Pseudoeksport

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Generér pseudooversættelsesfiler til hele projektet.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
prefix valgfrit string Tilføj specialtegn i begyndelsen af hver streng for at vise, hvor meddelelser er blevet sammenkædet.
suffix valgfrit string Tilføj specialtegn i slutningen af hver streng for at vise, hvor meddelelser er blevet sammenkædet.
length_transformation valgfrit integer Gøre string længere eller kortere. Gyldigt værdiområde udgør -50 til 100. Standard er 0.
char_transformation valgfrit string Omdanner tegn til andre sprog. Gyldigt input er: asian, european, arabic.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, svarer den med en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "prefix=pref" \
  -F "suffix=suff" \
  -F "char_transformation=european"
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?prefix=pref&login={username}&account-key={account-key}&type=txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?