Præoversættelse

Præoversætte Crowdin projekt-filer.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
languages obligatorisk matrix Sæt af sprog, for hvilke præoversættelse skal anvendes. Se Crowdin-sprogkoder for nærmere brug.
files obligatorisk matrix Filsamling, der skal oversættes. Matrixnøgler skal indeholde filnavne inkl. sti i Crowdin-projektet.
method valgfrit string Definerer dén metode, der vil blive benyttet til præoversættelse.
Gyldige værdier er:
 • "tm" — Præoversættelse via Translation Memory
 • "mt" — Præoversættelse via Maskinoversættelse. Skal anvendes med motor-parameter.
Oversættelseshukommelse i brug som standard.
engine valgfrit string Definerer motor til Maskinoversættelse.
Gyldige værdier er:
 • "microsoft" — Præoversættelse via Microsoft Translator
 • "google" — Præoversættelse via Google Translate
 • "yandex" — Præoversættelse via Yandex.Translate
Bemærk: Sørg for, at du har opsat de rigtige nøgler til Maskinoversættelse.
approve_translated valgfrit bool Godkender automatisk oversatte strenge. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
auto_approve_option valgfrit int Definerer, hvilke oversættelser tilføjet af præoversættelse via TM, som skal auto-godkendes.
Gyldige værdier er: 0, 1 eller 2. Standardværdien er 0.
 • "0" — alle
 • "1" — med perfekt match
 • "2" — alle (overspring auto-udskiftede forslag)
Bemærk: Fungerer kun, når parameteren "approve_translated" benyttes med værdien 1.
import_duplicates valgfrit bool Tilføjer oversættelser, selv hvis den samme oversættelse allerede findes. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
apply_untranslated_strings_only valgfrit bool Gælder kun oversættelser for uoversatte strenge. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
perfect_match valgfrit bool Pre-translation vil kun blive anvendt for de strenge, som fuldstændigt matcher kildeteksten og kontekstinformationen. Gyldige værdier er 1 eller 0. Det fungerer kun med TM-præoversættelsesmetoden.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

If the method is successful it responds with an XML structure, as it is shown below:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
If you request languages that are not included in your project, the response looks like:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <languages>
  <language status="skipped">French</language>
 </languages>
</success>
Unsuccessful response sample:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=uk" \
 -F "files[]=/example.txt" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['languages[]'] = 'uk';
$post_params['files[]'] = '/example.txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?