Konsolklient (CLI)

Crowdin CLI er et kommandolinjeværktøj, der muliggør at håndtere og synke lokaliseringsressourcer med Crowdin-projektet:

 • Automatisér opdateringsprocessen af kildefiler i dit Crowdin-projekt
 • Download oversættelser fra Crowdin og gem dem automatisk på de korrekte placeringer
 • Upload alle dine eksisterende oversættelser til Crowdin på minutter
 • Integrér Crowdin med GIT, SVN, Mercurial og flere.

Dette er en krydsplatform, der afvikles i en terminal på Linux-baserede og MacOS-operativsystemer eller i en Kommandprompt på Windows. Det er også open-source, og dets kildekode er tilgængelig på GitHub”.

Nyheder

 • Multibehandling for upload af kilde- og oversættelsesfiler
 • UX-forbedringer: Procesindikatorer, indlæsningstilstande, emojis
 • Interaktiv generering af opsætningsfil
 • Bash/Zsh-kommandofuldføreklse
 • Forbedret hjælpeskærm til kommandoer
 • Forbedret opsætningsfilvalidering
 • Flere importmuligheder til upload-kommandoen
 • Flere importmuligheder til download-kommandoen
 • Baseret på nye RESTful Crowdin-API v2
 • Fejlrettelser og andre forbedringer

Krav

Tjek, at du har minimum Java 8 installeret. Skriv java-version-kommando i terminalen (Kommandoprompt i Windows) for at tjekke Java-versionen. F.eks. betyder java version “1.8.0_212”, at du har Java 8, opdatering 212 installeret.

Har du ikke Java installeret, skal du downloade det fra Oracles websted.

Installation

Homebrew til macOS

For installation af Crowdin-CLI med homebrew (pakkehåndteringen til MacOS):

$ brew tap crowdin/crowdin
$ brew install crowdin@3

Windows

Download og kør installationsprogram til Windows.

Debian

Alle vores pakker signeres med Crowdin Signing Key.

Download og installér den offentlige signaturnøgle:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

Opret med flg. kommando filen crowdin.list i mappen /etc/apt/sources.list.d:

echo "deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /" > /etc/apt/sources.list.d/crowdin.list

Depotet vil så være klar til brug. Crowdin-CLI Debian-pakken kan installeres med:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin3

For at installere Crowdin-CLI manuelt:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin3.deb -O crowdin.deb $ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Alle vores pakker signeres med Crowdin Signing Key.

Download og installér den offentlige signaturnøgle:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

Installation fra RPM-arkivet

Opret en fil med navnet crowdin.repo i mappen /etc/yum.repos.d indeholdende:

[crowdin] name=Crowdin repository baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin enabled=1

Depotet vil så være klar til brug. Du kan nu installere Crowdin-CLI med en af flg. kommandoer:

sudo yum install crowdin3 sudo dnf install crowdin3

For at installere Crowdin-CLI manuelt:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin3.rpm -O crowdin.rpm $ sudo rpm -U crowdin3.rpm

Arch Linux

Besøg Crowdin-CLI pakkesiden i Arch Linux brugerdepotet.

NPM

Installation fra NPM-depotet

npm i -g @crowdin/cli

Enkeltstående version

Crowdin-CLI kan installeres som en enkeltstående Java-app.

Installation på Linux og macOS

 1. Download crowdin-cli.zip via knappen ovenfor
 2. Udpak den
 3. Kør .install-crowdin-cli.sh i terminalen med sudo-rettigheder for at tilføje crowdin-kommandoen til din terminal

Installation på Windows

 1. Download crowdin-cli.zip vha. knappen ovenfor
 2. Uddrag dens indhold til det sted, hvor Crowdin-CLI ønskes gemt
 3. Åbn Kommandoprompt som Administrator
  1. Klik på Start
  2. Angiv cmd i feltet Start Søgning, og tryk dernæst på Ctrl+Shift+Enter
  3. Hvis Brugerkontokontrol-dialogboksen vises, bekræft, at den handling, den viser, er, hvad du vil gøre, og klik derefter på Fortsæt
 4. Kør setup-crowdin.bat-skriptet for at tilføje crowdin-kommandoen til kommandoprompten
 5. Genstart din kommandoprompt

Brug af Crowdin-CLI med proxy-server

Crowdin-CLI muliggør brug proxy-server. Hver gang en kommando afvikles, tjekker Crowdin-CLI, om OS’et har de nødvendige miljøvariabler opsat.

