Upload Ordliste

Upload dine ordlister til dit projekt i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformaterne.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-glossary?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
file obligatorisk fil Fil i TBX-, CSV-, XLS eller XLSX-formater.
first_line_contains_header Kun CSV-, XLS- og XLSX-filer
valgfrit
string Benyttes ved upload af CSV- (eller XLS-/XLSX-) filer via en API. Definerer, hvorvidt første linje skal importeres, eller indeholder kolonneoverskrifterne. Må ikke indeholde numerisk værdi.
scheme Kun CSV-/XLS-/XLSX-filer
obligatorisk
string Bemærk: Benyttes kun ved upload af CSV-/XLS-/XLSX-filer til definering af datakolonnerkortlægning.
Gyldige værdi er kombinationen af flg. konstanter (%language_code% er en variabel for din sprogkode): Eksempelparameter du vil skulle tilføje: &scheme=term_en,description_en,none,term_uk,description_uk
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "file=@glossary.tbx" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-glossary?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "file=@glossary.csv" \
  -F "first_line_contains_header=true" \
  -F "scheme=term_en,description_en,none,term_uk,description_uk" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-glossary?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-glossary?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
  $post_params['file'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.tbx');
} else {
  $post_params['file'] = '@/home/crowdin/test.tbx';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?