Pseudolokalisering

Pseudolokalisering er en metode til brug for kontrol lokaliseringsparathed af en software. Metoden illustrerer, hvordan produktets UI vil præsentere sig efter oversættelse.

Benyt denne funktion til at reducere potentielle ombearbejdninger ved at tjekke, om visse kildestrenge skal ændres, inden oversættelsesprocessen påbegyndes.

Med Pseudolokalisering kan flg. hurtigt tjekkes:

  • Hvordan sprog med tekster, der har tendens til at være længere/kortere end kildeteksten passer i dit produkts UI
  • Tjekke, at alle oversætbare strenge er uploadet til dit projekt
  • Finde ikke-oversætbare tekster i din software (f.eks. programnavnsstrenge)
  • Se, hvor godt dit produkt understøtter forskellige tegnsæt og højre-til-venstre/venstre-til-højre sprog

Følg disse trin for at afvikle Pseudolokalisering:

  1. Opret et projekt.
  2. Gå til fanen Projektindstillinger, Pseudolokalisering.
  3. Angiv alle de nødvendige parametre (beskrevet i nedenstående afsnit).
  4. Klik på Pseudolokalisér og download. Resultatet bliver et arkiv indeholdende pseudolokaliserede projektfiler.
  5. Integrér de downloadede filer i din software.

Længdekorrektion

Ændr længden af strengene for at se, hvordan forskellige sprog passer til din programbrugerflade. F.eks. er spanske tekster i gennemsnit 25-30% længere end engelske, mens japanske tekster er 30-60% kortere.

Præfiks -/Suffikstilføjelse

Tilføj præfikser og suffikser for at se, hvor hver streng uanset sprog starter og slutter i brugerfladen.

Tegnomdannelse

Tjek, hvordan dit program fungerer med asiatiske, cyrilliske, europæiske eller arabiske tegn.

Var denne artikel nyttig?