Konsolklient (CLI)

Note: If you are using the old version of Crowdin CLI (0.5.5 or less) see Crowdin GitHub for full details.
Note: We also offer a new version of our CLI that is currently in beta status. To learn more, read the article CLI v3.

Crowdin CLI er et kommandolinjeværktøj, der giver mulighed for at håndtere og synkronisere dine lokaliseringsressourcer med dit Crowdin-projekt:

 • Automatisér opdateringsprocessen af kildefiler i dit Crowdin-projekt
 • Download oversættelser fra Crowdin og gem dem automatisk på de korrekte placeringer
 • Upload alle dine eksisterende oversættelser til Crowdin på minutter
 • Integrate Crowdin with GIT, SVN, Mercurial, and more.

Dette er en krydsplatform, der kører i en terminal på Linux-baserede og MacOS-operativsystemer eller i Kommandprompten på Windows. Det er også open source, og dets kildekoden er tilgængelig på GitHub.

Nyheder

 • Nye type af YAML-opsætning
 • Godkendelse af en opsætningsfil vha.lint-kommandoen
 • Generering af en opsætningsfil vha. kommandoen generate
 • Forbedret fil-uploadings proces
 • Mulighed for at arbejde med én enkelt fil uden en opsætning
 • --dryrun-parameter for at forhåndsvise listen over håndterede filer

Krav

Tjek, at du har minimum Java 7 installeret. Skriv java-version-kommando i terminalen (Kommandoprompt i Windows) for at tjekke Java-versionen. F.eks. betyder java version “1.7.0_55”, at du har Java 7, opdatering 55 installeret.

Har du ikke Java installeret, skal du downloade det fra Oracles websted.

Installation

Homebrew til macOS

For installation af Crowdin-CLI med homebrew (pakkehåndteringen til MacOS):

$ brew install crowdin

Windows

Download og kør installationsprogram til Windows

Debian

Alle vores pakker signeres med Crowdin Signing Key.

Download og installér den offentlige signaturnøgle:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

Opret en fil med navnet crowdin.list i mappen /etc/sources.list.d indeholdende:

deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /

Og dit depot er klar til brug. Du kan installere Crowdin CLI Debian-pakke med:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin

For at installere Crowdin-CLI manuelt:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin.deb -O crowdin.deb
$ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Alle vores pakker signeres med Crowdin Signing Key.

Download og installér den offentlige signaturnøgle:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

Installation fra RPM-arkivet

Opret en fil kaldet crowdin.repo i mappen /etc/yum.repos.d indeholdende:

[crowdin]
name=Crowdin repository
baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin
enabled=1

Og dit arkiv er klar til brug. Du kan nu installere Crowdin-CLI med en af følgende kommandoer:

sudo yum install crowdin
sudo dnf install crowdin

For at installere Crowdin-CLI manuelt:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin.rpm -O crowdin.rpm
$ sudo rpm -U crowdin.rpm

Selvstændig version

Crowdin-CLI kan installeres som en selvstændig Java-applikation.

Installation på Linux og macOS

 1. Download crowdin-cli.zip vha. knappen ovenfor
 2. Udpak den
 3. Run ./crowdin.sh in the terminal with sudo rights in order to add crowdin command to your terminal

Installation på Windows

 1. Download crowdin-cli.zip vha. knappen ovenfor
 2. Uddrag dens indhold til det sted, hvor Crowdin-CLI ønskes gemt
 3. Åbn Kommandoprompt som Administrator
  1. Klik på Start
  2. I feltet Start søgning skrives cmd, og tryk derefter på CTRL + SHIFT + ENTER
  3. Hvis Brugerkontokontrol-dialogboksen vises, bekræft, at den handling, den viser, er, hvad du vil gøre, og klik derefter på Fortsæt
 4. Kør setup-crowdin.bat-skriptet for at tilføje crowdin-kommandoen til kommandoprompten
 5. Genstart din kommandoprompt

Køre app’en

Benyt flg. metode til at køre app’en:

$ crowdin

Alternativ metode:

$ java -jar crowdin-cli.jar

Opsætning

For at benytte Crowdin-CLI skal du have en opsætningsfil. Det anbefales at kalde den crowdin.yaml. Du kan oprette den, ved at eksekvere kommandoen:

$ crowdin generate

Når du Crowdin-CLI kaldes i terminalen, skal du være i dit projektrodmappe. Ellers skal du angive en opsætningsfilsti vha. muligheden --config:

$ crowdin upload sources --config /path/to/your/config/file

Kør crowdin hjælp for at få flere detaljer vedr. andre kommandoer.

Opsætningsfileksempel:

"project_identifier" : "your-project-identifier"
"api_key" : "your-api-key"
"base_path" : "your-base-path"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source" : "/en/**/*.json",
  "translation" : "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

For yderligere information om, hvordan du opsætter Crowdin-CLI, så tjek afsnittet Opsætningsfilen.

Afbenyttelse

Når opsætningsfilen er oprettet, er du klar til at begynde at benytte Crowdin-CLI til at håndtere dine lokaliseringsressourcer samt automatisere filsynkronisering.

Generelle kommandoer

For at vise hjælpeinformation:

$ crowdin help

For at generere en skeletopsætningsfil:

$ crowdin generate

For at tjekke opsætningsfilen for generelle fejl:

$ crowdin lint

For at vise en liste over uploadede filer til Crowdin:

$ crowdin list project

Upload af Ressourcer

Sådan uploades kildefiler til Crowdin:

$ crowdin upload sources -b

Sådan uploades en enkelt fil uden opsætning:

$ crowdin upload sources -s sti/til/din/fil -t fil/eksportmønster -k din-nøgle -i din-identifikator

Benyt pladsholdere til relevante variabler.

For at vise en liste over filer, som vil blive uploadet til Crowdin:

$ crowdin upload sources --dryrun

For at uploade eksisterende oversættelser til Crowdin (oversættelser vil blive synkroniseret):

$ crowdin upload translations

For at vise detaljeret information om upload-kommandoen:

$ crowdin upload --help

Download af oversættelser

For at downloade seneste oversættelser fra Crowdin:

$ crowdin download

For at downloade seneste oversættelser til det specifikke sprog (sprogkoder):

$ crowdin download -l {language_code}

For at se en liste over de seneste oversættelser fra Crowdin:

$ crowdin download --dryrun

For at vise detaljeret information om upload-kommandoen:

$ crowdin download --help

Versionshåndtering

Der er intet behov for at køre en bestemt kommando for at oprette versionsgrene, hvis synkroniseringsværktøjet benyttes. Versiongrenen oprettes automatisk under upload af filerne.

Sådan uploades kildefiler til den angivne versionsgren:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

Sådan uploades oversættelser til den angivne versionsgren:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

Sådan downloades oversættelser fra den angivne versionsgren:

$ crowdin download -b {branch_name}

Se også

Var denne artikel nyttig?