Opsætningsfil

Note: This configuration file can work only with new CLI (v3).

Introduktion

Crowdin-CLI benytter en YAML-opsætningsfil indeholdende en beskrivelse af ressourcerne, som skal håndteres: Filer, som skal uploades til Crowdin og placeringen af de dertil hørende oversættelser.

For at benytte Crowdin-CLI skal du først generere din opsætningsfil og herefter afvikle værktøjet. Som standard kigger Crowdin-CLI efter en opsætningsfil med navnet crowdin.yaml (filnavnet behøves derfor ikke angivet, medmindre et andet benyttes).

For at oprette opsætningsfilen, så kør følgende kommando:

$ crowdin lint

Opsætningsstruktur

En gyldig Crowdin-CLI YAML-opsætningsfil har flg- struktur, så tjek at du udfylder alle de nødvendige oplysninger:

 • Filhoved med projektakkreditiver, præferencer og adgangsoplysninger
 • Et filmatrixelement, der beskriver et sæt kilde- og oversættelsesfiler, du vil håndtere
 • Obligatoriske felter i filermatrixerne: Kilde, der definerer filtre for kildefilerne samt Oversættelse med instrukser om, hvor de oversatte filer skal gemmes, eller hvor der skal søges efter allerede eksisterende oversættelser, såfremt disse skal uploades under opsætningen af CLI

Oprettelse af en simpel opsætningsfil

En typisk YAML-opsætningsfil ligner følgende:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section 
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/folder1/[0-2].txt",                    #source files filter
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"    #where translations are stored
 },
 {
  "source": "/locale/en/folder2/[0-2].txt",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%"
 }
]

For at køre ovenstående opsætningsfil og uploade kildefiler til Crowdin:

$ crowdin upload sources -b

Hent oversættelser fra Crowdin og placér dem de rigtige steder:

$ crowdin download

API-referencer fra miljøvariabler

Du kan indlæse API-akkreditiverne fra en miljøvariabel, f.eks.:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_URL"

If mixed, api_token and project_id are prioritized:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"   # Low priority
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"  # Low priority
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"    # Low priority
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_PATH"     # Low priority
"project_id": "projectId"          # High priority
"api_token": "personal-access-token"    # High priority
"base_path": "/project-base-path"      # High priority
"base_url": "https://crowdin.com"      # High priority

Split projektopsætning og API-referencer

The crowdin.yaml file contains a description of the resources to manage and API credentials (project_id, api_token, base_path, base_url). Det betyder, at det er reiskabelt at lagre denne i kodedepotet, da API-nøglen vil være tilgængelig for andre brugere. Crowdin-CLI understøtter 2 typer opsætningsfiler:

 • en beskrivelse af ressourcerne til håndtering, som befinder sig i projektmappen
 • API-akkreditiver, som antageligvis befinder sig i $HOME/.crowdin.yaml
Bemærk: API-akkreditiver fra opsætningsfilen .crowdin.yamlhar højere prioritet end akkreditiver fra projektmappen (crowdin.yaml).

Har du behov for at køre en kommando med brugerspecifikke akkreditiver (f.eks. upload-kilder). så eksekvér flg. kommando:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

Hvis brugerspecifikke akkreditiver er placeret i $HOME/.crowdin.yaml, kan du blot køre:

$ crowdin upload sources -b

Generel opsætning

Den ovenfor viste prøveopsætning har kilde- og oversættelsesattributter indeholdende standard jokertegn (også betegnet globbing mønstre) for at gøre det nemmere at arbejde med flere filer.

Her er mønstre, du kan bruge:

* (stjerne)

Repræsenterer alle tegn i et fil- eller mappenavn. Angives en “*.json”, vil den indeholde alle filer, såsom “messages.json”, “about_us.json”, og alt af filtypen “.json”.

*** (dobbeltstjerne)

Matcher enhver streng rekursivt (inkl. undermapper). Bemærk, at *** kan benyttes i både kilde- og oversættelsesmønstre. Ved brug af *** i oversættelsesmønsteret vil det altid indeholde understier fra kilden til en bestemt fil. Der kan f.eks. benyttes kilden: ‘/da/*.po’ for rekursivt at uploade alle *.po-filer til Crowdin. Oversættelsesmønsteret vil være ‘/%two_letters_code%/\/%original_file_name%’.

