Eksportere fil

Denne metode eksporterer oversatte filer enkeltvis fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til eksport af XLIFF-filer til offline-lokalisering.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten en kombination af projektidentifikator og projektnøgle eller projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle til videregivelse til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Bemærk: Ved eksport af filer fra Crowdin modtager du en Etag-identifikator i svaroverskriften. Opbevar denne identifikator til brig ved efterfølgende fileksporter. Føj Etag-identifikator til If-None-Match-anmodningsoverskriften for at se, om der er sket ændringer i filen. Er filen blevet ændret, vil den blive downloadet. Hvis ikke, modtager du en 304 (Uændret) statuskode.

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
key obligatorisk string Projektets API-nøgle
project-identifier obligatorisk string Skal indeholde projektidentifikatoren.
file obligatorisk string Denne parameter angiver en sti til den fil, der skal eksporteres fra projektet.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
format valgfri string Angive xliff for at eksportere en fil i XLIFF-formatet.
export_translated_only valgfri bool Benyt denne parameter, hvis du kun ønsker oversatte strenge i den eksporterede fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan ødelægge resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_translated_only valgfri bool Benyt denne parameter, hvis du kun ønsker oversatte strenge under eksport. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, eksporteres kun godkendte oversættelser til den resulterende fil. Gyldige værdier er 1 eller 0.

Eksempler

#Download fil i samme filformat som kilde
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&key={project-key}

#Download fil til offlineoversættelse i XLIFF-filformat
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={project-key}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={project-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?