Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt.
Method is not working for Assets localization.

Forespørgsel

Note: Either use the combination of project identifier and project key or combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
files obligatorisk matrix Oversat filmatrix. Matrixnøgler skal indeholde filnavne i Crowdin.
Bemærk! Maks. 20 filer kan uploades pr. filoverførselssession.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder. Med ét enkelt kald er det muligt at uploade oversættelser til flere filer, men kun til ét af sprogene.
import_duplicates valgfrit bool Definerer om en oversættelse skal tilføjes, hvis en identisk oversættelse allerede er tilføjet tidligere. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
import_eq_suggestions valgfrit bool Definerer, om en oversættelse skal tilføjes, hvis den er identisk med en kildestreng på Crowdin. Gyldige værdier: 0 eller 1. Standard er 0.
auto_approve_imported valgfrit bool Markér uploadede oversættelser som godkendt. Gyldige værdier: 0 eller 1. Standard er 0.
format valgfri string Angiv denne parameter, hvis oversættelser uploades til projektet i XLIFF-filformatet. Gyldige værdi: xliff
For at downloade en XLIFF-fil til offline-oversættelse benyttes funktionen Eksportér Fil.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>
Flg. anmodning er kun delvis udført, da det for filformater, som ikke har en defineret struktur (såsom: Generisk XML, HTML, Simpel tekst, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Webxml) oversættelses-upload ikke mulig.
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <stats>
  <file name="spreadsheet.csv" status="uploaded"></file>
  <file name="webxml.xml" status="not_allowed"></file>
 </stats>
</success>

Eksempler

curl \
 -F "filer[strings.xml]=@strings.fr.xml" \
 -F "sprog = da" \
 -F "auto_approve_imported=1" \
 https://api.crowdin.com/api/ projekt /{project-identifier}/ upload-translation? key ={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.xml]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.fr.xml');
} else {
 $post_params['files[test.xml]'] = '@/home/crowdin/test.fr.xml';
}

$post_params['language'] = 'fr';
$post_params['import_eq_suggestions'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?