Custom Workflows

Når et nyt projekt oprettes i Crowdin, tildeles det automatisk Standardarbejdsgang af systemet. Standardarbejdsgangen består af flg. trin: Fil-upload > Oversættelse > Korrekturlæsning > Færdiggørelse. The Custom Workflows feature allows you to ensure the highest translation quality possible. It also provides you with customization possibilities, with the help of which you can tailor the project workflow to your personal needs.

Man kan oprette og anvende den individuelle arbejdsgang til hvert enkelte oversættelsesprojekt eller alle projekter oprettet under ens konto. Using the Custom Workflow, you direct your strings through several stages that, besides the default ones, might include the Pre-translation via TM and MT along with the desired number of Proofreading steps. Korrekturlæsning kan omfatte redigering, intern revision, juridisk godkendelse, QA mv.

Tilføjelse af Tilpasset Arbejdsgang

Følg disse trin for at tilføje en tilpasset arbejdsgang:

  1. Open your profile home page and go to the Workflows tab.
  2. Klik på for at tilføje den nye arbejdsgang. Tilføj Arbejdsgang
  3. Navngiv den tilpassede arbejdsgang og klik på Gem. Navngivning af Arbejdsgang

Arbejdsgangstilpasning

When setting up your new workflow, you can add the Pre-translation step either via Translation Memory or the Machine Translation engine of your choice or both. Dette trin udløser automatisk præoversættelse, hver gang kildeindholdet opdateres (strenge tilføjes/ændres) i Crowdin.

Vælg de respektive indstillinger (Oversættelseshukommelse eller Maskinoversættelse) for at tilføje Præoversættelsestrinnet til arbejdsgangen. Klik på for at åbne indstillingerne for Oversættelseshukommelses- eller Maskinoversættelsesmotoren. Opsætning af Præoversættelsestrin

To add additional proofreading steps, click Add Proofreading. Så mange korrekturlæsningstrin som ønsket kan tilføjes. Tilføjelse af korrekturlæsningstrinnet

Navngiv de ekstra korrekturlæsningstrin og klik på Gem. Viste korrekturlæsningstrin

Arbejdsgangstildeling

  1. In the Workflow to Project table, click Edit toward the necessary project. Redigering af projektarbejdsgange
  2. Vælg i den viste dialogboks den arbejdsgang, der skal tildeles projektet. Selecting the workflow
  3. After you select the preferred workflow, you will also be asked to move approvals from the previous workflow’s proofreading steps to the proofreading steps of the new one. This configuration is mainly used for projects that are changing the workflow. Til nye projekter uden godkendelser anbefales brug af standardopsætningen, som den forefindes.
  4. Klik på Gem for at effektuere ændringerne.

Once you assign the new workflow to the project, you can set the preferred roles of your project participants in the Members tab.
Assigning Translator to the Project

Se også

Var denne artikel nyttig?