Könyvtár hozzáadása

Könyvtár hozzáadása a Crowdin projekthez.

Kérelem

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?key={project-key}&name={directory name}

Paraméterek

Név Érték Leírás
name szükséges string A könyvtár neve (elérési útvonallal, ha a beágyazott könyvtárat létre kell hozni).
title opcionális string A Crowdin felületen megjelenítendő könyvtárnév.
export_pattern opcionális string Könyvtár exportálási minta. A könyvtár nevének és elérési útvonalának létrehozásához használt az eredményül kapott fordítások csomagjában.
is_branch opcionális bool Ha az értéke 1, akkor a könyvtár verzió-ágként kerül megjelölésre. Elfogadható értékek: 1 vagy 0.
branch opcionális string Kapcsolódó verzió-ág neve (Verziók kezelése).
json opcionális string Nem tartalmazhat értéket. Meghatározza, hogy a válasz JSON formátumban kell legyen.
jsonp opcionális string Visszahívási funkció neve. Meghatározza, hogy a válasz JSONP formátumban legyen.
Változók
project-identifier szükséges string A projekt azonosítóját kell tartalmaznia.
project-key szükséges string Projekt API kulcs.

Válasz

Ha a módszer sikeres, akkor XML struktúrával válaszol, ahogy az az alábbiakban látható.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<success>
</success>
Sikertelen válasz példa:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API key is not valid</message>
</error>

Példák

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?key={project-key}';
$post_params['name'] = '/localizable';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;