? (spørgsmålstegn)

Matcher ethvert enkelttegn.

[set]

Matcher ethvert enkelttegn i et sæt. Opfører sig nøjagtig som tegnsæt i Regexp, herunder negation ([^a-z]).

\ (omvendt skråstreg)

Escaper det næste metategn.

Pladsholdere

Crowdin-CLI gør det muligt at benytte flg. pladsholdere til at indsætte passende variabler i det resulterende filnavn:

Navn Beskriveslse
%language% Sprognavn (f.eks. Dansk)
%two_letters_code% Sprogkode ISO 639-1 (dvs. UK)
%three_letters_code% Sprogkode ISO 639-2/T (dvs. ukr)
%locale% Landestandard (f.eks. uk-UA)
%locale_with_underscore% Landestandard (f.eks. uk_UA)
%original_file_name% Oprindeligt filnavn
%android_code% Android Landestandard-ID benyttes ved navngivning af "værdier"-mapper
%osx_code% OS X-landestandard-ID benyttet ved navngivning af ".lproj"-mapper
%original_path% Benyt navne på overordnede mapper i Crowdin-projektet for at opbygge en filsti i den resulterende pakke
%file_extension% Oprindeligt filtypenavn
%file_name% Filnavn uden fiíltypeangivelse

Du kan også definere stien til filer i det resulterende depot ved at sætte et skråstreg (/) i starten af mønsteret.

Din oversættelsesindstilling kan se ud som: “/ locale /%two_letters_code%/ LC_MESSAGES /%original_file_name%”.

Brug af jokertegn

Opbygning af filer og mapper på den lokale maskine:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt

Eksempel 1. Brug af jokertegn i kildestien:

#........your project configuration........
"files": [
 {
   "source": "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt)
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 }
]

Eksempel 2. Brug af jokertegn til ignorering af filer:

#........your project configuration........
"files": [
 {
  "source": "/**/*.*",               #upload all files that the base_path contains
  "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files
   "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt
   "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt
   "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "/**/[0-9][0-9][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt
   "/**/[0-9]*_*.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt
  ]
 }
]

Sprogtilknytning

Ofte har softwareprojekter tilpassede navne til lokalmapper. Crowdin allows you to map your own languages to be recognizable in your projects.

Lad os antage, at dine lokalmapper er navngivet ‘en’, ‘uk’, ‘fr’, ‘de’. De kan alle repræsenteres af parameteren %two_letters_code%. Du har stadig en mappe med navnet ‘zh_CH’. To make it work with Crowdin without changes in your project, you can set up Language Mapping. Du kan også tilsidesætte sprogkoder for andre parametre såsom %android_code%, %locale% mv.

You can set up Language Mapping either via the user interface (UI) or by adding a languages_mapping section to your file set. We recommend setting up a language mapping via UI since it eliminates the need for duplicating the languages_mapping parameter for each file filter, but of course, you can choose the option that works best for you.

To set up Language Mapping via UI, follow these steps:

 1. Open the Project settings > General tab and scroll down to the Export section.
 2. Klik på Sprogkortlægning for at føje tilpassede sprogkoder til dit projekts målsprog.

To set up Language Mapping in your configuration file, add the languages_mapping section to your file set as shown below.

Sample configuration:

"files": [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "uk" : "ukr",
    "pl" : "pol"
   }
  }
 }
]

Mapping format is the following: “crowdin_language_code” : “code_you_use”. Check the full list of Crowdin language codes that can be used for mapping.

Omdøbe oversættelsesfil

Har du behov for at omdøbe en fil med oversættelser efter eksporten, kan du nemt gøre dette vha. parameteren translation_replace.

For example, if the file is named “en_strings.po” it can be renamed to “strings.po”. Til dette skal du føje en ny parameter (på samme niveau som oversættelsesparameteren) til opsætningsfilen (crowdin.yaml):

"files": [
 {
  "source": "/locale/**/en_*.po",
  "translation": "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "translation_replace": {
   "en_": ""
  }
 }
]

I dette tilfælde vil “_en” simpelthen blive slettet fra filnavnet.

