Slet mappe

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Slet Crowdin-projektmappe. Alle de indlejrede filer og mapper slettes ligeledes.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
name obligatorisk string Mappesti (eller blot navn, hvis rodmappe).
branch valgfrit string Navnet på den relaterede versionsgren (Versionshåndtering). Angiv kun, såfremt du ønsker at slette en mappe inde i denne gren.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?