Fordítási költségek jelentésének exportálása

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Készítsen fordítási költségjelentéseket, mellyel kiszámíthatja a fordítóknak és lektoroknak fizetendő valódi fordítási költségeket.

Kérelem

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Paraméterek

Név Érték Leírás
unit opcionális string Meghatározza a jelentés egységét. Elfogadható értékek: 'strings', 'words' (alapértelmezett), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode opcionális string A jelentés módját határozza meg. Elfogadható értékek: 'simple' (alapértelmezett), 'fuzzy'.
date_from opcionális date Adott időpont után hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 formátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm
date_to opcionális date Adott időpontig hozzáadott karakterláncok. A következő ISO 8601 formátumot használja: YYYY-MM-DD±hh:mm
regular_rates opcionális array A megadott kategóriák normál díját határozza meg.
         Az egyszerű jelentés lehetséges kategóriái a következők: 'default', 'tm', 'approval'.
         A kevert jelentés lehetséges fuzzy kategóriái a következők: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' és három egyéni tartomány 60% és 100% között (például: 99-90).
individual_rates opcionális array Megadja az egyéni árakat a meghatározott nyelvekhez a megadott kategóriákban. Minden elemnek tartalmaznia kell a nyelv és az ár paramétereket. A lehetséges árkategóriák ugyanazok, mint a 'regular_rates' paraméter esetén.
currency opcionális string Meghatározza azt a pénznemet, amelyre a teljes jelentés készül. Elfogadható értékek: '$' (alapértelmezett), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format opcionális string Az exportálási fájlformátumot határozza meg. Az elfogadható értékek: 'csv' és 'xlsx' (alapértelmezett).
role_based_costs opcionális bool Meghatározza, hogy a költségeket a hozzájárulások vagy a projektben betöltött szerepkör alapján kell-e kiszámítani. Lehetséges értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 0.

       0 – az egyes projekttagok fordításai és jóváhagyásai alapján kell kiszámítani a költségeket, tekintet nélkül a projektben betöltött szerepkörre;
       1 – a költségek kiszámítása a projekttag szerepköre alapján történik. Ez azt jelenti, hogy minden elvégzett fordítás és jóváhagyás megjelenik, de a fordítás költségeit csak a fordítókra számolja, a jóváhagyások költségeit – csak a lektorokra.
       Megjegyzés: a jelenleg blokkolt vagy a nyelvhez nem hozzáférő projekttagok hozzájárulása is szerepel a listán, de nem szerepel a költségben.
group_by opcionális string Adatok csoportosítása 'user' (alapértelmezett) vagy 'language' szerint.
json opcionális string Lehet, hogy nem tartalmaz értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban kell legyen.
jsonp opcionális string Visszahívási függvény neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban kell legyen.
Változók
project-identifier string Projekt azonosítója.
login string A felhasználóneve a Crowdinban.
account-key string A fiókja API kulcsa.

Válasz

Ha a módszer sikeres, akkor XML struktúrával válaszol, ahogy az az alábbiakban látható.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Sikertelen válasz példa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API key is not valid</message>
</error>

Példák

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Hasznos volt ez a cikk?