Fájl frissítése

Vedd figyelembe, hogy az API 2.0 a preferált verzió. A régi API teljesen funkcionális marad 2021 végéig.

Crowdin API v2
Töltse fel a forrásfájlok legújabb verzióját (azokat, amelyeket honosítani kell) a Crowdin projektjébe.

Kérelem

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}

Paraméterek

Név Érték Leírás
files szükséges array Frissítendő fájlok tömb.
Figyelem! Egy fájlátvitel során maximum 20 fájl tölthető fel.
titles opcionális array Karakterláncok olyan tömbje, amelyek címeket határoztak meg a feltöltött fájlok számára. A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
export_patterns opcionális array Karakterláncok tömbje, amely meghatározza az eredményül kapott fájlok nevét (lefordított fájlok az eredményül kapott archívumban). A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
new_names opcionális array Karakterláncok olyan tömbje, amelyek új neveket határoztak meg a korábban importált fájlok számára. A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
first_line_contains_header csak CSV és XLS/XLSX fájlok esetén
opcionális
string A CSV (vagy XLS/XLSX) fájlok API-n keresztüli feltöltésére használt. Meghatározza, hogy az első sor importálandó e, vagy oszlop fejléceket tartalmaz. Nem tartalmazhat értéket.
scheme csak CSV és XLS/XLSX fájlok esetén
szükséges
string Megjegyzés: Csak CSV (vagy XLS/XLSX) fájl feltöltésekor használható az oszlopok leképezésének meghatározására.
Az elfogadható érték a következő konstansok kombinációja:
 • "identifier" — oszlop tartalmazza a karakterlánc azonosítót.
 • "source_phrase" — oszlop csak forrás-karakterláncot tartalmaz (az eredmény karakterláncban ugyanazt fogja tartalmazni).
 • "source_or_translation" — oszlop tartalmazza a forrás-karakterláncot, de exportáláskor az azonos oszlopnak kell tartalmaznia a fordítást (mikor feltölt meglévő fordításokat, ezen oszlop értéke kerül a lefordított karakterláncként használatra).
 • "translation" — oszlop lefordított karakterláncot tartalmaz (amikor az importált fájl már tartalmaz fordításokat).
 • "context" — oszlop tartalmazza a forrás-karakterlánchoz tartozó néhány megjegyzést. Szövegösszefüggés információ.
 • "max_length" — oszlop tartalmazza a karakterlánc fordításának maximális hosszát.
 • "labels" — Column contains labels.
 • "none" — Ne importálja az oszlopot.
Példa paraméter, amelyet hozzá kell adnia: &scheme=identifier,source_or_translation

Megjegyzés: ahhoz, hogy az exportált fájl tartalmazza az összes célnyelvre történő fordításokat, állítsa be a nyelvkódokat a sémában (pl. &scheme=identifier,source_phrase,uk,ru,fr).
update_option opcionális string Az értéktől függően, az "update_option" a fordítások megőrzésére és a módosított karakterláncok jóváhagyásainak megőrzésére/eltávolítására használható a fájlfrissítés során. Az értékek:
 • "update_as_unapproved" — a módosított karakterláncok fordításainak megőrzése és azok jóváhagyásainak megszüntetése, ha léteznek.
 • "update_without_changes" — a módosított karakterláncok fordításainak és jóváhagyásainak megőrzése.
Megjegyzés: Ha nincs beállítva, a megváltozott karakterláncok fordításai a fájl frissítése után elvesznek. Hasznos az elgépelések javításaihoz és a kisebb forrás-karakterlánc változásokhoz.
branch opcionális string Kapcsolódó verzió-ág neve (Verziók kezelése).
json opcionális string Nem tartalmazhat értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban legyen.
jsonp opcionális string Visszahívási függvény neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban legyen.
escape_quotes csak tulajdonságok fájlokban
opcionális
integer Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

0 — Ne védje az aposztrófot;
1 — Aposztróf védése egy másik aposztróffal;
2 — Aposztróf védése fordított perjellel;
3 — Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )
Változók
project-identifier string Projekt azonosítója.
login string A felhasználóneve a Crowdinban.
account-key string A fiókja API kulcsa.

Válasz

Ha sikeres, akkor ez a módszer XML struktúrát ad vissza, ahogy az az alábbiakban látható.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Sikertelen válasz példa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API key is not valid</message>
</error>

Példák

curl \
 -F "files[/directory/strings.xml]=@strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "files[/directory/android.xml]=@strings.xml" \
 -F "new_names[/directory/android.xml]=strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "files[directory/multilingual.csv]=@example.csv" \
 -F "export_patterns[directory/multilingual.csv]=/translations/%original_file_name%" \
 -F "titles[directory/multilingual.csv]=Title in Crowdin Project" \
 -F "scheme=identifier,source_phrase,translation" \
 -F "first_line_contains_header=true" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[test.txt]'] = curl_file_create('/home/user/test.txt');
} else {
$post_params['files[test.txt]'] = '@/home/user/test.txt';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = curl_file_create('/home/user/strings.xml');
} else {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = '@/home/user/strings.xml';
}

$post_params['new_names[/directory/android.xml]'] = 'strings.xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = curl_file_create('/home/user/example.csv');
} else {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = '@/home/user/example.csv';
}

$post_params['export_patterns[directory/multilingual.csv]'] = '/translations/%original_file_name%';
$post_params['titles[directory/multilingual.csv]'] = 'Title in Crowdin Project';
$post_params['scheme'] = 'identifier,source_phrase,translation';
$post_params['first_line_contains_header'] = '';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Hasznos volt ez a cikk?