Fájl hozzáadása

Vedd figyelembe, hogy az API 2.0 a preferált verzió. A régi API teljesen funkcionális marad 2021 végéig.

Crowdin API v2

Új fájl hozzáadása a Crowdin projekthez.

Kérelem

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-file?login={username}&account-key={account-key}

Paraméterek

Név Érték Leírás
files szükséges array Fájlok tömb, amelyeket a Crowdin projekthez hozzá kell adni. A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
Figyelem! Egy fájlátvitel során maximum 20 fájl tölthető fel. Egy fájl maximális mérete 100 MB.
titles opcionális array Karakterláncok olyan tömbje, amelyek címeket határoztak meg a feltöltött fájlok számára. A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
export_patterns opcionális array Karakterláncok tömbje, amely meghatározza az eredményül kapott fájlok nevét (lefordított fájlok az eredményül kapott archívumban). A tömbök kulcsainak tartalmazniuk kell a Crowdin projekt fájlneveit elérési úttal.
type opcionális string Elfogadható értékek:
 • üres érték vagy "auto" — Próbálja meg felismerni a fájl típusát a kiterjesztés, vagy a MIME típus alapján
 • "android" — Android (*.xml)
 • "macosx" — Mac OS X / iOS (*.strings)
 • "resx" — .NET, Windows Phone (*.resx)
 • "properties" — Java (*.properties)
 • "gettext" — GNU GetText (*.po, *.pot)
 • "yaml" — Ruby On Rails (*.yaml)
 • "php" — Hypertext Preprocessor (*.php)
 • "json" — Általános JSON (*.json)
 • "xml" — Általános XML (*.xml)
 • "ini" — Általános INI (*.ini)
 • "rc" — Windows Resources (*.rc)
 • "resw" — Windows 8 Metro (*.resw)
 • "resjson" — Windows 8 Metro (*.resjson)
 • "qtts" — Nokia Qt (*.ts)
 • "joomla" — Joomla honosítható források (*.ini)
 • "chrome" — Google Chrome kiterjesztés (*.json)
 • "dtd" — Mozilla DTD (*.dtd)
 • "dklang" — Delphi DKLang (*.dklang)
 • "flex" — Flex (*.properties)
 • "nsh" — NSIS telepítő források (*.nsh)
 • "wxl" — WiX telepítő (*.wxl)
 • "xliff" — XLIFF (*.xliff)
 • "html" — HTML (*.html, *.htm, *.xhtml, *.xhtm)
 • "haml" — Haml (*.haml)
 • "txt" — Egyszerű szöveg (*.txt)
 • "csv" — vesszővel elválasztott értékek (*.csv)
 • "md" — Markdown (*.md, *.text, *.markdown...)
 • "flsnp" — MadCap Flare (*.flnsp, .flpgpl .fltoc)
 • "fm_html" — Jekyll HTML (*.html)
 • "fm_md" — Jekyll Markdown (*.md)
 • "mediawiki" — MediaWiki (*.wiki, *.wikitext, *.mediawiki)
 • "docx" — Microsoft Office, OpenOffice.org dokumentumok, Adobe InDesign Adobe FrameMaker (*.docx, *.dotx, *.odt, *.ott, *.xslx, *.xltx, *.pptx, *.potx, *.ods, *.ots, *.odg, *.otg, *.odp, *.otp, *.imdl, *.mif)
 • "sbv" — YouTube .sbv (*.sbv)
 • "vtt" — Videó feliratozás és WebVTT (*.vtt)
 • "srt" — SubRip .srt (*.srt)
 • "i18next_json" — i18next JSON (*.json)
first_line_contains_header csak CSV és XLS/XLSX fájlok esetén
opcionális
string A CSV (vagy XLS/XLSX) fájlok API-n keresztüli feltöltésére használt. Meghatározza, hogy az első sor importálandó e, vagy oszlop fejléceket tartalmaz. Lehet, hogy nem tartalmaz értéket.
import_translations csak CSV és XLS/XLSX többnyelvű fájlok esetén
opcionális
integer A CSV (vagy XLS/XLSX) fájlok API-n keresztüli feltöltésére használt. Meghatározza, hogy a fájl importálása során a fordítások is be legyenek-e importálva – 1, vagy a fordításokat nem kell importálni – 0. Alapértelmezett érték: 1.
scheme csak CSV és XLS/XLSX fájlok esetén
szükséges
string Megjegyzés: Csak CSV (vagy XLS/XLSX) fájl feltöltésekor használható az oszlopok leképezésének meghatározására.
Az elfogadható érték a következő konstansok kombinációja:
 • "identifier" — oszlop tartalmazza a karakterlánc azonosítót.
 • "source_phrase" — oszlop csak forrás-karakterláncot tartalmaz (az eredmény karakterláncban ugyanazt fogja tartalmazni).
 • "source_or_translation" — oszlop tartalmazza a forrás-karakterláncot, de exportáláskor az azonos oszlopnak kell tartalmaznia a fordítást (mikor feltölt meglévő fordításokat, ezen oszlop értéke kerül a lefordított karakterláncként használatra).
 • "translation" — oszlop lefordított karakterláncot tartalmaz (ha az importált fájl már tartalmaz fordításokat).
 • "context" — oszlop tartalmazza a forrás-karakterlánchoz tartozó néhány megjegyzést. Szövegösszefüggés információ.
 • "max_length" — oszlop tartalmazza a karakterlánc fordításának maximális hosszát.
 • "labels" — Column contains labels.
 • "none" - Ne importálja ezt az oszlopot.
Példa paraméter, amelyet hozzá kell adnia: &scheme=identifier,source_or_translation

