Using CLI in CI

Incorporate localization of your Crowdin project into the workflow you’ve set up on your repo. This includes automatically uploading new source strings to Crowdin and downloading translations. Denne tilgang sikrer effektiv synkning af alle oversættelige tekster og bidrager til at undgå potentielle oversættelsesforsinkelser inden applikationsudrulningen.

Én måde at opnå dette på er ved at bruge Crowdin-CLI med CI-værktøjerne. Crowdin-CLI kan bruges med indbyggede CI-værktøjer eller tredjeparts alternativer. If you use GitHub Actions for your workflow automation, read more about our GitHub Crowdin Action.

Brugsstudier

Løbende Integration (CI) er udviklingspraksissen for fusionering af kodeændringer fra flere deltagere til et fælles softwareprojekt flere gange dagligt. Flere lokaliseringsblokke kan tilføjes arbejdsgangen for at bevare en løbende oversættelse af appen.

Nedenfor ses en visuel repræsentation af, hvordan lokalisering kan inkorporeres i arbejdsgangen.

CI-/CD-pipeline med lokaliseringsblok

For at sikre, at alle tekster lokaliseres før den endelige applikationsudrulning, kan lokaliseringsblokken injicere efter hvert vigtigt trin i CI-/ CD-pipelinen (f. eks. efter indledende mockup-designs, efter hver app-funktionsudvikling mv.)

Brug af Crowdin-CLI med Jenkins og Grunt

Brug Crowdin-CLI med værktøjer som Jenkins og Grunt til at automatisere almindelige lokaliseringsopgaver (f.eks. uploade kildefiler, downloade færdige oversættelser mv.)

Jenkins

Tjek instruktionerne nedenfor for at opsætte forskellige synkhandlinger ved arbejder med Jenkins.

For example, to download translations from your Crowdin project, add the Execute shell build step. Til dette, i pipeline-opsætning, så vælg Tilføj build-trin og indsæt flg. kommando:

crowdin download -T {your-token} -i {your-project-id} -s "..." -t "..."

Brug Crowdin-adgangstokenet, projekt-ID’et og angiv kilde- og oversættelsesfiler.

Grunt

Følg disse trin for at bruge Crowdin-CLI med Grunt:

  1. Create a project in Crowdin via UI or using API.
  2. Once the project is created, you’ll need the project id (Project > Tools > API) and Crowdin access token (Account Settings > API > New Token > create Token).
  3. Opret en crowdin.yml-opsætningsfil til appen, der indeholder projekt-ID og Crowdin-adgang-token.
  4. Install Crowdin CLI.

Opsætning af grunt-exec plugin’et muliggør at udføre shell-kommandoer:

To upload source files to Crowdin, pass this command to grunt-exec:

crowdin upload sources

To download the latest translations from Crowdin, pass this command to grunt-exec:

crowdin download

Se også

Var denne artikel nyttig?