Avancerede workflows

Når et nyt projekt oprettes i Crowdin, tildeles det automatisk Standardarbejdsgang af systemet. Standardarbejdsgangen består af flg. trin: Fil-upload > Oversættelse > Korrekturlæsning > Færdiggørelse. Funktionen Avanceret Arbejdsgang gør det muligt at sikre den højest mulige oversættelseskvalitet. Den giver også en række tilpasningsmuligheder, vha. hvilke man kan skræddersy projektarbejdsgangen jf. egne præferencer.

Man kan oprette og anvende den individuelle arbejdsgang til hvert enkelte oversættelsesprojekt eller alle projekter oprettet under ens konto. Vha. Avanceret Arbejdsgang dirigerer man sine strenge gennem flere faser, som udover standardfaserne kan omfatte Præoversættelse via TM og MT sammen med det ønskede antal Korrekturlæsningstrin. Korrekturlæsning kan omfatte redigering, intern revision, juridisk godkendelse, QA mv.

Tilføjelse af Tilpasset Arbejdsgang

Følg disse trin for at tilføje en tilpasset arbejdsgang:

  1. Åbn Ressourcer og klik på Arbejdsgang. Arbejdsgangsmenu
  2. Klik på for at tilføje den nye arbejdsgang. Tilføj Arbejdsgang
  3. Navngiv den tilpassede arbejdsgang og klik på Gem. Navngivning af Arbejdsgang

Arbejdsgangstilpasning

Ved opsætning af en ny arbejdsgang kan Præoversættelsestrinnet tilføjes enten via Oversættelseshukommelse, Maskinoversættelse eller begge. Dette trin udløser automatisk præoversættelse, hver gang kildeindholdet opdateres (strenge tilføjes/ændres) i Crowdin.

Vælg de respektive indstillinger (Oversættelseshukommelse eller Maskinoversættelse) for at tilføje Præoversættelsestrinnet til arbejdsgangen. Klik på for at åbne indstillingerne for Oversættelseshukommelses- eller Maskinoversættelsesmotoren. Opsætning af Præoversættelsestrin

Klik på Tilføj Korrekturlæsning for at tilføje yderligere korrekturlæsningstrin. Så mange korrekturlæsningstrin som ønsket kan tilføjes. Tilføjelse af korrekturlæsningstrinnet

Navngiv de ekstra korrekturlæsningstrin og klik på Gem. Viste korrekturlæsningstrin

Arbejdsgangstildeling

  1. Klik i tabellen Arbejdsgang til projektRedigér for det relevante projekt. Redigering af projektarbejdsgange
  2. Vælg i den viste dialogboks den arbejdsgang, der skal tildeles projektet. Selecting the workflow
  3. Efter valg af den foretrukne arbejdsgang, anmodes man om at flytte godkendelser fra den foregående arbejdsgangs korrekturlæsningstrin til korrekturlæsningstrinnene for den nye. Denne opsætning bruges hovedsageligt til de projekter, som ændrer arbejdsgangen. Til nye projekter uden godkendelser anbefales brug af standardopsætningen, som den forefindes.
  4. Klik på Gem for at effektuere ændringerne.

Når den nye arbejdsgang er tildelt projektet, kan de foretrukne projektdeltagerroller opsættes på fanen Medlemmer. Assigning Translator to the Project

Se også

Var denne artikel nyttig?