Download TM

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
include_assigned valgfri bool Definerer, hvorvidt de tildelt TM'er skal inkluderes i den downloadede TMX-fil. Gyldige værdier er: 0, 1.
Standard er 1.
source_language valgfri string Definerer et kildesprog til sprogpar. Crowdin-sprogkoder skal benyttes.
target_language valgfri string Definerer et målsprog til sprogpar. Crowdin-sprogkoder skal benyttes.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

wget -O project.tmx "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tmx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}'));

Var denne artikel nyttig?