Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt.
Metode fungerer ikke for lokalisering af Aktiver.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten en kombination af projektidentifikator og projektnøgle eller projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle til videregivelse til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
files obligatorisk matrix Matrix for oversatte filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne i Crowdin.
Bemærk! Maks. 20 filer må uploades pr. filoverførselssession.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder. Med ét enkelt kald er det muligt at uploade oversættelser til flere filer, men kun til ét af sprogene.
import_duplicates valgfrit bool Definerer, hvorvidt oversættelse skal tilføjes, hvis den samme oversættelse blev tilføjet tidligere. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
import_eq_suggestions valgfrit bool Definerer, hvorvidt en oversættelse skal tilføjes, hvis den er lig med kildestrengen i Crowdin. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
auto_approve_imported valgfrit bool Markér uploadede oversættelser som er godkendte. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
format valgfri string Angiv denne parameter, hvis oversættelser uploades til projektet i XLIFF-filformatet. Gyldige værdi: xliff
For at downloade en XLIFF-fil til offline-oversættelse benyttes funktionen Eksportér Fil.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projektets API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
login string Dit brugernavn i Crowdin. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>
Flg. anmodning er delvis vellykket, da alle filformater, som ikke har defineret strukturer (såsom Generisk XML, HTML, Simpel Tekst, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Webxml) ikke har mulighed for oversættelses-upload.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <stats>
  <file name="spreadsheet.csv" status="uploaded"></file>
  <file name="webxml.xml" status="not_allowed"></file>
 </stats>
</success>

Eksempler

curl \
 -F "filer[strings.xml]=@strings.fr.xml" \
 -F "sprog = da" \
 -F "auto_approve_imported=1" \
 https://api.crowdin.com/api/ projekt /{project-identifier}/ upload-translation? key ={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.xml]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.fr.xml');
} else {
 $post_params['files[test.xml]'] = '@/home/crowdin/test.fr.xml';
}

$post_params['language'] = 'fr';
$post_params['import_eq_suggestions'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?