Eksportér omkostningsoverslagsrapport

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Generere Omkostningsestimeringsrapporterer for at få indblik i budgetplanlægningen. Denne rapport giver dig mulighed for at beregne den omtrentlige oversættelsesomkostning af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
unit valgfri string Definerer rapportenheden. Gyldige parametre er: 'strings', 'words' (standard), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode valgfri string Definerer rapporttilstanden. Gyldige input er: "simple" (standard), 'fuzzy'.
calculate_internal_fuzzy_matches valgfrit bool Kun tilgængelig til fuzzy-tilstand. Medregner alle interne matches for at tjekke, hvor mange strenge, som kan tilføjes TM, hvis strengene oversættes én efter én som anført. Husk, at beregningerne er omtrentlige, da strengene kan blive oversat i en anden rækkefølge. Gyldige værdier er 1 eller 0.
language obligatorisk string Sproget, for hvilket rapporten skal genereres. Benyt Crowdin-sprogkoder til dette.
date_from valgfri dato Strenge tilføjet fra. Benyt flg. ISO 8601-datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
date_to valgfri dato Strenge føjet til. Benyt flg. ISO 8601-datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD±tt: mm
regular_rates valgfri matrix Definerer de faste satser for de angivne kategorier.
Mulige kategorier for en rapport i simpel tilstand er: 'standard', 'tm' og 'approval'.
Mulige kategorier for en rapport i fuzzy-tilstand er: 'aproval', 'translation', 'perfect', 'matched' og tre tilpassede intervaller mellem 60% og 100% (f. eks.: 99-90).
individual_rates valgfri matrix Definerer individuelle satser for de angivne sprog i de angivne kategorier. Hvert element skal indeholde sproget og bregeningssatserne. De mulige satskategorier er de samme som for 'regular_rates'-parameteren.
currency valgfri string Definerer den valuta, i hvilken rapporten genereres. Gyldige parametre er: '$' (standard), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format valgfri string Definerer eksportfilformatet. Gyldige input er 'csv' og 'xlsx' (som standard).
json valgfri string Kan være uden værdiindhold. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, svarer den med en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

 curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "mode=simple" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  -F "date_to=2017-01-03" \
  -F "regular_rates[default]=1.05" \
  -F "regular_rates[tm]=1.00" \
  -F "regular_rates[approval]=2.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
 
 curl \
  -F "unit=words" \
  -F "mode=fuzzy" \
  -F "format=xlsx" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-06-05+0200" \
  -F "regular_rates[translation]=2.05" \
  -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
  -F "regular_rates[matched]=1.00" \
  -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
  -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
  -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
  -F "regular_rates[approval]=3.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
 
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?