Eksportér oversættelsesudgiftsrapport

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Generér en Oversættelsesomkostningsrapport for at beregne den reelle oversættelsesudgift samt vide, hvor meget dine oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode valgfri string Definerer rapporttilstanden. Gyldige input er: "simple" (standard), 'fuzzy'.
date_from valgfri dato Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
regular_rates valgfri matrix Definerer de faste satser for de angivne kategorier.
Mulige kategorier for en rapport i simpel tilstand er: 'standard', 'tm', 'approval'.
Mulige kategorier for en rapport i fuzzy-tilstand er: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' og tre tilpassede intervaller mellem 60% og 100% (f. eks.: 99-90).
individual_rates valgfri matrix Definerer individuelle satser for de angivne sprog i de angivne kategorier. Hvert element skal indeholde sproget og bregeningssatserne. De mulige satskategorier er de samme som for 'regular_rates'-parameteren.
currency valgfri string Definerer den valuta, i hvilken rapporten genereres. Gyldige parametre er: '$' (standard), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format valgfri string Definerer eksportfilformatet. Gyldige input er 'csv' og 'xlsx' (som standard).
role_based_costs valgfri bool Definerer om omkostningerne skal beregnes ud fra bidrag eller rolle i projektet. Gyldige værdier er: 0 eller 1. Standard er 0.

0 – omkostninger beregnes for alle oversættelser og godkendelser foretaget af hvert projektmedlem uanset rolle i projektet;
1 – omkostninger beregnes ud fra projektmedlemmets rolle. Dette betyder, at alle foretagede oversættelser og godkendelser vises, men at omkostninger til oversættelser kun beregnes for oversættere, og omkostninger til godkendelser kun for korrekturlæsere.
Bemærk: Bidrag fra projektmedlemmer, som pt. er blokeret, eller uden adgang til sproget, vises også, men indgår ikke som en omkostning.
group_by valgfri string Gruppér data efter 'bruger' (standard) eller 'sprog'.
json valgfri string Kan være uden værdiindhold. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, svarer den med en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?