Download omkostningsoverslagsrapport

Download tidligere genereret Omkostningsberegningsrapport.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
hash obligatorisk string Definerer tidligre modtaget hash fra funktionen til eksporten af Omkostningsberegningsrapport.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Eksempler

wget -O costs_estimation.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('costs_estimation.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Var denne artikel nyttig?