Konzol kliens (CLI)

Crowdin CLI egy parancssori eszköz, amely lehetővé teszi a lokalizációs források és Crowdin projekt közötti szinkronizációt és kezelést:

 • Automatizálja a forrásfájlok frissítési folyamatát a Crowdin projektjében
 • Fordítások letöltése a Crowdinról és azokat automatikusan a megfelelő helyekre menti
 • Minden meglévő fordítását néhány perc alatt feltöltheti a Crowdinba
 • Crowdin integrálása a következőkkel: GIT, SVN, Mercurial stb.
Megjegyzés: Ha a Crowdin CLI régi verzióját (2.0.31 vagy annál régebbi) használja, olvassa el a CLI v2 cikket a részletekért.

Ez az alkalmazás több platformú és terminálban fut a Linux alapú és MacOS X operációs rendszereken, vagy a parancssori ablakban a Windowson. Továbbá nyílt forráskódú, a forráskódja elérhető itt: GitHub.

Újdonságok

 • Többszálas forrás- és fordítási fájl feltöltés
 • UX fejlesztések: folyamatjelzők, betöltési állapotok, hangulatjelek
 • Konfigurációs fájl interaktív generálása
 • Bash/Zsh parancs befejezés
 • Továbbfejlesztett súgóképernyő a parancsokhoz
 • A konfigurációs fájl érvényesítésének javítása
 • További importálás lehetőségek az upload parancshoz
 • További exportálás lehetőségek a download parancshoz
 • Az új Crowdin RESTful API v2 alapokon
 • Hibajavítások, valamint egyéb fejlesztések

Követelmények

Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a Java 8 vagy újabb verziója. Írja be a java -version parancsot a terminálba (parancssorba a Windowson), hogy ellenőrizze a Java verzióját. Például, java version “1.8.0_212” azt jelenti, hogy a Java 8 Update 212 telepítve van.

Ha nincs Java telepítve, töltse le az Oracle weboldaláról.

Telepítés

MacOS Homebrew

A Crowdin CLI telepítése homebrew használatával (a macOS csomagkezelője):

$ brew tap crowdin/crowdin
$ brew install crowdin@3

Windows

Töltse le és futtassa a Windows telepítőt.

Debian

Az összes csomagunkat a Crowdin Signing Key segítségével írjuk alá.

Töltse le, majd telepítse a nyilvános aláíró kulcsot:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

A következő parancs segítségével hozza létre a crowdin.list fájlt az /etc/apt/sources.list.d könyvtárban:

echo "deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /" > /etc/apt/sources.list.d/crowdin.list

És az adattára készen áll a használatra. A Crowdin CLI Debian csomagot a következővel telepítheti:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin3

A Crowdin CLI manuális telepítéséhez:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin3.deb -O crowdin.deb $ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Az összes csomagunkat a Crowdin Signing Key segítségével írjuk alá.

Töltse le, majd telepítse a nyilvános aláíró kulcsot:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

Telepítés az RPM adattárból

Hozzon létre egy crowdin.repo nevű fájlt az /etc/yum.repos.d könyvtárban, amely tartalmazza a következőt:

[crowdin] name=Crowdin repository baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin enabled=1

És az adattára készen áll a használatra. Ezután a Crowdin CLI-t az alábbi parancsok valamelyikével telepítheti:

sudo yum install crowdin3 sudo dnf install crowdin3

A Crowdin CLI manuális telepítéséhez:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin3.rpm -O crowdin.rpm $ sudo rpm -U crowdin3.rpm

Önálló változat

A Crowdin CLI-t önálló Java alkalmazásként lehet telepíteni.

Linux és macOS rendszeren való telepítés

 1. Töltse le a crowdin-cli.zip fájlt a fenti gomb segítségével
 2. Csomagolja ki
 3. A terminálban futtassa a ./install-crowdin-cli.sh parancsot rendszergazdai (sudo) jogokkal ahhoz, hogy a crowdin parancs a terminálban felvételre kerüljön

Windows rendszeren való telepítés

 1. Töltse le a crowdin-cli.zip fájlt a fenti gomb segítségével
 2. Csomagolja ki a tartalmát arra a helyre, ahol a Crowdin CLI-t tárolni szeretné
 3. Nyissa meg a Parancssort rendszergazdaként
  1. Kattintson a Start gombra
  2. A Keresőmezőbe írja be a következőt: cmd, majd nyomja meg a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt
  3. Ha a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel jelenik meg, ellenőrizze, hogy azt a műveletet jeleníti meg, amit szeretne, majd kattintson a Továbbra
 4. Futtassa a setup-crowdin.bat szkriptet a crowdin parancs Parancssorba való adásához
 5. Indítsa újra a Parancssort

