Oversættelseseksportstatus

Hent status for oversættelseseksport.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten en kombination af projektidentifikator og projektnøgle eller projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle til videregivelse til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projektets API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
login string Dit brugernavn i Crowdin. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.

Svar

Lykkedes

Den responsstatus ved gennemførsel kan være enten none, in progress eller finished.

Hvis eksporten er fuldført, returnerer metoden flg. XML-struktur:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>finished</status>
 <progress>100</progress>
 <last_build>2018-10-22T13:49:00+0000</last_build>
</success>
Er eksporten i gang, returnerer metoden flg. XML-struktur:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <status>in-progress</status>
 <progress>29</progress>
 <last_build>2018-10-18T16:08:00+0000</last_build>
 <current_file>example.xml</current_file>
 <current_language>Ukrainsk</current_language>
</success>
Er eksporten aldrig blevet kompileret, returnerer metoden flg. XML-struktur:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <status>none</status>
 <progress>0</progress>
 <last_build>never</last_build>
</success>

Unsuccessful

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?key={project-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?key={project-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?