Opdatér file

Upload den seneste version af dine kildefiler (de, som skal lokaliseres) til dit projekt.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
files obligatorisk matrix Filmatrixer, som skal opdateres.
Bemærk! Maks. 20 filer kan uploades pr. filoverførselssession.
titler valgfrit matrix Strengematrixer, som definerer titler på uploadede filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti til Crowdin-projektet.
export_patterns valgfrit matrix Strengematrixer, som definerer navne på resultatfiler (oversatte filer i resultatarkivet). Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti til Crowdin-projektet.
new_names valgfrit matrix Matrixer af strenge, som definerer nye navne for tidligere importerede filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
first_line_contains_header Kun CSV-, XLS- og XLSX-filer
valgfrit
string Benyttes ved upload af CSV-filer (eller XLS/XLSX ditto) via API'en. Definerer om første linje skal importeres eller den indeholder kolonneoverskrifter. Må ikke indeholde talværdi.
scheme Kun CSV-/XLS-/XLSX-filer
obligatorisk
string Bemærk: Benyttes kun ved upload af CSV-/XLS-/XLSX-fil for at definere datakolonner mapping.
Gyldig parametre er kombinationen af flg. konstanter:
 • "identifier" — Kolonne indeholder strengidentifikator.
 • "source_phrase" — Kolonne indeholder kun kildestreng (resultatstrengen vil udgør den samme streng).
 • "source_or_translation" — Kolonne indeholder kildestreng, men ved eksport skal samme kolonne indeholde oversættelse (også ved upload af eksisterende oversættelser, vil parameteren fra denne kolonne blive brugt som en oversat streng).
 • "oversættelse" — Kolonne indeholder oversat streng (når importeret fil allerede indeholder oversættelser).
 • "contexst" — Kolonne indeholder kommentarer til kildestrengen. Kontekstoplysninger.
 • "max_length" — Kolonne indeholder maks. længde af oversættelse for denne streng.
 • "none" — Importér ikke kolonne.
Eksempelparameter, der skal tilføjes: &scheme=identifiier,source_or_translation

Bemærk: for at eksporteret fil indeholder oversættelser til alle målsprog, angiv sprogkoder i matrix (f.eks. &scheme=identifier,source_phrase,da,en,gr).
update_option valgfrit string Afhængigt af valg, benytttes "update_option" til at bevare oversættelser og bevare/fjerne valideringer af ændrede strenge under filopdatering. Valgmulighederne er:
 • "update_as_unapproved" — Bevar oversættelser af ændrede strenge og fjern valideringer af disse oversættelser, hvis de findes.
 • "update_without_changes" — Bevar oversættelser og valideringer af ændrede strenge.
Bemærk: Angivet dette ikke, vil oversættelser for ændrede strenge gå tabt efter filopdatering. Nyttig til stavefejlrettelser og mindre ændringer i kildestrengene.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
escape_quotes kun egenskabsfiler
valgfrit
integer Definerer, om et enkelt anførselstegn skal escapes af et andet enkelt anførselstegn eller bagudvendt stråstreg i eksporterede oversættelser. Gyldige værdier er: 0, 1, 2, 3. Standard er 3.

0 — Escape ikke enkeltstående anførselstegn;
1 — Escape enkeltstående anførselstegn med andet anførselstegn;
2 — Escape enkeltstående anførselstegn med bagudvendt skråstrg;
3 — Escape kun enkeltstående anførselstegn med andet enkeltstående anførselstegn i strenge indeholdende variabler ( {0} )
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "files[/directory/strings.xml]=@strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}
curl \
 -F "files[/directory/android.xml]=@strings.xml" \
 -F "new_names[/directory/android.xml]=strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}
curl \
 -F "files[directory/multilingual.csv]=@example.csv" \
 -F "export_patterns[directory/multilingual.csv]=/translations/%original_file_name%" \
 -F "titles[directory/multilingual.csv]=Title in Crowdin Project" \
 -F "scheme=identifier,source_phrase,translation" \
 -F "first_line_contains_header=true" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[test.txt]'] = curl_file_create('/home/user/test.txt');
} else {
$post_params['files[test.txt]'] = '@/home/user/test.txt';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = curl_file_create('/home/user/strings.xml');
} else {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = '@/home/user/strings.xml';
}

$post_params['new_names[/directory/android.xml]'] = 'strings.xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?key={project-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = curl_file_create('/home/user/example.csv');
} else {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = '@/home/user/example.csv';
}

$post_params['export_patterns[directory/multilingual.csv]'] = '/translations/%original_file_name%';
$post_params['titles[directory/multilingual.csv]'] = 'Title in Crowdin Project';
$post_params['scheme'] = 'identifier,source_phrase,translation';
$post_params['first_line_contains_header'] = '';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?