Alkalmazás futtatása

Használja a következő módszert az alkalmazás futtatásához:

$ crowdin

Alternatív módszer:

$ java -jar crowdin-cli.jar

CLI

Konfiguráció

A Crowdin CLI használatához konfigurációs fájl szükséges. Javasoljuk, ennek a crowdin.yaml nevet adja. A következő parancs futtatásával hozhatja létre:

$ crowdin init

Amikor a terminálban a Crowdin CLI-t hívja, akkor a projekt gyökérkönyvtárában kell lennie. Ellenkező esetben a --config opcióval meg kell adnia egy konfigurációs fájl elérési utat:

$ crowdin upload sources --config /path/to/your/config/file

Futtassa a crowdin help parancsot a további parancsok megismeréséhez.

Minta konfigurációs fájl:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section 
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
   "source": "/en/**/*.json",                     #source files filter
   "translation": "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

A Crowdin CLI konfigurációjával kapcsolatos további információkért, nézze meg a Konfigurációs fájl cikket.

Használat

Miután létrehozta a konfigurációs fájlt, készen áll a Crowdin CLI használatára, a honosítási források kezelésére és a fájlszinkronizálás automatizálására.

Általános parancsok

A súgó információ megjelenítéséhez:

$ crowdin help

A vázlat konfigurációs fájl létrehozásához:

$ crowdin init

A konfigurációs fájl általános hibáinak ellenőrzéséhez:

$ crowdin lint

A Crowdinba feltöltött fájlok listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin list project

Források feltöltése

A forrásfájlok Crowdinba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources

Egy fájl konfiguráció nélküli feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources -s path/to/your/file -t file/export/pattern -T personal-token -i project-id --base-url https://crowdin.com

Használjon helyőrzőket a megfelelő változók elhelyezésére.

A Crowdinba feltöltésre kerülő fájlok listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin upload sources --dryrun

A meglévő fordítások Crowdinba való feltöltéséhez (a fordítások szinkronizálásra kerülnek):

$ crowdin upload translations

Az upload parancs részletes információinak megjelenítéséhez:

$ crowdin upload --help

Fordítások letöltése

A Crowdin legújabb fordításainak letöltéséhez:

$ crowdin download

A konkrét nyelv (nyelvkódok) legfrissebb fordításainak letöltéséhez:

$ crowdin download -l {language_code}

A Crowdin legújabb fordítások listájának megjelenítéséhez:

$ crowdin download --dryrun

A download parancs részletes információinak megjelenítéséhez:

$ crowdin download --help

Verziók kezelése

Nincs szükség különleges parancs futtatására verzió ágak létrehozására, ha a szinkronizálási eszközt használja. A verzió ág automatikusan létrejön a fájlok feltöltésekor.

A forrásfájlok megadott verzió-ágba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

A fordítások megadott verzió-ágba való feltöltéséhez:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

A fordítások megadott verzió-ágból való letöltéséhez:

$ crowdin download -b {branch_name}

Forrás-karakterláncok kezelése

Lehetősége van a következő fájltípusok kezelésére (hozzáadás, szerkesztés, törlés): CSV, RESX, JSON, Android XML, iOS strings, PROPERTIES.

Az aktuális projektben található forrás-karakterláncok listáját a következő módon jelenítheti meg (a --verbose opcióval további információt kaphat):

crowdin string list

Új forrás-karakterlánc létrehozásához (a -h opcióval az összes parancs lehetőséget megtekintheti):

crowdin string add

A forrás-karakterlánc törlése:

crowdin string delete

A már meglévő forrás-karakterlánc szerkesztése:

crowdin string edit

Fordítási és lektorálási folyamat

A következő parancsok segítségével ellenőrizheti a projekt fordítási és lektorálási folyamatát.

A fordítási és lektorálási folyamat egyidejű megjelenítéséhez:

crowdin status

A fordítási folyamat megjelenítéséhez:

crowdin status translation

A lektorálási folyamat megjelenítéséhez:

crowdin status proofreading

A --verbose opció használatával további információkat jeleníthet meg.

Lásd még

Hasznos volt ez a cikk?