Pseudoeksport

Generér pseudooversættelsesfiler til hele projektet.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
key obligatorisk string Projektets API-nøgle.
prefix valgfrit string Tilføj specialtegn i begyndelsen af hver streng for at vise, hvor meddelelser er blevet sammenkædet.
suffix valgfrit string Tilføj specialtegn i slutningen af hver streng for at vise, hvor meddelelser er blevet sammenkædet.
length_transformation valgfrit integer Gør strengen længere eller kortere. Gyldige værdier skal være fra -50 til 100. Standard er 0.
char_transformation valgfrit string Omformer tegn til andre sprog. Gyldige valgmuligheder er: asian, european, arabic.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?key={project-key}
curl \
  -F "prefix=pref" \
  -F "suffix=suff" \
  -F "char_transformation=european"
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?prefix=pref&key={project-key}&type=txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?