Crowdin App Installation

Crowdin App Installation

Crowdin App could be installed in the Organization Settings > Apps page.

 1. Organisationsindstillinger findes under brugerikonet på øverste menubjælke.
 2. Skift til siden Apps på venstre menubjælke, og klik på Installér App.
 3. I den viste dialog, indsæt i Crowdin-appens Manifest-URL og klik på Installér.
 4. I det viste vindue kan man vælge de kategorier af brugere, som vil kunne bruge appen: Kun organisationsadminis eller alle brugere i organisationsprojekter/-ressourcer. Derudover kan man vælge de projekter, hvori brugerne vil kunne bruge appen: Alle projekter eller udvalgte projekter.

Installed Event Communication Flow

Note: Installed Event is used only for authorization.type: "authorization_code".

Når en Crowdin-app er installeret i organisationsindstillingerne, så finder godkendelsesflowet sted, hvor Enterprise og Crowdin-appen udveksler godkendelsesdataene (tilladelseskoden udveksles til et adgangstoken). In the following illustration, you can see the events that take place during this process.

Kommunikation mellem Enterprise og Crowdin-appen

Let’s examine in detail each step that happens in the illustration:

 1. Installation af Manifest-URL’en - brugeren indsætter i Manifest-URL’en i Organisationsindstillinger > Apps og klikker Installér.
 2. Fetching content from the Manifest URL - the request is sent to Crowdin App.
 3. Response: manifest JSON - Crowdin App returns the Manifest JSON that contains the data about the app.
 4. Manifest Data Validation - the received content is validated according to the structure and data of the Manifest JSON.
 5. Prompt to install - the information about the Crowdin App, as well as the list of permissions and the Install button is displayed to the user.
 6. Confirmation of the installation - the user confirms the installation of the Crowdin App.
 7. Installér-begivenhed - Enterprise sender Installér-begivenheden med godkendelseskoden til Crowdin-appen til generering af API-token.
 8. Token request - Crowdin App sends the request for API token acquiring:

  POST https://accounts.crowdin.com/oauth/token

  Parametre

  grant_type: authorization_code

  Type: string

  Required: yes

  Description: The parameter is used for the flow specification of an OAuth app.

  client_id

  Type: string

  Required: yes

  Description: Client ID for the app is received when the app is registered.

  client_secret

  Type: string

  Required: yes

  Description: Client Secret for the app is received when the app is registered.

  code

  Type: string

  Required: yes

  Description: The code received from the install event.

 9. Access Token - authorization service returns the API access token and the refresh token.
 10. Success Code Response - Crowdin App returns the success status code (2xx) which confirms that the application installation was successfully finished. Er statuskoden en anden, vil appen blive fjernet fra Enterprise-organisationen.

Var denne artikel nyttig?