Eksportér omkostningsoverslagsrapport

Generér omkostningsberegningsrapport for at få et indblik i, hvordan budgettet planlægges. Rapporten muliggør beregning af den omtrentlige oversættelsesomkostning for pt. uoversatte projektstrenge.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode valgfri string Definerer rapporttilstand. Gyldige parametre er: 'simple' (standard), 'fuzzy'.
calculate_internal_fuzzy_matches valgfrit bool Kun tilgængelig til fuzzy-tilstand. Medregner alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge. Gyldige værdier er 1 eller 0.
language obligatorisk string Sproget, som rapporten skal genereres for. Benyt Сrowdin-sprogkoder til dette.
date_from valgfri dato Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-format: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
regular_rates valgfri matrix Definerer de faste satser for de angivne kategorier.
Mulige kategorier for en rapport i simpel tilstand er: 'standard', 'tm' og 'approval'.
Mulige kategorier for en rapport i fuzzy-tilstand er: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' og tre tilpassede intervaller mellem 60% og 100% (f. eks.: 99-90).
individual_rates valgfri matrix Definerer individuelle satser for de angivne sprog i de angivne kategorier. Hvert element skal indeholde sproget og bregeningssatserne. De mulige satskategorier er de samme som for 'regular_rates'-parameteren.
currency valgfri string Definerer den valuta, i hvilken rapporten genereres. Gyldige parametre er: '$' (standard), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format valgfri string Definerer eksportfilformatetet. Gyldige parametre er 'csv' og 'xlsx' (standard).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
 <hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

 curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "mode=simple" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  -F "date_to=2017-01-03" \
  -F "regular_rates[default]=1.05" \
  -F "regular_rates[tm]=1.00" \
  -F "regular_rates[approval]=2.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?key={project-key}
 
 curl \
  -F "unit=words" \
  -F "mode=fuzzy" \
  -F "format=xlsx" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-06-05+0200" \
  -F "regular_rates[translation]=2.05" \
  -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
  -F "regular_rates[matched]=1.00" \
  -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
  -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
  -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
  -F "regular_rates[approval]=3.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?key={project-key}
 
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&key={project-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?