Plug-in til Visual Studio Code

Integrér dine Visual Studio Code-projekter med Crowdin for at optimere lokaliseringsprocessen. Plug-ins muliggør straks at uploade nye kildestrenge til dit Crowdin projekt samt downloade oversættelser.

Opsætning

To work with this plugin in the VS Code workspace, there should be Crowdin configuration file called either crowdin.yml or crowdin.yaml.

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"            #åbn projektindstillinger og gå til afsnittet API "api_token": "personal-access-token"      #åbn projektindstillinger og gå til API & SSO > Nyt Token > opret Token "base_path": "/project-base-path"

"files": [
 { "source" : "/locale/en/folder1/*.xml",                   #kildefilsfilter "translation" : "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"  #hvor oversættelserne er lagret },
 { "source" : "/locale/en/folder2/*.xml", "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%" } ]

Opsætning

Følg disse trin for at opsætte Crowdin Plug-in’et til VS Code:

 1. Klargør crowdin.yml eller crowdin.yaml opsætningsfilen og føj den til det ønskede arbejdsområde i VS Code.
 2. Installér Crowdin plug-in’et vha. af én af flg. metoder:
  • open VS Code Extensions (Ctrl+Shift+X), search for Crowdin and click Install
   or
  • start VS Code Hurtig-åbn (Ctrl+P), indsæt kommandoen nedenfor og tryk derefter på Angiv
   ext install Crowdin.vscode-crowdin
   
 3. Crowdin plug-in’et skanner hver VS Code-arbejdsområde for at finde Crowdin-opsætningsfilen (crowdin.yml eller crowdin.yaml). Det bygger automatisk træet med kildefiler på Crowdin Stifinder-komponenten tilgængelig på din Aktivitetsbjælke.
 4. Benyt op- og ned-pilene Crowdin Stifinder-komponent til at uploade kildefiler til Crowdin og downloade tilsvarende oversættelser.
  Crowdin Stifinder

Var denne artikel nyttig?