/source-code" "commit_message": "[ci skip]" "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #source files filter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

Az alapértelmezett beküldési üzenet lecseréléséhez használja az append_commit_message paramétert a false értékkel. Két opcionális helyőrzőt is hozzáadhat: %original_file_name% és %language% a megfelelő fájlnév és a megfelelő nyelvi változók használatához.

Minta:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin" "append_commit_message": false "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #source files filter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

Nyelvek exportálási paraméterei a VCS integrációkhoz

Alapértelmezés szerint az összes nyelv exportálásra kerül. Ha csak bizonyos nyelveket kell exportálnia, akkor az export_languages paraméterrel adja meg azokat.

Minta:

"base_path": "/home/office/source-code" "export_languages": [ "ru", "uk", "ja" ] "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #source files filter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

Segítség kérése

Segítségre van szüksége a Crowdin CLI használatával, vagy kérdése van? Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?