Eksportér topmedlemsrapport

Generér en liste over de medlemmer, som har bidraget mest til oversættelsen af dit projekt i løbet af et bestemt tidsinterval.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
language valgfri string Sproget, som rapporten skal genereres for. Benyt Сrowdin-sprogkoder til dette.
date_from valgfri dato Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
format valgfri string Definerer eksportfilformatetet. Gyldige parametre er 'csv' og 'xlsx' (standard).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
  <hash>cd798eb822227162375675b9a4e8a95a1</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?key={project-key}
curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?mode=words&key={project-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?