Opsætningsfil

Bemærk: Har du behov for den gamle version af Crowdin CLI (0,5,5 eller tidligere), se Crowdin Github for alle detaljer.

Introduktion

Crowdin-CLI benytter en YAML-opsætningsfil indeholdende en beskrivelse af ressourcerne, som skal håndteres: Filer, som skal uploades til Crowdin og placeringen af de dertil hørende oversættelser.

For at benytte Crowdin-CLI skal du først generere din opsætningsfil og herefter afvikle værktøjet. Som standard kigger Crowdin-CLI efter en opsætningsfil med navnet crowdin.yaml (filnavnet behøves derfor ikke angivet, medmindre et andet benyttes).

For at oprette opsætningsfilen, så kør følgende kommando:

$ crowdin generate

Opsætningsstruktur

En gyldig Crowdin-CLI YAML-opsætningsfil har flg- struktur, så tjek at du udfylder alle de nødvendige oplysninger:

 • Filhoved med projektakkreditiver, præferencer og adgangsoplysninger
 • Et filmatrixelement, der beskriver et sæt kilde- og oversættelsesfiler, du vil håndtere
 • Obligatoriske felter i filermatrixerne: Kilde, der definerer filtre for kildefilerne samt Oversættelse med instrukser om, hvor de oversatte filer skal gemmes, eller hvor der skal søges efter allerede eksisterende oversættelser, såfremt disse skal uploades under opsætningen af CLI

Se artiklen API-integrationsopsætning for at lære, hvor du kan finde dine projektakkreditiver.

Oprettelse af en simpel opsætningsfil

En typisk YAML-opsætningsfil ligner følgende:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"                  #can be found in your project settings page "base_path": "/home/office/source-code"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #source files filter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #where translations are stored
 }
]

Bemærk: Hvis du i Windows benytter den gængse mappeserarator, skal den være dobbelt i overensstemmelse med YAML-syntaksen:

{
"source" : "\\resources\\en\\*.json",
"translation" : "\\resources\\%two_letters_code%\\%original_file_name%"
}

For at køre ovenstående opsætningsfil og uploade kildefiler til Crowdin:

$ crowdin upload sources -b

Hent oversættelser fra Crowdin og placér dem de rigtige steder:

$ crowdin download

API-referencer fra miljøvariabler

Du kan indlæse API-akkreditiverne fra en miljøvariabel, f.eks.:

"api_key_env": CROWDIN_API_KEY "project_identifier_env": CROWDIN_PROJECT_ID "base_path_env": CROWDIN_BASE_PATH

Hvis blandet, prioriteres api_key og project_identifier:

"api_key_env": CROWDIN_API_KEY      #Lav prioritet "project_identifier_env": CROWDIN_PROJECT #Lav prioritet "base_path_env": CROWDIN_BASE_PATH    #Lav prioritet "api_key": "xxx"             #Høj prioritet "project_identifier": "yyy"        #Høj prioritet "base_path": "zzz"            #Høj prioritet

Split projektopsætning og API-referencer

crowdin.yaml-filen indeholder en beskrivelse af de ressourcer, som skal håndteres samt API-akkreditiver (api_key, project_identifier, base_path). Det betyder, at det er reiskabelt at lagre denne i kodedepotet, da API-nøglen vil være tilgængelig for andre brugere. Crowdin-CLI understøtter 2 typer opsætningsfiler:

 • en beskrivelse af ressourcerne til håndtering, som befinder sig i projektmappen
 • API-akkreditiver, som antageligvis befinder sig i $HOME/.crowdin.yaml

Note: API credentials from .crowdin.yaml configuration file are of higher priority than credentials from project directory(crowdin.yaml).

Har du behov for at køre en kommando med brugerspecifikke akkreditiver (f.eks. upload-kilder). så eksekvér flg. kommando:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

Hvis brugerspecifikke akkreditiver er placeret i $HOME/.crowdin.yaml, kan du blot køre:

$ crowdin upload sources -b

Generel opsætning

Den ovenfor viste prøveopsætning har kilde- og oversættelsesattributter indeholdende standard jokertegn (også betegnet globbing mønstre) for at gøre det nemmere at arbejde med flere filer.

Her er mønstre, du kan bruge:

* (stjerne)

Repræsenterer alle tegn i et fil- eller mappenavn. Angives en “*.json”, vil den indeholde alle filer, såsom “messages.json”, “about_us.json”, og alt af filtypen “.json”.

