Redigere projekt

Redigere Projekt.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
name valgfri string Projektnavn.
languages valgfri matrix En række af sprogkoder et projekt skal oversættes til.
join_policy valgfri string Projektdeltagelsespolitik. Gyldige værdier er:
 • open
 • private
languages_access_policy valgfri string Definerer projektmedlemmers adgang til målsprog. Gyldige værdier er:
 • "open" - enhver oversætter kan tilgå alle sprog.
 • "moderate" - oversætter skal tildeles adgang til sprog.
hide_duplicates valgfri int Definerer, om dubletstrenge skal vises til oversættere eller skal være skjult og oversættes automatisk. Gyldige værdier er:
 • 0: Vis – oversættere vil oversætte hver forekomst separat
 • 1: Skjul – alle dubletter vil dele den samme oversættelse
 • 2: Vis, men auto-oversætter dem
 • 3: Vis (anbefales til versioner) — dubletter skjules kun mellem versioner
export_translated_only valgfri bool Definerer, om kun oversatte strenge eksporteres til den endelige fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan skade resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, kun godkendte oversættelser eksporteres til den resulterende ZIP-fil. Gyldige værdier er 1 eller 0.
auto_translate_dialects valgfri bool Uoversatte dialektstrenge oversættes automatisk i den eksporterede fil baseret på oversættelser fra hovedsproget. Gyldige værdier er 1 eller 0.
public_downloads valgfri bool Definerer, om knappen "Download" er synlig for alle på Crowdins websider. Gyldige værdier er 1 eller 0.
use_global_tm valgfri bool Definerer, om oversættelser vil blive udført vha. Global Oversættelseshukommelse (GTM). Ved brug af denne indstilling, vil enhver oversættelse udført i dit projekt automatisk blive tilføjet GTM. Gyldige værdier er 1 eller 0.
logo valgfri fil Projektlogo hos Crowdin.
cname valgfri string Tilpasset projektdomænenavn.
description valgfri string Projektbeskrivelse.
qa_checks valgfri matrix Definerer, om KS-tjek skal være aktiv i projektet. Som nøgle skal angives en KS-tjekparameter (En oversigt over KS-tjekparametre). Gyldige parametre er:
 • "aktiveret" - Aktivér eller deaktivér KS-kontrol
 • "empty" — tom oversættelse
 • "size" — længdeproblematik
 • "tags" — tagsproblematik
 • "spaces" — mellemrumsproblematik
 • "variables" — variabelproblematik
 • "punctuation" — tegnsætningsproblematik
 • "symbol_register" — versal-/minuskelproblematik
 • "special_symbols" — specialtegnsproblematik
 • "wrong_translation" — “Forkert oversættelse”-problematik
 • "spellcheck" — stavning
 • "icu" — ICU-syntax
Gyldige værdier er 1 eller 0.
Bemærk! Denne mulighed er kun tilgængelig i organisationsabonnementer.
webhook_file_translated valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne oversættes. URL åbnes med "project" - projekt-id og "language" - sprogkode.
webhook_file_proofread valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne korrekturlæses. URL åbnes med "project" - projekt-id og "language" - sprogkode.
webhook_project_translated valgfri string Åbn denne URL, når projektoversættelsen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
webhook_project_proofread valgfri string Åbn denne URL, når projektkorrekturlæsningen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor (når language_access_policy=open).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite</invitation>
 <url>http://translate.example.com/project/test-project-api</url>
</project>
Response example for projects with "Moderate" language_access_policy.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>
  <item>
   <language>Ukrainsk</language>
   <translator>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=7585662585d5d32307d3937373</translator>
   <proofreader>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=3585k635r4d5d32307d3937373</proofreader>
  </item>
 </invitation>
 <url>https://crowdin.com/project/test-project-api</url>
</project>
Unsuccessful response sample:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "logo=@logo.png" \
 -F "name=new project name" \
 -F "description=new project description" \
 -F "cname=new.example.com" \
 -F "languages[]=de" \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=zh-CN" \
 -F "hide_duplicates=1" \
 -F "export_approved_only=0" \
 -F "public_downloads=1" \
 -F "qa_checks[enabled]=1" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/edit-project?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = 'new project name';
$post_params['join_policy'] = 'open';
$post_params['languages[0]'] = 'fr';
$post_params['languages[1]'] = 'de';
$post_params['languages[2]'] = 'zh-CN';
$post_params['qa_checks[enabled]'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?