Plug-in til Visual Studio Code

Integrér dine Visual Studio Code-projekter med Crowdin Enterprise for at optimere lokaliseringsprocessen. Plug-ins muliggør straks at uploade nye kildestrenge til dit Crowdin Enterprise projekt samt downloade oversættelser.

Opsætning

To work with this plugin in the VS Code workspace, there should be Crowdin Enterprise configuration file called either crowdin.yml or crowdin.yaml.

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"          #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool "api_token": "personal-access-token"    #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool "base_path": "/project-base-path" "base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 { "source": "/locale/en/folder1/*.xml", "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%" },
 { "source": "/locale/en/folder2/*.txt", "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%" } ]

Opsætning

Følg disse trin for at opsætte Crowdin Plug-in’et til VS Code:

 1. Klargør crowdin.yml eller crowdin.yaml opsætningsfilen og føj den til det ønskede arbejdsområde i VS Code.
 2. Installér Crowdin plug-in’et vha. af én af flg. metoder:
  • open VS Code Extensions (Ctrl+Shift+X), search for Crowdin and click Install
   or
  • start VS Code Hurtig-åbn (Ctrl+P), indsæt kommandoen nedenfor og tryk derefter på Angiv
   ext install Crowdin.vscode-crowdin
   
 3. Crowdin plug-in’et skanner hver VS Code-arbejdsområde for at finde Crowdin-opsætningsfilen (crowdin.yml eller crowdin.yaml). Det bygger automatisk træet med kildefiler på Crowdin Stifinder-komponenten tilgængelig på din Aktivitetsbjælke.
 4. Use upward and downward arrows in Crowdin Explorer component to upload source files to Crowdin Enterprise and download translations correspondingly.
  Crowdin Stifinder

Var denne artikel nyttig?