Plug-in til Visual Studio Code

Integrér dine Visual Studio Code-projekter med Crowdin for at optimere lokaliseringsprocessen. Plug-ins muliggør straks at uploade nye kildestrenge til dit Crowdin projekt samt downloade oversættelser.

Opsætning

At arbejde med dette plug-in i VS Code-arbejdsområdet bør der være en Crowdin opsætningsfil kaldet enten crowdin.yml eller crowdin.yaml.

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"            #åbn projektindstillinger og gå til afsnittet API "api_token": "personal-access-token"      #åbn projektindstillinger og gå til API & SSO > Nyt Token > opret Token "base_path": "/project-base-path"

"files": [
 { "source" : "/locale/en/folder1/*.xml",                   #kildefilsfilter "translation" : "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"  #hvor oversættelserne er lagret },
 { "source" : "/locale/en/folder2/*.xml", "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%" } ]

Opsætning

Følg disse trin for at opsætte Crowdin Plug-in’et til VS Code:

 1. Klargør crowdin.yml eller crowdin.yaml opsætningsfilen og føj den til det ønskede arbejdsområde i VS Code.
 2. Installér Crowdin plug-in’et vha. af én af flg. metoder:
  • open VS Code Extensions (Ctrl+Shift+X), search for Crowdin and click Install
   or
  • launch VS Code Quick Open (Ctrl+P), paste the command below, and press Enter
   ext install Crowdin.vscode-crowdin
   
 3. Crowdin plug-in’et skanner hver VS Code-arbejdsområde for at finde Crowdin-opsætningsfilen (crowdin.yml eller crowdin.yaml). Det bygger automatisk træet med kildefiler på Crowdin Stifinder-komponenten tilgængelig på din Aktivitetsbjælke.
 4. Benyt op- og ned-pilene Crowdin Stifinder-komponent til at uploade kildefiler til Crowdin og downloade tilsvarende oversættelser.
  Crowdin Stifinder

Var denne artikel nyttig?