Megjegyzés: ahhoz, hogy az exportált fájl tartalmazza az összes célnyelvre történő fordításokat, állítsa be a nyelvkódokat a sémában (pl. &scheme=identifier,source_phrase,uk,ru,fr).
branch opcionális string Kapcsolódó verzió-ág neve (Verziók kezelése).
json opcionális string Lehet, hogy nem tartalmaz értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban legyen.
jsonp opcionális string Visszahívási függvény neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban legyen.
translate_content csak XML fájlok esetén
opcionális
bool Meghatározza, hogy a jelölőkön belüli szövegeket le kell e fordítani. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
translate_attributes csak XML fájlok esetén
opcionális
bool Meghatározza, hogy le kell e fordítani a jelölő attribútumokat. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
content_segmentation csak XML fájlok esetén
opcionális
bool Meghatározza, hogy a hosszú szövegeket kisebb szövegekre szétdarabolja e. Elfogadható értékek: 0 vagy 1. Alapértelmezett értéke 1.
Fontos! Ez az opció letiltja az XML fájlok meglévő fordítások feltöltésének lehetőségét, ha engedélyezve van.
translatable_elements csak XML fájlok esetén
opcionális
array Ez egy karakterláncok tömb, ahol minden elem az XPaths a DOM-hoz elem, amelyet importálni kell.
Az elfogadható értékek:
 • /path/to/node
 • /path/to/attribute[@attr]
 • //node , node - minden "node" nevű csomópont importálása
 • //[@attr] - minden "attr" nevű attribútum tartalmának importálása
 • nodeone/nodetwo - minden "nodetwo" csomópont importálása (gyökér csomópont nem kell, hogy meghatározott legyen)
 • /nodeone//nodetwo - minden "nodetwo" csomópont importálása a "nodeone" és "nodetwo" csomópontok közötti csomópontok mellőzéséve
 • //node[@attr] - az "attr" tartalmainak importálása, melyek a "node" név alatt tároltak

Megjegyzés! Ha be van állítva, a "translate_content" és a "translate_attributes" paramétereket nem veszi figyelembe az importálás során.
escape_quotes csak tulajdonságok fájlokban
opcionális
integer Meghatározza, hogy egy adott aposztrófot egy másik aposztróffal, vagy fordított perjellel kell védeni (escape) az exportált fordításokban. Elfogadható értékek: 0, 1, 2, 3. Alapértelmezett értéke 3.

0 — Ne védje az aposztrófot;
1 — Aposztróf védése egy másik aposztróffal;
2 — Aposztróf védése fordított perjellel;
3 — Aposztróf védése egy másik aposztróffal csak azokban a karakterláncokban, amelyek változót tartalmaznak ( {0} )
Változók
project-identifier string Projekt azonosítója.
login string A felhasználóneve a Crowdinban.
account-key string A fiókja API kulcsa.

Válasz

Ha a módszer sikeres, akkor XML struktúrával válaszol, ahogy az az alábbiakban látható.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <stats>
  <file file_id="342">
   <name>strings.xml</name>
   <strings>4</strings>
   <words>11</words>
  </file>
 </stats>
</success>
Sikertelen válasz példa:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API key is not valid</message>
</error>

Példák

curl \
 -F "files[/directory/arrays.xml]=@arrays.xml" \
 -F "files[strings.xml]=@strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-file?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "files[directory/multilingual.csv]=@example.csv" \
 -F "export_patterns[directory/multilingual.csv]=/%locale%/%original_file_name%" \
 -F "titles[directory/multilingual.csv]=Title in Crowdin Project" \
 -F "scheme=identifier,source_phrase,translation" \
 -F "first_line_contains_header=true" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-file?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-file?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.txt]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.txt');
} else {
 $post_params['files[test.txt]'] = '@/home/crowdin/test.txt';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-file?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = curl_file_create('/home/crowdin/example.csv');
} else {
 $post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = '@/home/crowdin/example.csv';
}

$post_params['export_patterns[directory/multilingual.csv]'] = '/translations/%original_file_name%';
$post_params['titles[directory/multilingual.csv]'] = 'Title in Crowdin Project';
$post_params['scheme'] = 'identifier,source_phrase,translation';
$post_params['first_line_contains_header'] = '';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Hasznos volt ez a cikk?