Pseudolokalisering

Pseudolokalisering benyttes til at tjekke softwarens parathed ift. at blive lokaliseret. Metoden anskueliggør, hvordan produktets brugerflade vil se ud efter oversættelse.

Benyt denne funktion til at reducere potentielle ombearbejdninger ved at tjekke, om visse kildestrenge skal ændres, før oversættelsesprocessen begynder.

Med Pseudolokalisering kan du hurtigt tjekke flg.: - Hvordan sprog med tekster, som har tendens til at være længere/kortere end kildeteksterne, passer til dit produkts UI - Sikre, at alle de oversætbare strenge er uploadet til dit projekt - Finde ikke-overssætbare tekster i din software (kan være strenge, som programnavn) - Se, hvor godt dit produkt understøtter forskellige tegnsæt og højre-til-venstre/venstre-til-højre sprog

Følg disse trin for at afvikle Pseudolokalisering:

  1. Opret et projekt.
  2. Gå til fanen Projektindstillinger, Pseudolokalisering.
  3. Angiv alle de nødvendige parametre (beskrevet i nedenstående afsnit).
  4. Klik på Pseudolokalisér og download. Som resultat får du et arkiv med pseudolokaliserede projektfiler.
  5. Integrér de downloadede filer i din software.

Længdekorrektion

Ændr længden af strengene for at se, hvordan forskellige sprog passer til din programbrugerflade. F.eks. er spanske tekster i gennemsnit 25-30% længere end engelske, mens japanske tekster er 30-60% kortere.

Præfiks -/Suffikstilføjelse

Tilføj præfikser og suffikser for at se, hvor hver streng uanset sprog starter og slutter i brugerfladen.

Tegnomdannelse

Tjek, hvordan dit program fungerer med asiatiske, cyrilliske, europæiske eller arabiske tegn.

Var denne artikel nyttig?