Opdatér file

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Upload den seneste version af dine kildefiler (de, som skal lokaliseres) til dit projekt.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
files obligatorisk matrix Filmatrix, der skal oversættes.
Bemærk! Maks. 20 filer kan uploades pr. filoverførselssession.
titler valgfrit matrix Et strengematrix definerende titler for uploadede filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
export_patterns valgfrit matrix Et strengematrix definerende navne på resulterende filer (oversatte filer i det resulterende arkiv). Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
new_names valgfrit matrix Et strengematrix definerende nye navne for tidligere importerede filer. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
first_line_contains_header Kun CSV-, XLS- og XLSX-filer
valgfrit
string Benyttes ved upload af CSV- (eller XLS-/XLSX-) filer via en API. Definerer, hvorvidt første linje skal importeres, eller indeholder kolonneoverskrifterne. Må ikke indeholde numerisk værdi.
scheme Kun CSV-/XLS-/XLSX-filer
obligatorisk
string Bemærk: Benyttes kun ved upload af CSV-/XLS-/XLSX-filer til definering af datakolonnerkortlægning.
Gyldig parametre er kombinationen af flg. konstanter:
 • "identifier" — Kolonne indeholder strengidentifikator.
 • "source_phrase" — Kolonne indeholder kun kildestreng (resultatstrengen vil udgør den samme streng).
 • "source_or_translation" — Kolonne indeholder kildestreng, men ved eksport skal samme kolonne indeholde oversættelse (også ved upload af eksisterende oversættelser, vil parameteren fra denne kolonne blive brugt som en oversat streng).
 • "oversættelse" — Kolonne indeholder oversat streng (når importeret fil allerede indeholder oversættelser).
 • "context" — Kolonne indeholder kommentarer til kildestrengen. Kontekstinformation.
 • "max_length" — Kolonne indeholder maks. længden af oversættelse for denne streng.
 • "labels" — Kolonne indeholder etiketter.
 • "none" — Importér ikke kolonne.
Eksempelparameter, der skal tilføjes: &scheme=identifiier,source_or_translation

Bemærk: For at den eksporterede fil skal indeholde oversættelser til alle måksprog, specificér da sprogkode i ordning (f.eks. &scheme=identifier,source_phrase,uk,ruc,fr).
update_option valgfrit string Afhængigt af værdien, benyttes "update_option" til at bevare oversættelser og bevare/fjerne valideringer af ændrede strenge under filopdatering. Værdierne er:
 • "update_as_unapproved" — Bevar oversættelser af ændrede strenge og fjern valideringer af disse oversættelser, hvis de findes.
 • "update_without_changes" — Bevar oversættelser og valideringer af ændrede strenge.
Bemærk: Hvis det ikke er opsat, vil oversættelser til ændrede strenge være mistet efter filopdatering. Nyttigt for skrivefejlrettelser og mindre kildestrengsændringer.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
escape_quotes kun egenskabsfiler
valgfrit
integer Definerer, om et enkelt anførselstegn skal escapes af et andet enkelt anførselstegn eller bagudvendt stråstreg i eksporterede oversættelser. Gyldige værdier er: 0, 1, 2, 3. Standard er 3.

0 — Escape ikke enkeltstående anførselstegn;
1 — Escape enkeltstående anførselstegn med andet anførselstegn;
2 — Escape enkeltstående anførselstegn med bagudvendt skråstrg;
3 — Escape kun enkeltstående anførselstegn med andet enkeltstående anførselstegn i strenge indeholdende variabler ( {0} )
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "files[/directory/strings.xml]=@strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "files[/directory/android.xml]=@strings.xml" \
 -F "new_names[/directory/android.xml]=strings.xml" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "files[directory/multilingual.csv]=@example.csv" \
 -F "export_patterns[directory/multilingual.csv]=/translations/%original_file_name%" \
 -F "titles[directory/multilingual.csv]=Title in Crowdin Project" \
 -F "scheme=identifier,source_phrase,translation" \
 -F "first_line_contains_header=true" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[test.txt]'] = curl_file_create('/home/user/test.txt');
} else {
$post_params['files[test.txt]'] = '@/home/user/test.txt';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = curl_file_create('/home/user/strings.xml');
} else {
$post_params['files[/directory/android.xml]'] = '@/home/user/strings.xml';
}

$post_params['new_names[/directory/android.xml]'] = 'strings.xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/update-file?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = curl_file_create('/home/user/example.csv');
} else {
$post_params['files[directory/multilingual.csv]'] = '@/home/user/example.csv';
}

$post_params['export_patterns[directory/multilingual.csv]'] = '/translations/%original_file_name%';
$post_params['titles[directory/multilingual.csv]'] = 'Title in Crowdin Project';
$post_params['scheme'] = 'identifier,source_phrase,translation';
$post_params['first_line_contains_header'] = '';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?