Understøttede miljøvariabler:

HTTP_PROXY_HOST – navnet eller IP-adressen på hosten, hvor proxyserveren er placeret
HTTP_PROXY_PORT – porten, der bruges af proxyserveren til oplistening
HTTP_PROXY_USER – brugernavnet, der bruges til godkendelse på en proxyserver
HTTP_PROXY_PASSWORD – adgangskoden, derbruges til godkendelse på en proxyserver

Afvikling af appen

Benyt flg. metode til app-afviklingen:

$ crowdin

Alternativ metode:

$ java -jar crowdin-cli.jar

CLI

Opsætning

At benytte Crowdin-CLI kræves en opsætningsfil. Det anbefales at navngive den crowdin.yml. Du kan oprette den vha. kommandoen:

$ crowdin lint

Når du kalder Crowdin-CLI i en terminal, skal du befinde dig i din projektrodmappe. Ellers er du nødt til at angive en opsætningsfilsti vvha. --config muligheden:

$ crowdin upload sources --config /path/to/your/config/file

Kør crowdin hjælp for at få flere detaljer vedr. andre kommandoer.

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"         #åbn projektet og gå til Værktøjer > Kommandlinjeværktøj (CLI)
"api_token": "personal-access-token"   #åbn projektet og gå til Værktøjer > Kommandlinjeværktøj (CLI)
"base_path": "."             #sti til projektmappen på en lokal enhed
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
   "source": "/en/**/*.json",                     #source files filter
   "translation": "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

For yderligere information om, hvordan Crowdin-CLI opsættes, læs artiklen Opsætningsfiler.

Afbenyttelse

Når opsætningsfilen er oprettet, er du klar til at begynde at benytte Crowdin-CLI til at håndtere dine lokaliseringsressourcer samt automatisere filsynkronisering.

Generelle kommandoer

For at se hjælpeinformation om Crowdin-CLI:

$ crowdin help

For at generere en skeletopsætningsfil:

$ crowdin lint

For at tjekke opsætningsfilen for generelle fejl:

$ crowdin lint

For at vise en liste over uploadede filer til Crowdin:

$ crowdin list project

Upload af Kilder

Sådan uploades kildefiler til Crowdin:

$ crowdin upload sources -b

Sådan angives de målsprog, kildefilerne ikke skal oversættes til:

$ crowdin upload sources -- excluded-language uk fr

Sådan uploades en enkelt fil uden opsætning:

$ crowdin upload sources -b "..." -t "..." -T personal-token -i project-id --base-url 'din-organisation-url'

Benyt pladsholdere til relevante variabler.

For at vise en liste over filer, som vil blive uploadet til Crowdin:

$ crowdin upload sources --dryrun

Sådan slettes forældede filer fra et Crowdin-projekt:

$ crowdin upload sources --delete-obsolete

For at uploade eksisterende oversættelser til Crowdin (oversættelser vil blive synkroniseret):

$ crowdin upload translations

For at vise detaljeret information om upload-kommandoen:

$ crowdin upload --help

Sådan tilføjes eksisterende/nye etiketter til kildestrengene:

$ crowdin upload sources -b "..." -t "..." --label "hovedmenu" --label "applikation"

Læs mere om Etiketter.