Ignorere filer og mapper

Fra tid til anden er der filer og mapper i dit projekt, du behøver ikke oversætte. I sådanne tilfælde kan lokale pr. fil-regler føjes til dit projekts config-fil.

"files": [
 {
  "source": "/**/*.properties",
  "translation": "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%",
  "ignore": [
   "/test/file.properties",
   "/example.properties"
  ]
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/locale/en/templates",
   "/locale/en/workflow"
  ]
 }
]

Flersøjle CSV

Indeholder en CSV-fil oversættelserne for alle målsprog, skal du angive passende sprogkoder i planen.

CSV-fileksempel:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Opsætningsfileksempel:

"files": [
 {
  "source": "multicolumn.csv",
  "translation": "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

Indeholder CSV-filen kolonner, som skal overspringes under import, så angiv none for sådanne kolonner i scriptet, f.eks.:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Lagring af mappestruktur på server

"preserve_hierarchy": true

Eksempel på filopsætning vha. preserve_hierarchy-muligheden:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

Som standard oprettes mapper uden filindehold til oversættelse ikke i projekt. F.eks.:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

Som standard repræsenteres projektfiler som følgende:

- foo.po
- bar.po

Vha. indstillingen preserve_hierarchy, vil filstrukturen vil være følgende:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Upload af filer til specificeret sti med specificeret type

Denne funktion tilføjer understøttelse af 2 valgfrie parametre i yaml-filafsnittet: dest og type. Dette benyttes typisk til projekter, hvor det uploadede navn skal være anderledes, så Crowdin kan registrere typen korrekt. dest-parameteren giver mulighed for at angive et filnavn i Crowdin.

Bemærk! Parameteren dest fungerer kun for enkeltfiler, og benyttes den, bør opsætningsfilen også medtage parameteren preserve_hierarchy med true som indholdsdata.

Eksempel på en opsætningsfil med begge parametre:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/conf/messages",
  "dest": "/messages.properties",
  "translation": "/conf/messages.%two_letters_code%",
  "type": "properties"
 },
 {
  "source": "/app/strings.xml",
  "dest": "/strings.xml",
  "translation": "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "type": "properties"
 }
]

Ændrede strengeopdateringer

Parameteren update_option er valgfri. Opsættes den ikke, mistes oversættelser til ændrede strenge. Nyttigt for skrivefejlrettelser og mindre kildestrengsændringer.

Afhængigt af værdien benyttes update_option til at bevare oversættelser og bevare/fjerne valideringer af ændrede strenge under filopdatering.

Værdierne er:

 • update_as_unapproved — bevar oversættelser af ændrede strenge og fjern bekræftelser af disse oversættelser, hvis de findes
 • update_without_changes — bevar oversættelser og bekræftelser af ændrede strenge

Eksempel på en opsætningsfil med update_option-parameteren:

"project_id": "projectId"           #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"     #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%three_letters_code%/%file_name%.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context",
  "update_option": "update_as_unapproved"
 },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation": "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option": "update_without_changes"
 }
]

Oversættelses-uploads

Kommandoen upload translations uploader eksisterende oversættelser til Crowdin. If no options specified, the uploaded translations will not be imported even if they are equal with the source strings and will not be approved.

Værdierne er:

 • -l, --language=language_code - defines the language translations that should be uploaded to Crowdin. Oversættelser uploades som standard til alle projektets målsprog. (Crowdin Sprogkoder)
 • --[no-]import-eq-suggestions - defines whether to add translation if it is equal to source string in Crowdin project
 • --[no-]auto-approve-imported - automatically approves uploaded translations

Yderligere muligheder for XML-filer

translate_content
valgfrit
bool Defines whether to translate texts placed inside the tags.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
translate_attibutes
valgfri
bool Defines whether to translate tags' attributes.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
content_segmentation
valgfri
bool Defines whether to split long texts into smaller text segments.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
Vigtigt! Denne indstilling umuliggør upload af eksisterende oversættelser til XML-filer, når den er aktiveret.
translatable_elements
valgfri
matrix Dette er en matrix af strenge, hvori hvert element er XPaths tilet DOM-element, der skal importeres.
Eksempelsti: /path/to/node or /path/to/attribute[@attr]
Bemærk! Hvis angivet, tages parametrene translate_content og translate_attributes ikke i betragtning under importen.

