Download TM

Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
include_assigned valgfri bool Definerer, hvorvidt de tildelt TM'er skal inkluderes i den downloadede TMX-fil. Gyldige værdier er: 0, 1.
Standard er 1.
source_language valgfri string Definerer et kildesprog til sprogpar. Crowdin-sprogkoder skal benyttes.
target_language valgfri string Definerer et målsprog til sprogpar. Crowdin-sprogkoder skal benyttes.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

wget -O project.tmx "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tmx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}'));

Var denne artikel nyttig?