Zendesk Guide-integration

Zendesk Guide er en helpdesksoftware fra Zendesk. Den hjælper med organiseringen af Vidensbaseartikler, ofte stillede spørgsmål, produktoplysninger, politikker samt øvrigt nyttigt indhold.

Via Enterprise-integration med Zendesk Guide kan kunder tilbydes modersmålsunderstøttelse. Oversættere vil i Enterprise kunne gøre brug af Ordlister, Oversættelseshukommelse (TM) samt andre lokaliseringsressourcer, som måtte være tilføjet projektet. Dette vil hjælpe med at opnå ensartede oversættelser på tværs af sprog.

Hvordan fungerer integrationen?

Når integrationen er opsat, føjes indholdet fra Zendesk Guide automatisk til Enterprise-projektet som XML-filer. Disse XML-kildefiler er genereret baseret på Enterprise-projektets kildesprog.

Findes intet indhold på Zendesk-guide lokaliseret til Enterprise-projektets kildesprog, vil Zendesk Guide-primærsproget vil blive betragtet som kildesproget, og integrationen vil føje dette indhold til Enterprise.

Artikler, navne og beskrivelser af helpdeskkategorier og -afsnit samt dynamisk indhold vil kunne lokaliseres. Disse tekster vil blive føjet til projektet som separate XML-filer.

Det er således, dit projekt vil se ud efter den vellykkede opsætning:

En separat mappe oprettes for hver kategori, du vælger at lokalisere. Hver mappe indeholder en fil med den tilsvarende kategori, navn og beskrivelse, såvel som separate filer med navnene og beskrivelserne til afsnittene samt separate filer til artikler. Tallene, som fremgår af mappe- og filnavnene, udgør ID’erne på kategorier, afsnit og artikler i Zendesk Guide og vil være usynlige for både oversættere og korrekturlæsere.

Når filerne er uploadet til projektet, kan du invitere bidragsydere til at oversætte og korrekturlæse teksterne. Læs om de oversættelsestilgange, som kan bruges i Enterprise.

For at uploade oversættelser til din Zendesk Guide-hjælpecenter kan du både opsætte en synk-tidsplan for automatisk tilføjelse inden for givne perioder eller manuelt starte synk straks. Synk-tidsplanen er det sidste trin i integrationsopsætningen.

Forberedelse af Zendesk Guide til Enterprise-integration

Er man netop ved at starte Zendesk Guide-lokalisering op, så er her nogle nyttige oplysninger ift. Enterprise-integrationen.

Aktivering af Zendesk Guide i Zendesk-kontoen

For at begynde at arbejde med hjælpecentret skal Zendesk Guide aktiveres. Læs mere om Aktivering af Zendesk Guide.

Håndtering af Hjælpecenterindhold

Zendesk Guide-strukturen udgøres af kategorier, afsnit og artikler. Tilføj indhold til hjælpecentret for at synke dette med Enterprise-projektet. Læs mere om Oprette og redigere artikler i hjælpecentret og Organisering af vidensbaseindhold i kategorier og afsnit.

Tilføjelse af sprog i Hjælpecenter

For at lokalisere hjælpecenteret til nye målsprog, skal disse aktiveres i Zendesk Guide-indstillinger. Læs mere om Tilføjelse af sprog til Hjælpecenter.

Aktivering af Hjælpecenter

Når hjælpecenteret er klar, kan det synliggøres for slutbrugere. Læs mere om Aktivering af Hjælpecenter.

Tilslutning af Zendesk Guide til Enterprise

 1. Åbn projektet og gå til Integrationer > System.
 2. Klik på Zendesk Guide på integrationslisten.
 3. Angiv Hjælpecenter-URL’en (f.eks., https://support.virksomhedsnavn.zendesk.com) og klik på Opsæt Integration.
 4. Godkend fra Zendesk Guide forbindelsen med Enterprise.

Zendesk Guide-integrationsindstillinger

Efter gennemført godkendelsen returneres man til Enterprise. Klik på Indstillinger for at afslutte opsætningen. Zendesk Guide-integrationsindstillinger

Flg. parametre kan opsættes i Zendesk Guide-integrationsindstillingerne:

 • Push oversættelser hver time/3./6./12./24. time – Opsæt push-frekvens for færdige oversættelser til Zendesk Guide. Man kan lade denne indstilling være blank og bruge Synk nu-knappen til at starte synkning manuelt efter behov. Zendesk Guide Integration Synk nu
 • Synk – Vælg det indhold, der uploades fra Zendesk Guide. Der kan vælges det dynamiske indhold og de kategorier, hvorfra beskrivelser og artikler ønskes uploadet. Der kan vælges Alle kategorier eller kun nogle af de tilgængelige. Læs mere om håndtering af Dymanisk Indholdsoversættelse.
 • Oversæt kladdeartikler – Vælg, for at synke endnu ikke offentliggjorte artikler.
 • Push oversættelser som kladder – Denne indstillingsmulighed kan variere afhængig af offentliggørelsesstatussen for artikler. En gennemgang af de mulige scenarier herunder:
  • Option selected (published articles) – If translated articles were published on Zendesk Guide before the translation upload from Crowdin Enterprise, the integration will push new translations and unpublish the articles.
  • Option selected (unpublished articles) – If translated articles weren’t published on Zendesk Guide before the translation upload from Crowdin Enterprise, the integration will push new translations and keep the articles unpublished.
  • Valgmulighed ryddet – Integrationen vil pushe oversættelser til Zendesk Guide og vil ikke ændre den forudgående artikelpubliceringsstatus.

Når integrationen er opsat, så klik på Gem.
Zendesk Guide Content

Upload af oversættelser fra Zendesk Guide

Som standard uploades oversættelserne gemt i Zendesk Guide kun til Enterprise under den første synkning. To upload translations to Crowdin Enterprise manually, click next to the Sync Now button, and click Upload Translations. Integrationen vil uploade eksisterende oversættelser til Enterprise-projektet.

Zendesk Guide-oversættelses upload

Var denne artikel nyttig?