Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt.
Metode fungerer ikke for lokalisering af Aktiver.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
files obligatorisk matrix Matrix for oversatte filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne i Crowdin.
Bemærk! Maks. 20 filer må uploades pr. filoverførselssession.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder. Med ét enkelt kald er det muligt at uploade oversættelser til flere filer, men kun til ét af sprogene.
import_eq_suggestions valgfri bool Definerer, hvorvidt en oversættelse skal tilføjes, hvis den er lig med kildestrengen i Crowdin. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
auto_approve_imported valgfri bool Markér uploadede oversættelser som godkendte. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.
format valgfri string Angiv denne parameter, hvis oversættelser uploades til projektet i XLIFF-filformatet. Gyldig værdi: xliff
For at downloade en XLIFF-fil til offline-oversættelse benyttes funktionen Eksportér Fil.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>
The following request is partly successful because for all the file formats that do not have defined structure (such as: Generic XML, HTML, Plain Text, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Webxml) the translations upload is not possible.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <stats>
  <file name="spreadsheet.csv" status="uploaded"></file>
  <file name="webxml.xml" status="not_allowed"></file>
 </stats>
</success>

Eksempler

curl \
 -F "files[strings.xml]=@strings.fr.xml" \
 -F "language=fr" \
 -F "auto_approve_imported=1" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.xml]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.fr.xml');
} else {
 $post_params['files[test.xml]'] = '@/home/crowdin/test.fr.xml';
}

$post_params['language'] = 'fr';
$post_params['import_eq_suggestions'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?