Eksportere fil

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Denne metode eksporterer oversatte filer enkeltvis fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til eksport af XLIFF-filer til offline-lokalisering.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Bemærk: Ved eksport af filer fra Crowdin modtager du en Etag-identifikator i svaroverskriften. Opbevar denne identifikator til brig ved efterfølgende fileksporter. Føj Etag-identifikator til If-None-Match-anmodningsoverskriften for at se, om der er sket ændringer i filen. Er filen blevet ændret, vil den blive downloadet. Hvis ikke, modtager du en 304 (Uændret) statuskode.

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
file obligatorisk string Denne parameter angiver en sti til den fil, der skal eksporteres fra projektet.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
format valgfri string Angive xliff for at eksportere en fil i XLIFF-formatet.
export_translated_only valgfri bool Benyt denne parameter, hvis du kun ønsker oversatte strenge i den eksporterede fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan ødelægge resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_translated_only valgfri bool Benyt denne parameter, hvis du kun ønsker oversatte strenge under eksport. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, eksporteres kun godkendte oversættelser til den resulterende fil. Gyldige værdier er 1 eller 0.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

#Download fil i samme filformat som kilde
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&login={username}&account-key={account-key}"

#Download fil til offlineoversættelse i XLIFF-filformat
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?