Eksportere fil

Denne metode eksporterer oversatte filer enkeltvis fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til eksport af XLIFF-filer til offline-lokalisering.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Bemærk: Ved eksport af filer fra Crowdin modtager du en Etag-identifikator i svaroverskriften. Opbevar denne identifikator til brig ved efterfølgende fileksporter. Føj Etag-identifikator til If-None-Match-anmodningsoverskriften for at se, om der er sket ændringer i filen. Er filen blevet ændret, vil den blive downloadet. Hvis ikke, modtager du en 304 (Uændret) statuskode.

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
file obligatorisk string This parameter specifies a path to the file that should be exported from the project.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
format valgfri string Specify xliff to export file in the XLIFF file format.
export_translated_only valgfri bool Use this parameter if you want to get only translated strings in the exported file. We don't recommend to set this option if you have text (*.html, *.txt, *.docx etc.) documents in your project since it may damage resulted files. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_translated_files_only optional bool Use this parameter if you want to get only translated files on export. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool If set to 1 only approved translations will be exported in resulted file. Gyldige værdier er 1 eller 0.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

#Download file in the same file format as source
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&login={username}&account-key={account-key}"

#Download file for offline translation in XLIFF file format
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?