*** (dobbeltstjerne)

Matcher enhver streng rekursivt (inkl. undermapper). Bemærk, at *** kan benyttes i både kilde- og oversættelsesmønstre. Ved brug af *** i oversættelsesmønsteret vil det altid indeholde understier fra kilden til en bestemt fil. Der kan f.eks. benyttes kilden: ‘/da/*.po’ for rekursivt at uploade alle *.po-filer til Crowdin. Oversættelsesmønsteret vil være ‘/%two_letters_code%/\/%original_file_name%’.

? (spørgsmålstegn)

Matcher ethvert enkelttegn.

[set]

Matcher ethvert enkelttegn i et sæt. Opfører sig nøjagtig som tegnsæt i Regexp, herunder negation ([^a-z]).

\ (omvendt skråstreg)

Escaper det næste metategn.

Pladsholdere

Crowdin-CLI gør det muligt at benytte flg. pladsholdere til at indsætte passende variabler i det resulterende filnavn:

Navn Beskriveslse
%language% Sprognavn (f.eks. Dansk)
%two_letters_code% Sprogkode ISO 639-1 (dvs. UK)
%three_letters_code% Sprogkode ISO 639-2/T (dvs. ukr)
%locale% Landestandard (f.eks. uk-UA)
%locale_with_underscore% Landestandard (f.eks. uk_UA)
%original_file_name% Oprindeligt filnavn
%android_code% Android Landestandard-ID benyttes ved navngivning af "værdier"-mapper
%osx_code% OS X-landestandard-ID benyttet ved navngivning af ".lproj"-mapper
%original_path% Benyt navne på overordnede mapper i Crowdin-projektet for at opbygge en filsti i den resulterende pakke
%file_extension% Oprindeligt filtypenavn
%file_name% Filnavn uden fiíltypeangivelse

Du kan også definere stien til filer i det resulterende depot ved at sætte et skråstreg (/) i starten af mønsteret.

Din oversættelsesindstilling kan se ud som: “/ locale /%two_letters_code%/ LC_MESSAGES /%original_file_name%”.

Brug af jokertegn

Opbygning af filer og mapper på den lokale maskine:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt

Eksempel 1. Brug af jokertegn i kildestien:

# ........din projektkonfiguration........
"files" : [
 { "source" : "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%" },
 { "source" : "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt "translation" : "/**/%two_letters_code%*%original_file_name%" },
 { "source" : "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt) "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%" } ]

Eksempel 2. Usage of wildcards for ignoring files:

# ........din projektkonfiguration........

"files": [
 { "source" : "/**/*.*", #upload all files that the base_path contains "translation" : "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", "ignore" : [ "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt "/**/\[0-9\]\[0-9\][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt "/**/[0-9]***.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt ] } ]

Sprogtilknytning

Ofte har softwareprojekter tilpassede navne til lokalmapper. Crowdin allows you to map your own languages.

Lad os antage, at dine lokalmapper er navngivet ‘en’, ‘uk’, ‘fr’, ‘de’. De kan alle repræsenteres af parameteren %two_letters_code%. Du har stadig en mappe med navnet ‘zh_CH’. For at få dette til at fungere med Crowdin-CLI uden ændringer i dit projekt, kan du føje et languages_mapping-afsnit til dit filsæt.

Mappingformatet er som følgende: “crowdin_language_code”: “kode_du_benytter” . Tjek den komplette liste over Crowdin-sprogkoder til brug for mapping.

Du kan også tilsidesætte sprogkoder for andre parametre såsom %android_code%, %locale% mv.

Du kan via brugerfladen (UI) opsætte Sprogmappning for ethvert af dit projektets målsprog:

 1. Gå til afsnittet Projektindstillinger, Eksport.
 2. Klik på Sprogmapping.
 3. Vælg de ønskede sprog, variabler og tilføj tilpasset kode.

Omdøbe oversættelsesfil

Har du behov for at omdøbe en fil med oversættelser efter eksporten, kan du nemt gøre dette vha. parameteren translation_replace.

Hedder filen f.eks. “strings_en.xml”, kan den omdøbe til “strings.xml”. Til dette skal du føje en ny parameter (på samme niveau som oversættelsesparameteren) til opsætningsfilen (crowdin.yaml):

"files" : [
 { "source" : "/locale/**/en_*.po", "translation" : "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", "translation_replace": { "en_" : "" } } ]

I dette tilfælde vil “_en” simpelthen blive slettet fra filnavnet.

Ignorere filer og mapper

From time to time there are files and directories you don’t need to translate in Crowdin. In such cases, local per-file rules can be added to the config file in your project.

