Upload TM

Upload din Oversættelseshukommelse til Crowdin Project i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformatet.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
file obligatorisk fil Fil i TMX, CSV., XLS eller XLSX-formater. Se TMX 1.4b-specifikation.
first_line_contains_header Kun CSV-, XLS- og XLSX-filer
valgfrit
string Benyttes ved upload af CSV-filer (eller XLS/XLSX ditto) via API'en. Definerer om første linje skal importeres eller den indeholder kolonneoverskrifter. Må ikke indeholde talværdi.
scheme Kun CSV-/XLS-/XLSX-filer
obligatorisk
string Bemærk: Benyttes kun ved upload af CSV-/XLS-/XLSX-fil for at definere datakolonner mapping.
Gyldige værdi er kombinationen af flg. konstanter (%language_code% er en variabel for din sprogkode): Eksempelparameter du vil skulle tilføje:: &scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_fr
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "file=@translation-memory.tmx" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?key={project-key}
curl \
  -F "file=@tm.csv" \
  -F "first_line_contains_header=true" \
  -F "scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_fr" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?key={project-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
  $post_params['file'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.tmx');
} else {
  $post_params['file'] = '@/home/crowdin/test.tmx';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?