Crowdin App Installation

Crowdin App Installation

Crowdin-appen kan installeres via fanen Organisationsindstillinger > Apps.

 1. Klik på profilfotoet øverste til højre og vælg Indstillinger. Kontoindstillinger
 2. Vælg fanen Crowdin Apps og klik på Installation.
 3. Indsæt i dialogen Crowdin-appens Manifest-URL og klik på Installér.
 4. I det viste vindue kan der vælges de kategorier af brugere, som vil kunne bruge appen: Kun projektejer eller alle brugere i projekterne/ressourcerne. Derudover kan der vælges de projekter, hvori brugerne vil kunne bruge appen: Alle projekter eller udvalgte projekter.

Installed Event-kommunikationsstrøm

Bemærk: Installed Event bruges kun til godkendelsetypen: "authorization_code".

Når en Crowdin-app er installeret fra Kontoindstillingerne, så finder godkendelsesflowet sted, hvorunder Crowdin og Crowdin-appen udveksler godkendelsesdataene (tilladelseskoden erstattes med et adgangstoken). I den flg. illustration kan ses de begivenheder, som finder sted under denne proces.

Kommunikation mellem Crowdin og Crowdin-appen

Detaljer for hvert skridt, der sker i illustrationen:

 1. Installation af Manifest-URL’en - brugeren indsætter Manifest-URL’en i Kontoindstillinger > Crowdin Apps og klikker Installér.
 2. Hentning af indhold fra Manifest-URL’en - anmodningen sendes til Crowdin-appen.
 3. Svar: Manifest JSON - Crowdin-appen returnerer manifestet JSON indeholdende data om appen.
 4. Manifest Data Validering - det modtagne indhold valideres iht. strukturen og dataene i Manifest JSON.
 5. Spørg om at installere - oplysningerne om Crowdin-appen samt listen over tilladelser og Installér-knappen vises for brugeren.
 6. Bekræftelse af installationen - brugeren bekræfter installationen af Crowdin-appen.
 7. Installed event - Crowdin sender Installed event’en med godkendelseskoden til Crowdin-appen for generering af API-token.
 8. Tokenanmodning - Crowdin-appen sender anmodningen om API-token indhentning:

  POST https://accounts.crowdin.com/oauth/token

  Parametre

  grant_type: authorization_code

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Parameteren bruges til flowspecifikationen for en OAuth-app.

  client_id

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klient-ID til appen modtages, når appen registreres.

  client_secret

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klienthemmelighed til appen modtages, når appen registreres.

  kode

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Koden modtaget fra install event.

 9. Access Token - godkendelsestjenesten returnerer API-adgangstoken og opdaterings-token.
 10. Success Code Response - Crowdin-appen returnerer udførelsesstatuskoden (2xx), hvilket bekræfter, at app-installationen er færdig. Er statuskoden en anden, vil appen blive fjernet fra Crowdin-kontoen.

Var denne artikel nyttig?