Præoversættelse

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2

Præoversætte Crowdin projekt-filer.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
languages obligatorisk matrix Sæt af sprog, for hvilke præoversættelse skal anvendes. Se Crowdin-sprogkoder for nærmere brug.
files obligatorisk matrix Filsamling, der skal oversættes. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
method valgfrit string Definerer dén metode, der vil blive benyttet til præoversættelse.
Gyldige værdier er:
 • "tm" — Præoversættelse via Translation Memory
 • "mt" — Præoversættelse via Maskinoversættelse. Skal anvendes med motor-parameter.
Oversættelseshukommelse i brug som standard.
engine valgfrit string Definerer motor til Maskinoversættelse.
Gyldige værdier er:
 • "microsoft" — Præoversættelse via Microsoft Translator
 • "google" — Præoversættelse via Google Translate
 • "yandex" — Præoversættelse via Yandex.Translate
Bemærk: Sørg for, at du har opsat de rigtige nøgler til Maskinoversættelse.
approve_translated valgfrit bool Godkender automatisk oversatte strenge. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
auto_approve_option valgfrit int Definerer, hvilke oversættelser tilføjet af præoversættelse via TM, som skal auto-godkendes.
Gyldige værdier er: 0, 1 eller 2. Standardværdien er 0.
 • "0" — alle
 • "1" — med perfekt match
 • "2" — alle (overspring auto-udskiftede forslag)
Bemærk: Fungerer kun, når parameteren "approve_translated" benyttes med værdien 1.
import_duplicates valgfrit bool Tilføjer oversættelser, selv hvis den samme oversættelse allerede findes. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
apply_untranslated_strings_only valgfrit bool Gælder kun oversættelser for uoversatte strenge. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
perfect_match valgfrit bool Pre-translation vil kun blive anvendt for de strenge, som fuldstændigt matcher kildeteksten og kontekstinformationen. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, returnerer den en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Anmodes om sprog, som ikke er inkluderet i dit projekt, ser returmeddelelsen således ud:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <languages>
  <language status="skipped">French</language>
 </languages>
</success>
Returmeddelelseseksempel, hvis mislykket:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=uk" \
 -F "files[]=/example.txt" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['languages[]'] = 'uk';
$post_params['files[]'] = '/example.txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?