Anmeldte problemer

Få en liste over problemstillinger, som indrapporteret via Redigeringsværktøjet.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
type valgfrit string Definerer problematiktypen.
Gyldige værdier er:
 • "general_question" — generelt spørgsmål
 • "translation_mistake" — aktuel oversættelse er forkert
 • "context_request" — manglende kontekstuel information
 • "source_mistake" — fejl i kildestrengen
 • "all" — alle ovennævnte problematiktyper (standardvalg)
status valgfri string Definerer problematikløsningsstatus.
Gyldige værdier er:
 • "unresolved" — uløste problemer
 • "resolved" — løste problemer
 • "all" — alle ovennævnte løsningsstatusser (standardvalg)
file valgfrit string Definerer stien til filen, problematikken er associeret med.
Angives filstien ikke, henter funktionen problematikker associeret med samtlige projektfiler.
language valgfri string Definerer det sprog, som problemerne er asocieret med. Er sproget ikke angivet, vil funktionen hente problematikker fassocieret med samtlige projektsprog.
Crowdin-sprogkoder.
date_from valgfri string Problematikker tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri string Problematikker tilføjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes metoden, returnerer den en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<issues>
  <issue>
    <source_string>Project name</source_string>
    <context>Headline 3 XPath: /html/body/div/div/h3</context>
    <comment>Source string mistake</comment>
    <created>2017-12-18T14:19:05+0000</created>
    <type>source_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_webpage.html</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3624/en-uk#14342648</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Current Password</source_string>
    <context>current_password</context>
    <comment>wrong translation</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:29+0000</created>
    <type>translation_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342682</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Hurtig-start</source_string>
    <context>quick_start</context>
    <comment>Need more context</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:01+0000</created>
    <type>context_request</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342693</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
</issues>
Returmeddelelseseksempel, hvis mislykket:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<error>
  <code>1</code>
  <message>Anmodede projekt findes ikke eller API-nøglen er ugyldig.</message>
</error>

Eksempler

 curl \
  -F "type=general_question" \
  -F "status=unresolved" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?key={project-key}';
$post_params['type'] = 'general_question';
$post_params['status'] = 'unresolved';
$post_params['date_from'] = '2017-01-01';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?