Download oversættelser

Download en ZIP-fil med pseudooversættelser. Du kan vælge sprog for den ønskede oversættelse eller hente dem alle på én gang.
Bemærk: Denne funktion downloader ZIP-filen, der blev oprettet under den sidste build. For at sikre at alle de seneste oversættelser er inkluderet, så benyt metoden Eksportér Oversættelser-API til at bygge projektet inden download.
Ønsker du at downloade oversættelser for en enkelt gren, skal du sørge for at oprette en separat ZIP-fil for denne gren ved at angive filnavnet.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/{package}.zip?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.
package string Language code or "all" to download a bundle with translations to all languages.

Eksempler

#Download all translations as a single ZIP archive.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}

#Download French translations.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/fr.zip?login={username}&account-key={account-key}

#Download all translations from the master branch.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}&branch=master
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1);
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('translations.zip', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}'));

Var denne artikel nyttig?