Eksempel på en opsætningsfil med ekstra parametre:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/app/sample1.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translate_attributes": 1,
  "translate_content": 0
 },
 {
  "source": "/app/sample2.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements": [
   "/content/text",           # translatable texts are stored in 'text' nodes of parent node 'content'
   "/content/text[@value]"        # translatable texts are stored in 'value' attribute of 'text' nodes
  ]
 }
]

Escape-anførselstegnsvalg for .properties-filformater

Definerer, om et enkelt anførselstegn skal escapes af et andet enkelt anførselstegn eller bagudvendt stråstreg i eksporterede oversættelser. You can add escape_quotes per-file option. Gyldige værdier er: 0, 1, 2, 3. Standard er 3.

Værdierne er:

 • 0 - escape ikke enkelt anførselstegn
 • 1 - escape enkelt anførselstegn med et andet enkelt anførselstegn
 • 2 - escape enkelt anførselstegn med en bagudvendt skråstreg
 • 3 - escape kun enkelt anførselstegn med en anden enkelt anførselstegn i strenge indeholdende variabler ( {0})

Escaper specialtegn
Definerer, om visse specialtegn (=, :, ! og #) skal escapes med bagudvendt skråstreg i eksporterede oversættelser. Du kan tilføje escape_quote-muligheden pr. fil.

Gyldige værdier er: 0, 1. Standard er 1.

 • 0 - escaper ikke specialtegn
 • 1 - escaper specialtegn med en bagudvendt skråstreg

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/en/strings.properties",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes": 1,
  "translate_content": 0,
  "escape_special_characters": 0
 }
]

Eksempelopsætninger

Upload af CSV-filer via API

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Specifies whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header": true,
  # used only when uploading CSV file to define data columns mapping
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText-projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  }
 }
]

Android-projekt

"project_id": "projectId"          #open project settings and go to API section
"api_token": "personal-access-token"    #open profile settings and go to API & SSO > New Token > create Token
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  }
 }
]

Opsætningsfil til VCS-integrationer

VCS-integrationer kræver den samme opsætningsfil som CLI-værktøjet, hvilket betyder, at den samme struktur understøttes. Den eneste forskel er, at projektets akkreditiver af sikkerhedsmæssige årsager ikke skal lagres i filoverskriften. Der kan også benyttes to ekstra parametre.

Commit-meddelelsesparameter for VCS-integrationer

Each time translations are committed the default message is shown “New translations {fileName} ({languageName})”. You can use commit_message parameter to add Git tags (e.g. to skip builds).

Eksempel:

"base_path": "/project-base-path"
"commit_message": "[ci skip]"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

For at erstatte standard commit-meddelelsen skal du benytte append_commit_message-parameteren med værdien false. Du kan også tilføje to valgfrie parametre: %original_file_name% og %language% for at benytte det relevante filnavn og sprogvariablerne i relation hertil.

Eksempel:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin"
"append_commit_message": false

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Eksportere sprogparameter til VCS-integrationer

Som standard eksporteres alle sprogene. If you need to export some specific languages, use export_languages parameter to specify them.

Eksempel:

"base_path": "/project-base-path"
"export_languages": [                  
  "ru", 
  "uk", 
  "ja"
 ]
"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Using One Configuration File for VCS Integrations and CLI

There are cases when it’s necessary to use VCS integration and CLI for one project. Mostly, in this kind of situation, you’d need to have two separate configuration files, one for VCS integration and another for CLI. However, there is a possibility to use a single configuration file for both cases.

Since the VCS integration configuration file doesn’t contain project_id and api_token credentials that are required for CLI, you can pass them directly in the command using the following parameters: -i/--project-id, -T/--token. Alternatively, you may use environment variables for this purpose.

As a result, your command for downloading translations via CLI will look like the following:

$ crowdin download -i {your-project-id} -T {your-token}

Søge assistance

Behov for hjælp til brug af Crowdin-CLI eller evt. spørgsmål? Kontakt Supportteamet.

Se også

Var denne artikel nyttig?