Eksportere oversættelser

Opret ZIP-arkiv med de seneste oversættelser.

This method can be invoked once per 30 minutes if case you are not using one of the organization plans. You can check if ZIP archive with the latest translations was built by status attribute ("built" or "skipped") returned in the response.

Note: Export API call will be ignored if there were no changes in the project since previous export.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
async valgfri bool Definerer, om kaldet skal udføres asynkront - 1 eller ikke - 0. Standard er 0. Dette betyder, at denne API-metode kan kaldes og hente et øjeblikkeligt svar på, at forespørgslen blev accepteret.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success status="built">
</success>
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success status="skipped">
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?