Download af kilder

Sådan downloades kildefiler fra Crowdin:

$ crowdin download sources

Download af oversættelser

Sådan downloades seneste oversættelser fra Crowdin:

$ crowdin download

For at downloade seneste oversættelser til det specifikke sprog (sprogkoder):

$ crowdin download -l {language_code}

For at se en liste over de seneste oversættelser fra Crowdin:

$ crowdin download --dryrun

For at vise detaljeret information om upload-kommandoen:

$ crowdin download --help

Download af oversættelser til en målfil

Uanset det oprindelige kildefilformat, kan oversættelsesfiler downloades i formaterne Android XML, iOS Strenge og XLIFF.

Det er fordelagtigt ved lokalisering af mobil-app indhold, eller når det endelige oversættelsesfilformat adskiller sig fra det oprindelige kildeformat. Der kan bruges prægenererede kildefiler eller sendes strenge til Crowdin-projektet direkte fra designværktøjer. Færdiggjorte oversættelser kan downloades i det relevante format og nemt integreres i kodebasen.

Sådan startes tilpassede eksportører og downloades filer i det relevante format:

$ crowdin download targets <name>

Opsætning

Tilføj afsnittet mål til crowdin.yml-opsætningsfilen med flg. struktur:

targets: [
 {
  name: "android",
  files: [
   {
    file: "targets/%two_letters_code%/android.xml",
    sources: [
      "file.xlsx"
    ],
    labels: [
      "mobile",
      "ui"
    ]
   }
  ]
 }
]
 • navn – navnet på målet. Vil blive brugt til download af specifikke mål.
 • filer – sektionen, der beskriver de resulterende filer, som fremgår i systemet efter download. Hvert mål understøtter download af flere filer.
 • fil – det resulterende filmønster. Pt. understøttes flg. filformater: Android XML (.xml), iOS-strenge (.strenge) og XLIFF. Nye filformater er på vej.
 • kilder - kildefilerne i Enterprise, hvis oversættelser skal eksporteres. Alternativt kan enten grene eller mapper angives.
 • etiketter – Etiketter til strengefiltrering (valgfrit).

Som et resultat, vil file.lsx-oversættelser (filtreret efter etiketterne mobile og ui) blive downloadet til filen targets/%two_letters_code%/android. ml.

Download af pseudolokalisering

Der kan opsættes og downloades pseudolokaliserede oversættelsesfiler.

Sådan downloades et arkiv med pseudolokaliserede oversættelsesfiler:

$ crowdin download --pseudo

Opsætning

Tilføj afsnittet pseudo_lcalization til crowdin.yml-opsætningsfilen med flg. struktur:

pseudo_localization: {
 length_correction: 25,
 prefix: "",
 suffix: "",
 character_transformation: "cyrillic"
}

Versionsstyring

Versionsgrene kan håndteres (tilføjes, slettes) i et projekt.

Sådan oprettes en ny versionsgren:

$ crowdin branch add {branch_name}

Sådan slettes en versionsgren:

$ crowdin branch delete {branch_name}

Alternativt kan versionsgrene oprettes under fil-upload.

Sådan uploades kildefiler til den angivne versionsgren:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

Sådan uploades oversættelser til den angivne versionsgren:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

Sådan downloades oversættelser fra den angivne versionsgren:

$ crowdin download -b {branch_name}

Kildefilhåndtering

Kildestrenge kan håndteres (tilføjes, redigeres, slettes) for flg. filtyper: CSV, RESX, JSON, Android XML, iOS-strenge, PROPERTIES.

Sådan vises en liste over projektkildestrenge (brug indstillingen -- verbose for at se mere information):

$ crowdin string list

Sådan vises en liste over kildestrenge for en angivet projektversionsgren:

$ crowdin string list --branch {branch_name}

Sådan oprettes en ny kildestreng (brug --label for at tilføje etiketter til de strenge, som oprettes):

$ crowdin string add

Sådan slettes kildestrenge:

$ crowdin string delete

Sådan redigeres en eksisterende kildestreng (brug --label for at tilføje etiketter til de strenge, som redigeres):

$ crowdin string edit

Brug indstillingen -h for at se samtlige kommandomuligheder.

Oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt

Oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for et projekt kan tjekkes vha. flg. kommandoer.

Sådan vises både oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for et projekt:

$ crowdin status

Sådan vises både oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for en bestemt projektversionsgren:

$ crowdin status --branch {branch_name}

Sådan vises oversættelsesfremskridt for et projekt:

$ crowdin status translation

Sådan vises korrekturlæsningsfremskridt for et projekt:

$ crowdin status proofreading

Muligheden --verbose kan også bruges for at se mere information. Brug indstillingen -h for at se samtlige kommandomuligheder.

Ordlistehåndtering

Ordlister kan up- og downloades.

Sådan vises en liste over ordlister (brug muligheden --verbose for at vise termlister for ordlister):

$ crowdin glossary list

Sådan uploades ordliste fra en fil (i TBX-filformat) til enten den angivne ordliste eller til en ny:

$ crowdin glossary upload

Sådan uploades ordliste fra en fil (i CSV- eller XLS-/XLSX-filformat) til enten den angivne ordliste eller til en ny:

$ crowdin glossary upload <file> --scheme term_en=0 --scheme description_en=1 --scheme partOfSpeech_en=2 --first-line-contains-header

Flg. konstanter kræves for at danne skemaet til CSV- eller XLS-/XLSX-ordlistefilen:

term_{language_code} – Kolonne indeholder udtryk.
{column_number} – Kolonnenr. Nummerering starter fra 0. description_{language_code} – Kolonne indeholder udtryksbeskrivelser.
partOfSpeech_{language_code} – Kolonne indeholder ordklasser for udtryk.
, hvor {language_code} – er sprogkoden for det angivne sprog. Se den komplette liste over Understøttede sprog.
--first-line-contains-header – Bruges til at overspringe import af første række (overskrift).

For at downloade ordliste til en fil (i TBX-, CSV- eller XLS-/XLSX-filformat) fra den angivne ordbog:

$ crowdin glossary download

Oversættelseshukommelseshåndtering

Oversættelseshukommelser kan up- og downloades.

For at vise en liste over oversættelseshukommelser:

$ crowdin tm list

Sådan uploades en oversættelseshukommelse fra en fil (i TBX-filformat) til enten den angivne oversættelseshukommelse eller til en ny:

$ crowdin tm upload

Sådan uploades en oversættelseshukommelse fra en fil (i CSV- eller XLS-/XLSX-filformat) til enten den angivne oversættelseshukommelse eller til en ny:

$ crowdin tm upload <file> --scheme en=0 --scheme fr=1 --first-line-contains-header

Brug flg. konstanter til at fastlægge området for CSV- eller XLS-/XLSX-oversættelseshukommelsesfilen:

{language_code} – Kolonne indeholder oversættelseshukommelsesemner for det angivne sprog.
{column_number} – Kolonnenr. Nummerering starter fra 0. hvor {language_code} – Sprogkode for det angivne sprog. Se den komplette liste over Understøttede sprog.
--first-line-contains-header – bruges til at overspringe import af første række (overskrift).

Sådan downloades en oversættelseshukommelse til en fil (i TMX-, CSV- eller XLS-/XLSX-filformat) fra den angivne oversættelseshukommelse:

$ crowdin tm download

Præoversættelse

Kildefiler matchende jokertegnmønstret kan præoversættes og gemmes i det aktuelle Crowdin-projekt. Præoversættelsen kan anvendes via TM eller MT.

Sådan udføres præoversættelse via TM:

$ crowdin pre-translate --method tm

Sådan udføres præoversættelse via MT:

$ crowdin pre-translate --method mt --engine-id=...

Brug indstillingen -h for at se samtlige kommandomuligheder.

Oplist projektmålsprog

Man kan opliste målsprog anvendt i det aktuelle projekt.

For at vise en målsprogsliste:

$ crowdin list languages

Brug indstillingen -h for at se samtlige kommandomuligheder.

Se også

Var denne artikel nyttig?