Download TM

Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
include_assigned valgfri bool Definerer, om de tildelte TM'er skal inkluderes i downloadet TMX-fil. Gyldige værdier er: 0, 1.
Standard er 1.
source_language valgfri string Definerer et kildesprog for sprogpar. Сrowdin-sprogkode skal anvendes.
target_language valgfri string Definerer et målsprog for sprogpar. Сrowdin-sprogkode skal anvendes.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Eksempler

wget -O project.tmx "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?key={project-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tmx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?key={project-key}'));

Var denne artikel nyttig?