Upload oversættelse

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt.
Metode fungerer ikke for lokalisering af Aktiver.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
files obligatorisk matrix Matrix for oversatte filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne i Crowdin.
Bemærk! Maks. 20 filer må uploades pr. filoverførselssession.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder. Med ét enkelt kald er det muligt at uploade oversættelser til flere filer, men kun til ét af sprogene.
import_eq_suggestions valgfri bool Definerer, hvorvidt en oversættelse skal tilføjes, hvis den er lig med kildestrengen i Crowdin. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
auto_approve_imported valgfri bool Markér uploadede oversættelser som godkendte. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
format valgfri string Angiv denne parameter, hvis oversættelser uploades til projektet i XLIFF-filformatet. Gyldig værdi: xliff
For at downloade en XLIFF-fil til offline-oversættelse benyttes funktionen Eksportér Fil.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>
Flg. anmodning er delvis vellykket, da alle filformater, som ikke har defineret strukturer (såsom Generisk XML, HTML, Simpel Tekst, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Webxml) ikke har mulighed for oversættelses-upload.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <stats>
  <file name="spreadsheet.csv" status="uploaded"></file>
  <file name="webxml.xml" status="not_allowed"></file>
 </stats>
</success>

Eksempler

curl \
 -F "files[strings.xml]=@strings.fr.xml" \
 -F "language=fr" \
 -F "auto_approve_imported=1" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.xml]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.fr.xml');
} else {
 $post_params['files[test.xml]'] = '@/home/crowdin/test.fr.xml';
}

$post_params['language'] = 'fr';
$post_params['import_eq_suggestions'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?