Eksportér topmedlemsrapport

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Generér en liste over de medlemmer, som har bidraget mest til oversættelsen af dit projekt i løbet af et bestemt tidsinterval.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
language valgfri string Sproget, for hvilket rapporten skal genereres. Benyt Crowdin-sprogkoder til dette.
date_from valgfri dato Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
format valgfri string Definerer eksportfilformatet. Gyldige input er 'csv' og 'xlsx' (som standard).
json valgfri string Kan være uden værdiindhold. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, svarer den med en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
  <hash>cd798eb822227162375675b9a4e8a95a1</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?