Fordítási költségek jelentésének exportálása

Vedd figyelembe, hogy az API 2.0 a preferált verzió. A régi API teljesen funkcionális marad 2021 végéig.

Crowdin API v2
Készítsen fordítási költségjelentéseket, mellyel kiszámíthatja a fordítóknak és lektoroknak fizetendő valódi fordítási költségeket.

Kérelem

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Paraméterek

Név Érték Leírás
unit opcionális string Meghatározza a jelentés egységét. Elfogadható értékek: 'strings', 'words' (alapértelmezett), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode opcionális string A jelentés módját határozza meg. Elfogadható értékek: 'simple' (alapértelmezett), 'fuzzy'.
date_from opcionális date Adott időpont után hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 formátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm
date_to opcionális date Adott időpontig hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 formátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm
regular_rates opcionális array A megadott kategóriák normál díját határozza meg.
         Az egyszerű jelentés lehetséges kategóriái a következők: 'default', 'tm', 'approval'.
         A kevert jelentés lehetséges fuzzy kategóriái a következők: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' és három egyéni tartomány 60% és 100% között (például: 99-90).
individual_rates opcionális array Megadja az egyéni árakat a meghatározott nyelvekhez a megadott kategóriákban. Minden elemnek tartalmaznia kell a nyelv és az ár paramétereket. A lehetséges árkategóriák ugyanazok, mint a 'regular_rates' paraméter esetén.
currency opcionális string Meghatározza azt a pénznemet, amelyre a teljes jelentés készül. Elfogadható értékek: '$' (alapértelmezett), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format opcionális string Az exportálási fájlformátumot határozza meg. Az elfogadható értékek: 'csv' és 'xlsx' (alapértelmezett).
role_based_costs opcionális bool Meghatározza, hogy a költségeket a hozzájárulások vagy a projektben betöltött szerepkör alapján kell-e kiszámítani. Lehetséges értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 0.

       0 – az egyes projekttagok fordításai és jóváhagyásai alapján kell kiszámítani a költségeket, tekintet nélkül a projektben betöltött szerepkörre;
       1 – a költségek kiszámítása a projekttag szerepköre alapján történik. Ez azt jelenti, hogy minden elvégzett fordítás és jóváhagyás megjelenik, de a fordítás költségeit csak a fordítókra számolja, a jóváhagyások költségeit – csak a lektorokra.
       Megjegyzés: a jelenleg blokkolt vagy a nyelvhez nem hozzáférő projekttagok hozzájárulása is szerepel a listán, de nem szerepel a költségben.
group_by opcionális string Adatok csoportosítása 'user' (alapértelmezett) vagy 'language' szerint.
json opcionális string Lehet, hogy nem tartalmaz értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban kell legyen.
jsonp opcionális string Visszahívási függvény neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban kell legyen.
Változók
project-identifier string Projekt azonosítója.
login string A felhasználóneve a Crowdinban.
account-key string A fiókja API kulcsa.

Válasz

Ha a módszer sikeres, akkor XML struktúrával válaszol, ahogy az az alábbiakban látható.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Sikertelen válasz példa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API key is not valid</message>
</error>

Példák

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Hasznos volt ez a cikk?