Oversættelseseksportstatus

Hent status for oversættelseseksport.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Successful

The successful response status can be one of none, in-progress or finished.

If the export is finished, the method returns the following XML structure:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>finished</status>
 <progress>100</progress>
 <last_build>2018-10-22T13:49:00+0000</last_build>
</success>
If the export is in progress, the method returns the following XML structure:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>in-progress</status>
 <progress>29</progress>
 <last_build>2018-10-18T16:08:00+0000</last_build>
 <current_file>example.xml</current_file>
 <current_language>Ukrainsk</current_language>
</success>
If the export has never been built, the method returns the following XML structure:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>none</status>
 <progress>0</progress>
 <last_build>never</last_build>
</success>

Unsuccessful

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?