Eksportér oversættelsesudgiftsrapport

Generér en Oversættelsesomkostningsrapport for at beregne den reelle oversættelsesudgift samt vide, hvor meget dine oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode valgfri string Definerer rapporttilstand. Gyldige parametre er: 'simple' (standard), 'fuzzy'.
date_from valgfri dato Problematikker tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Problematikker føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
regular_rates valgfri matrix Definerer de faste satser for de angivne kategorier.
Mulige kategorier for en rapport i simpel tilstand er: 'standard', 'tm', 'approval'.
Mulige kategorier for en rapport i fuzzy-tilstand er: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' og tre tilpassede intervaller mellem 60% og 100% (f. eks.: 99-90).
individual_rates valgfri matrix Definerer individuelle satser for de angivne sprog i de angivne kategorier. Hvert element skal indeholde sproget og bregeningssatserne. De mulige satskategorier er de samme som for 'regular_rates'-parameteren.
currency valgfri string Definerer den valuta, i hvilken rapporten genereres. Gyldige parametre er: '$' (standard), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format valgfri string Definerer eksportfilformatetet. Gyldige parametre er 'csv' og 'xlsx' (standard).
role_based_costs valgfri bool Definerer om omkostningerne skal beregnes ud fra bidrag eller rolle i projektet. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.

0 – omkostninger beregnes for alle oversættelser og godkendelser foretaget af hvert projektmedlem uanset rolle i projektet;
1 – omkostninger beregnes ud fra projektmedlemmets rolle. Dette betyder, at alle foretagede oversættelser og godkendelser vises, men at omkostninger til oversættelser kun beregnes for oversættere, og omkostninger til godkendelser kun for korrekturlæsere.
Bemærk: Bidrag fra projektmedlemmer, som pt. er blokeret, eller uden adgang til sproget, vises også, men indgår ikke som en omkostning.
group_by valgfri string Gruppér data efter 'bruger' (standard) eller 'sprog'.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?key={project-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&key={project-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?