Eksportere fil

Denne funktion eksporterer oversatte enkeltfiler fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til at eksportere XLIFF-filer til offlinelokalisering.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Bemærk: Eksporteres filer fra Crowdin. modtager du en Etag-identifikator i svaroverskriften. Gem denne identifikator, så den kan benyttes ved næste fileksport. Føj Etag-identifikator til If-None-Match-forespørgselsoverskriften for at se, om der er foretaget ændringer i filen. Er filen blev ændret, blive den downloadet, hvis ikke, modtager du statuskoden 304 (Uændret).

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
key obligatorisk string Projektets API-nøgle
project-identifier obligatorisk string Skal indeholde projektidentifikatoren.
file obligatorisk string Denne parameter angiver en sti til den fil, der skal eksporteres fra projektet.
language obligatorisk string Crowdin-sprogkoder.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
format valgfri string Angive xliff for at eksportere en fil i XLIFF-formatet.
export_translated_only valgfri bool Definerer, om kun oversatte strenge eksporteres til den endelige fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan skade resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, eksporteres kun godkendte oversættelser til resultatfilen. Gyldige værdier er: 1 eller 0.

Eksempler

#Download fil i samme filformat som kilde
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&key={project-key}

#Download fil til offlineoversættelse i XLIFF-filformat
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={project-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1);
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('it.xliff', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={project-key}'));

Var denne artikel nyttig?