"files": [
 { "source" : "/**/*.properties", "translation" : "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%", "ignore" : [ "/test/file.properties", "/example.properties" ] },
 { "source" : "/locale/en/**/*.po", "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%", "ignore" : [ "/locale/en/templates", "/locale/en/workflow" ] } ]

Flersøjle CSV

Indeholder en CSV-fil oversættelserne for alle målsprog, skal du angive passende sprogkoder i planen.

CSV-fileksempel:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Opsætningsfileksempel:

"files" : [
 {
  "source" : "multicolumn.csv",
  "translation" : "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header" : true,
  "scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

Lagring af mappestruktur på server

"preserve_hierarchy": true

Eksempel på filopsætning vha. preserve_hierarchy-muligheden:

"project_identifier": "test" "api_key": "KeepTheAPIkeySecret" "base_url": "https://api.crowdin.com" "base_path": "/path/to/your/project" "preserve_hierarchy": true

"files" : [
 { "source" : "/locale/en/**/*.po", "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%" } ]

By default, directories that do not contain any files for translation will not be created in Crowdin. For example:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

Som standard repræsenteres projektfiler som følgende:

- foo.po
- bar.po

Vha. indstillingen preserve_hierarchy, vil filstrukturen vil være følgende:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Upload af filer til specificeret sti med specificeret type

Denne funktion tilføjer understøttelse af 2 valgfrie parametre i yaml-filafsnittet: dest og type. Dette benyttes typisk til projekter, hvor det uploadede navn skal være anderledes, så Crowdin kan registrere typen korrekt. dest-parameteren giver mulighed for at angive et filnavn i Crowdin.

Note! The dest parameter only works for single files, and if you use it, the configuration file should also include the preserve_hierarchy parameter with true value.

Eksempel på en opsætningsfil med begge parametre:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path": "/home/office/source-code" "preserve_hierarchy": true

"files" : [
 { "source" : "/conf/messages", "dest" : "/messages.properties", "translation" : "/conf/messages.%two_letters_code%", "type" : "properties" },
 {
 "source" : "/app/strings.xml",
 "dest" : "/strings.xml",
 "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%"
 }
]

Ændrede strengeopdateringer

The parameter update_option is optional. If it is not set, translations for changed strings will be lost. Nyttigt for skrivefejlrettelser og mindre kildestrengsændringer.

Afhængigt af værdien benyttes update_option til at bevare oversættelser og bevare/fjerne valideringer af ændrede strenge under filopdatering.

Værdierne er:

 • update_as_unapproved - preserve translations of changed strings and remove validations of those translations if they exist
 • update_without_changes - preserve translations and validations of changed strings

Eksempel på en opsætningsfil med update_option-parameteren:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path": "/home/office/source-code"

"files" : [
 { "source" : "/*.csv", "translation" : "/%three_letters_code%/%file_name%.csv", "first_line_contains_header" : true, "scheme" : "identifier,source_phrase,translation,context", "update_option" : "update_as_unapproved" },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation" : "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option" : "update_without_changes"
 }
]

Oversættelses-uploads

Kommandoen upload translations uploader eksisterende oversættelser til Crowdin. Er ingen indstillinger angivet, importeres uploadede oversættelser, selvom de er dubletter eller identiske med kildestrengen, og de godkendes ikke.

Værdierne er:

 • -l, –language=language_code - definerer sprogoversættelserne, som skal uploades til Crowdin. Oversættelser uploades som standard til alle projektets målsprog. (Crowdin Sprogkoder)
 • –[no-]import-duplicates - definerer, om der skal tilføjes oversættelse, hvis den samme oversættelse allerede findes i projektet
 • –[no-]import-duplicates - definerer, om der skal tilføjes en oversættelse, hvis den er lig en allerede eksisterende kildestreng i projektet
 • **–[no-]auto-approve-imported ** - godkender automatisk uploadede oversættelser

Yderligere muligheder for XML-filer

translate_content
valgfrit
bool Definerer, om tekster placeret mellem tags skal oversættes. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 1.
translate_attibutes
valgfri
bool Defines whether to translate tags' attributes. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 1.
content_segmentation
valgfri
bool Definerer, om lange tekster skal opdeles i kortere tekstsegmenter. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 1.
Vigtigt! Denne indstilling umuliggør upload af eksisterende oversættelser til XML-filer, når den er aktiveret.
translatable_elements
valgfri
matrix Dette er en matrix af strenge, hvori hvert element er XPaths tilet DOM-element, der skal importeres.
Eksempelsti: /path/to/node or /path/to/attribute[@attr]
Bemærk! Hvis angivet, tages parametrene translate_content og translate_attributes ikke i betragtning under importen.

