Download topmedlemsrapport

Download tidligere genereret Topmedlemsrapport.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten en kombination af projektidentifikator og projektnøgle eller projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle til videregivelse til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
hash obligatorisk string Definerer tidligre modtaget hash fra funktionen til eksporten af Topmedlemsrapport.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projektets API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
login string Dit brugernavn i Crowdin. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten project-key eller en kombination af login og account-key er obligatorisk.

Eksempler

wget -O top_members.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('top_members.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Var denne artikel nyttig?