Pseudolokalisering

Pseudolokalisering er en metode til brug for kontrol lokaliseringsparathed af en software. Metoden illustrerer, hvordan produktets UI vil præsentere sig efter oversættelse. Use this feature to reduce potential rework by checking whether any source strings should be altered before the translation process begins.

With Pseudo-localization, you can quickly check the following:

  • Hvordan sprog med tekster, der har tendens til at være længere/kortere end kildeteksten passer i dit produkts UI
  • Tjekke, at alle oversætbare strenge er uploadet til dit projekt
  • Finde ikke-oversætbare tekster i din software (f.eks. programnavnsstrenge)
  • Se, hvor godt dit produkt understøtter forskellige tegnsæt og højre-til-venstre/venstre-til-højre sprog

Pseudo-Localization App

For at afvikle Pseudolokalisering kan Pseudolokaliserings-appen, der kan installeres via Arbejdsområde > Markedsplads, bruges.

Når Pseudolokaliserings-appen er installeret, så åbn projektet og gå til Applikationer > Tilpasset.

To set up the Pseudo-localization app, follow these steps:

  1. Vælg en af de tilgængelige forvalg eller angiv alle nødvendige parametre manuelt (se afsnittene nedenfor).
  2. Klik på Pseudolokalisér og download. Resultatet bliver et arkiv indeholdende pseudolokaliserede projektfiler.
  3. Integrér de downloadede filer i din software.

Pseudo-Localization via API

If you prefer working with API, you can use the following API methods:

Pseudo-Localization via CLI

Another way to set up and download your pseudo-localized project files is to use Crowdin CLI.

Læs mere om Download af Pseudolokalisering via CLI.

Pseudo-Localization Parameters

Længdekorrektion

Ændr længden af strengene for at se, hvordan forskellige sprog passer til din programbrugerflade. F.eks. er spanske tekster i gennemsnit 25-30% længere end engelske, mens japanske tekster er 30-60% kortere.

Præfiks -/Suffikstilføjelse

Tilføj præfikser og suffikser for at se, hvor hver streng uanset sprog starter og slutter i brugerfladen.

Tegnomdannelse

Tjek, hvordan dit program fungerer med asiatiske, cyrilliske, europæiske eller arabiske tegn.

Var denne artikel nyttig?