Eksempel på en opsætningsfil med ekstra parametre:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path": "/home/office/source-code"

"files" : [
 { "source" : "/app/sample1.xml", "translation" : "/app/%locale%/%original_file_name%", "translate_attributes" : 1, "translate_content" : 0 },
 {
  "source" : "/app/sample2.xml",
  "translation" : "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements" : [
   "/content/text",       # translatable texts are stored in "text" nodes of parent node "content"
   "/content/text[@value]"   # translatable texts are stored in "value" attribute of "text" nodes
  ]
 }
]

Escape-anførselstegnsvalg for .properties-filformater

Definerer, om et enkelt anførselstegn skal escapes af et andet enkelt anførselstegn eller bagudvendt stråstreg i eksporterede oversættelser. Du kan tilføje escape_quote-muligheden pr. fil. Gyldige værdier er: 0, 1, 2, 3. Standard er 3.

Værdierne er:

 • 0 - escape ikke enkelt anførselstegn
 • 1 - escape enkelt anførselstegn med et andet enkelt anførselstegn
 • 2 - escape enkelt anførselstegn med en bagudvendt skråstreg
 • 3 - escape kun enkelt anførselstegn med en anden enkelt anførselstegn i strenge indeholdende variabler ( {0})

Escaper specialtegn
Definerer, om visse specialtegn (=, :, ! og #) skal escapes med bagudvendt skråstreg i eksporterede oversættelser. Du kan tilføje escape_quote-muligheden pr. fil.

Gyldige værdier er: 0, 1. Standard er 0.

 • 0 - escaper ikke specialtegn
 • 1 - escaper specialtegn med en bagudvendt skråstreg

Opsætningsfileksempel:

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key”: "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path”: "/home/office/source-code"

"files" : [
 {
  "source" : "/en/strings.properties",
  "translation" : "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes" : 1,
  "escape_special_characters: 0"
 }
]

Eksempelopsætninger

Upload af CSV-filer via API

"project_identifier": "test" "api_key": "KeepTheAPIkeySecret" "base_url": "https://api.crowdin.com" "base_path": "/path/to/your/project"

"files" : [
 {
  "source" : "/*.csv",
  "translation" : "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Defines whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header" : true,
  # Used only when uploading CSV file to define data columns mapping.
  "scheme" : "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText-projekt

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path": "/home/website"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  } } ]

Android-projekt

"project_identifier": "your-project-identifier" "api_key": "54e01e81--your-api-key--f6a2724a"      #can be found in your project settings page "base_path": "/home/android-app"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  } } ]

Opsætningsfil til VCS-integrationer

VCS-integrationer kræver den samme opsætningsfil som CLI-værktøjet, hvilket betyder, at den samme struktur understøttes. Den eneste forskel er, at projektets akkreditiver af sikkerhedsmæssige årsager ikke skal lagres i filoverskriften. Der kan også benyttes to ekstra parametre.

Commit-meddelelsesparameter for VCS-integrationer

Hver gang oversættelser commites, vises standardmeddelelsen “Nye oversættelser {fileName} ({languageName})”. Du kan benytte commit_message-parameteren til at tilføje Git-tags for at overspringe bygninger, tilføje tests mm.

Eksempel:

"base_path": "/home/office/source-code" "commit_message": "[ci skip]" "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #kildefilsfilter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #hvor oversættelser er lagret
 }
]

For at erstatte standard commit-meddelelsen skal du benytte append_commit_message-parameteren med værdien false. Du kan også tilføje to valgfrie parametre: %original_file_name% og %language% for at benytte det relevante filnavn og sprogvariablerne i relation hertil.

Eksempel:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin" "append_commit_message": false "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #kildefilsfilter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #hvor oversættelser er lagret
 }
]

Eksportere sprogparameter til VCS-integrationer

By default, all the languages are exported. If you need to export some specific languages, use export_languages paramenter to specify them.

Eksempel:

"base_path": "/home/office/source-code" "export_languages": [ "ru", "uk", "ja" ] "files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",                     #kildefilsfilter
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"    #hvor oversættelser er lagret
 }
]

Søge assistance

Need help working with Crowdin CLI or have any questions? Kontakt Supportteamet.

Se også

Var denne artikel nyttig?