GitHub Crowdin Action

GitHub Crowdin-handlingen muliggør nem lokaliseringsintegrering af Enterprise-projektet vha. GitHub Actions i den arbejdsgang, der har sat op repo’et. Vha. GitHub Crowdin-handling kan synkning af lokaliseringsressourcer med Crowdin-virksomhedsprojekt automatiseres.

Med denne handling kan flg. ting gøres:

 • Uploade kilder til Enterpise.
 • Uploade oversættelser til Enterpise.
 • Downloade oversættelser fra Enterpise.

Afbenyttelse

Set up a workflow in .github/workflows/crowdin.yml (or add a job to your existing workflows).

Read the Configuring a workflow article for more details on how to create and set up custom workflows.

name: Crowdin Action

on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 synchronize-with-crowdin:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:

  - name: Checkout
   uses: actions/checkout@v2

  - name: crowdin action
   uses: crowdin/github-action@1.0.4
   with:
    upload_translations: true
    download_translations: true
   env:
    GITHUB_TOKEN: $
    CROWDIN_PROJECT_ID: $
    CROWDIN_PERSONAL_TOKEN: $

Supported Options

The default action is to upload sources. Though, you can set different actions through the with options. Ønskes kilder ikke uploadet til Enterprise, så sæt blot indstillingen upload_sources til false.

Som standard uploades kilder og oversættelser til roden af Enterprise-projekt. Still, if you use branches, you can set the preferred source branch.

You can also specify what GitHub branch you’d like to download your translations to (default translation branch is l10n_crowdin_action).

Ønskes oversættelser ikke downloadet fra Enterprise, er indstillingerne (download_translations: false), localization_branch_name og create_pull_request heller ikke nødvendige.

- name: crowdin action
 with:
  # upload-muligheder
  upload_sources: true
  upload_translations: true

  # download-muligheder
  download_translations: true
  language: 'uk'
  push_translations: true

  # Dette er navnet på den Git-gren, som Enterprise opretter, når en pull request åbnes. 
  # This branch does NOT need to be manually created. It will be created automatically by the action.
  localization_branch_name: l10n_crowdin_action
  create_pull_request: true

  # globale muligheder

  # Dette er navnet på den topniveaumappe, som Enterprise benytter til filer.
  # Bemærk, at dette ikke er en "gren" i Git-forstand, men mere en type topniveaumappe i Enterprise-projektet.
  # This branch does NOT need to be manually created. It will be created automatically by the action.
  crowdin_branch_name: l10n_branch
  identitet: '/path/to/your/credentials/file'
  config: '/path/to/din/crowdin. ml'
  dryrun_action: true

  # opsætningsmuligheder

  # Dette er et numerisk projekt-ID
  # Åbn et projekt og se "Crowdin-API" i Ressourcer > Integrationer & API
  project_id: $ 

  # Dette er et personligt adgangstoken
  # Åbn et projekt og se "Crowdin-API" i Ressourcer > Integrationer & API > Opret token
  token: $
  source: '/path/to/to/your/file'
  translation: 'file/export/pattern'
  base_url: 'https://crowdin. om'
  base_path: '/project-base-path'

For more detailed descriptions of these options, see action.yml.

Enterprise-opsætningsfil

Indeholder arbejdsgangsfilen config-egenskaben, skal flg. føjes til Enterprise-opsætningsfilen (f. eks. crowdin.yml):

project_id_env: CROWDIN_PROJECT_ID
api_token_env: CROWDIN_PERSONAL_TOKEN

When the workflow runs, the real values of your token and project ID will be injected into the config using the secrets in the environment.

Var denne artikel nyttig?