Eksportere oversættelser

Opret ZIP-arkiv med de seneste oversættelser.

Bemærk, at denne metode kan kun aktiveres én gang for hver 30 minutter (samme begrænsning findes ikke for organisationsabonnmenter). API-kald ignoreres desuden, hvis der ikke er ændringer i projektet siden foregående eksport. Du kan se, om ZIP-arkivet med de seneste oversættelser faktisk er opbygget med statusattributten ("built" eller "skipped") som returneret svar.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
async valgfri bool Definerer, om kaldet skal udføres asynkront - 1 eller ikke - 0. Standard er 0. Dette betyder, at denne API-metode kan kaldes og hente et øjeblikkeligt svar på, at forespørgslen blev accepteret.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success status="built">
</success>
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success status="skipped">
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?key={project-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?