Crowdin App Installation

Crowdin App Installation

Crowdin-appen kan installeres via siden Organisationsindstillinger > Apps.

 1. Organisationsindstillinger findes under brugerikonet på øverste menubjælke.
 2. Skift til siden Apps på venstre menubjælke, og klik på Installér App.
 3. I den viste dialog, indsæt i Crowdin-appens Manifest-URL og klik på Installér.
 4. I det viste vindue kan man vælge de kategorier af brugere, som vil kunne bruge appen: Kun organisationsadminis eller alle brugere i organisationsprojekter/-ressourcer. Derudover kan man vælge de projekter, hvori brugerne vil kunne bruge appen: Alle projekter eller udvalgte projekter.

Installed Event-kommunikationsstrøm

Bemærk: Installed Event bruges kun til godkendelsetypen: "authorization_code".

Når en Crowdin-app er installeret i organisationsindstillingerne, så finder godkendelsesflowet sted, hvor Enterprise og Crowdin-appen udveksler godkendelsesdataene (tilladelseskoden udveksles til et adgangstoken). I den flg. illustration kan ses de begivenheder, som finder sted under denne proces.

Kommunikation mellem Enterprise og Crowdin-appen

Detaljer for hvert skridt, der sker i illustrationen:

 1. Installation af Manifest-URL’en - brugeren indsætter i Manifest-URL’en i Organisationsindstillinger > Apps og klikker Installér.
 2. Hentning af indhold fra Manifest-URL’en - anmodningen sendes til Crowdin-appen.
 3. Svar: Manifest JSON - Crowdin-appen returnerer manifestet JSON indeholdende data om appen.
 4. Manifest Data Validering - det modtagne indhold valideres iht. strukturen og dataene i Manifest JSON.
 5. Spørg om at installere - oplysningerne om Crowdin-appen samt listen over tilladelser og Installér-knappen vises for brugeren.
 6. Bekræftelse af installationen - brugeren bekræfter installationen af Crowdin-appen.
 7. Installér-begivenhed - Enterprise sender Installér-begivenheden med godkendelseskoden til Crowdin-appen til generering af API-token.
 8. Tokenanmodning - Crowdin-appen sender anmodningen om API-token indhentning:

  POST https://accounts.crowdin.com/oauth/token

  Parametre

  grant_type: authorization_code

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Parameteren bruges til flowspecifikationen for en OAuth-app.

  client_id

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klient-ID til appen modtages, når appen registreres.

  client_secret

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klienthemmelighed til appen modtages, når appen registreres.

  kode

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Koden modtaget fra install event.

 9. Access Token - godkendelsestjenesten returnerer API-adgangstoken og opdaterings-token.
 10. Success Code Response - Crowdin-appen returnerer udførelsesstatuskoden (2xx), hvilket bekræfter, at app-installationen er færdig. Er statuskoden en anden, vil appen blive fjernet fra Enterprise-organisationen.

Var denne artikel nyttig?