Anmeldte problemer

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Få en liste over problemstillinger, som indrapporteret via Redigeringsværktøjet.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
type valgfrit string Definerer problematiktypen.
Gyldige værdier er:
 • "general_question" — generelt spørgsmål
 • "translation_mistake" — aktuel oversættelse er forkert
 • "context_request" — manglende kontekstuel information
 • "source_mistake" — fejl i kildestrengen
 • "all" — alle ovennævnte problematiktyper (standardvalg)
status valgfri string Definerer problematikløsningsstatus.
Gyldige værdier er:
 • "unresolved" — uløste problemer
 • "resolved" — løste problemer
 • "all" — alle ovennævnte løsningsstatusser (standardvalg)
file valgfrit string Definerer dét sprog, hvortil problematikker er associeret.
Er filstien ikke er specificeret, får metoden problemer ift. alle projektfilerne.
language valgfri string Definerer det sprog, som problemerne er asocieret med. Er sproget ikke angivet, vil funktionen hente problematikker fassocieret med samtlige projektsprog.
Crowdin-sprogkoder.
date_from valgfri string Problematikker tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri string Problematikker føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
json valgfri string Kan være uden værdiindhold. Definerer, at svaret skal være i JSON.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, returnerer den en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<issues>
  <issue>
    <source_string>Project name</source_string>
    <context>Headline 3 XPath: /html/body/div/div/h3</context>
    <comment>Source string mistake</comment>
    <created>2017-12-18T14:19:05+0000</created>
    <type>source_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_webpage.html</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3624/en-uk#14342648</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Current Password</source_string>
    <context>current_password</context>
    <comment>wrong translation</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:29+0000</created>
    <type>translation_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342682</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Hurtig-start</source_string>
    <context>quick_start</context>
    <comment>Need more context</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:01+0000</created>
    <type>context_request</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_sample_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342693</string_url>
    <user>Hans Hansen</user>
  </issue>
</issues>
Returmeddelelseseksempel, hvis mislykket:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<error>
  <code>1</code>
  <message>Anmodede projekt findes ikke eller API-nøglen er ugyldig.</message>
</error>

Eksempler

 curl \
  -F "type=general_question" \
  -F "status=unresolved" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['type'] = 'general_question';
$post_params['status'] = 'unresolved';
$post_params['date_from'] = '2017-01-01';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?