Download oversættelsesomkostningsrapport

Download tidligere genererede Oversættelsesomkostningrapport.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/download?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/download?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
hash obligatorisk string Definerer tidligre modtaget hash fra funktionen til eksporten af Oversættelsesomkostningsrapport.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Eksempler

wget -O translation_costs.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('translation_costs.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Var denne artikel nyttig?