Sprogstatus

Få det detaljerede oversættelsesfremskridt for angivne sprog.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder.
xml valgfrit string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i XML-format. Standard.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<status>
 <files>
  <item>
   <node_type>mappe</node_type>
   <id>29812</id>
   <name>Version 1.0</name>
   <files>
    <item>
     <node_type>fil</node_type>
     <id>29827</id>
     <name>strings.xml</name>
     <node_type>fil</node_type>
     <phrases>7</phrases>
     <translated>0</translated>
     <approved>0</approved>
     <words>32</words>
     <words_translated>0</words_translated>
     <words_approved>0</words_approved>
    </item>
   </files>
  </item>
  <item>
   <node_type>branch</node_type>
   <id>29824</id>
   <name>Version 2.0</name>
   <files>
    <item>
     <node_type>fil</node_type>
     <id>29826</id>
     <name>strings.xml</name>
     <phrases>239</phrases>
     <translated>239</translated>
     <approved>10</approved>
     <words>1059</words>
     <words_translated>1059</words_translated>
     <words_approved>25</words_approved>
    </item>
   </files>
  </item>
  <item>
   <node_type>fil</node_type>
   <id>29825</id>
   <name>description.txt</name>
   <phrases>1239</phrases>
   <translated>1239</translated>
   <approved>100</approved>
   <words>1990</words>
   <words_translated>1990</words_translated>
   <words_approved>309</words_approved>
  </item>
 </files>
</status>
Returmeddelelseseksempel, hvis mislykket:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<error>
 <code>10</code>
 <message>Sprog ikke fundet</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "language=fr" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?key={project-key}';

$post_params = array();
$post_params['language'] = 'fr';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?