Oversættelseseksportstatus

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2

Hent status for oversættelseseksport.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkedes

Den responsstatus ved gennemførsel kan være enten none, in progress eller finished.

Hvis eksporten er fuldført, returnerer metoden flg. XML-struktur:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>finished</status>
 <progress>100</progress>
 <last_build>2018-10-22T13:49:00+0000</last_build>
</success>
Er eksporten i gang, returnerer metoden flg. XML-struktur:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <status>in-progress</status>
 <progress>29</progress>
 <last_build>2018-10-18T16:08:00+0000</last_build>
 <current_file>example.xml</current_file>
 <current_language>Ukrainsk</current_language>
</success>
Er eksporten aldrig blevet kompileret, returnerer metoden flg. XML-struktur:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <status>none</status>
 <progress>0</progress>
 <last_build>never</last_build>
</success>

Unsuccessful

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?