XLIFF 2.0

 • Filtype: *.xliff
 • Lokaliseringstype: “xliff”
 • Pluralisering: nej
 • Beskriveslse: ja
 • Oversættelses-upload: ja

Fileksempel

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xliff xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:2.0" version="2.0" srcLang="en" trgLang="fr">
 <file id="f1">
  <notes>
   <note id="n1">Note for file</note>
  </notes>
  <unit id="u1">
   <notes>
    <note id="n1">Note for unit</note>
   </notes>
   <segment id="s1" state="initial">
    <source>text</source>
    <target></target>
   </segment>
  </unit>
  <unit id="u2">
   <notes>
    <note id="n2">Note for unit 2</note>
   </notes>
   <segment id="s2" state="translated">
    <source>text 2</source>
    <target>translation 2</target>
   </segment>
  </unit>
  <unit id="u3">
   <notes>
    <note id="n3">Note for unit 3</note>
   </notes>
   <segment id="s3" state="final">
    <source>text 3</source>
    <target>approved translation 3</target>
   </segment>
  </unit>
 </file>
</xliff>

Attributter

Oversættelsestilstand for strengen: initial, translated, final.

inlitial – Segment behøver oversættelse.
translated – Segment er oversat.
final – Segment er oversat og godkendt.

<segment id="s1" state="initial">
 <source>text</source>
 <target></target>
</segment>
<segment id="s1" state="translated">
 <source>text 2</source>
 <target>translation 2</target>
</segment>
<segment id="s1" state="final">
 <source>text 3</source>
 <target>approved translation 3</target>
</segment>

Kommentarer

<unit id="u1">
 <notes>
  <note id="n1">type your comment here</note>
 </notes>
 <segment id="s1" state="translated">
  <source>String for translation</source>
  <target>Translation</target>
 </segment>
</unit>

Flertalsformer

<group id="90290" type="x-gettext:plurals">
 <unit id="90291" name="90290[0]">
  <notes>
   <note category="context">Context: ApplicationPreferencesActivity_messages_per_conversation [one] [other]</note>
  </notes>
  <segment>
   <source>%1s month</source>
   <target xml:lang="pl">%1s miesiąc</target>
  </segment>
 </unit>
 <unit id="90292" name="90290[1]">
  <segment>
   <source>%1s months</source>
   <target xml:lang="pl">%1s miesiące</target>
  </segment>
 </unit>
 <unit id="90293" name="90290[2]">
  <segment>
   <source>%1s months</source>
   <target xml:lang="pl">%1s miesięcy</target>
  </segment>
 </unit>
 <unit id="90294" name="90290[3]">
  <segment>
   <source>%1s months</source>
   <target xml:lang="pl">%1s miesiąca</target>
  </segment>
 </unit>
</group>

Se også

Var denne artikel nyttig?