Download omkostningsoverslagsrapport

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Download tidligere genereret Omkostningsberegningsrapport.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
hash obligatorisk string Definerer tidligre modtaget hash fra funktionen til eksporten af Omkostningsberegningsrapport.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

wget -O costs_estimation.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('costs_estimation.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Var denne artikel nyttig?