Opret projekt

Opret projekt.

Forespørgsel

POST https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
login obligatorisk string Dit Kontologinnavn.
name obligatorisk string Projektnavn.
identifier obligatorisk string Projektidentifikator. Skal være unikt blandt andre Crowdin-projekter.
source_language obligatorisk string Kildefilssprog. Crowdin-sprogkoder.
languages obligatorisk matrix En række af sprogkoder et projekt skal oversættes til.
join_policy obligatorisk string Projektdeltagelsespolitik. Gyldige værdier er:
 • open
 • private
languages_access_policy valgfri string Definerer projektmedlemmers adgang til målsprog. Gyldige værdier er:
 • "open" - enhver oversætter kan tilgå alle sprog. (standard)
 • "moderate" - oversætter skal tildeles adgang til sprog.
hide_duplicates valgfri int Definerer, om dubletstrenge skal vises til oversættere eller skal være skjult og oversættes automatisk. Gyldige værdier er:
 • 0 - Vis – oversættere behandler hver forekomst separat
 • 1 - Skjul – alle dubletter deler den samme oversættelse
 • 2 - Viser, men auto-oversætter, dem
 • 3 - Vis (anbefales til versioner) - dubletter skjules kun mellem versioner
export_translated_only valgfri bool Definerer, om kun oversatte strenge eksporteres til den endelige fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan skade resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, kun godkendte oversættelser eksporteres til den resulterende ZIP-fil. Gyldige værdier er 1 eller 0.
auto_translate_dialects valgfri bool Uoversatte dialektstrenge oversættes automatisk i den eksporterede fil baseret på oversættelser fra hovedsproget. Gyldige værdier er 1 eller 0.
public_downloads valgfri bool Definerer, om knappen "Download" er synlig for alle på Crowdins websider. Gyldige værdier er 1 eller 0.
use_global_tm valgfri bool Definerer, om oversættelser vil blive udført vha. Global Oversættelseshukommelse (GTM). Ved brug af denne indstilling, vil enhver oversættelse udført i dit projekt automatisk blive tilføjet GTM. Gyldige værdier er 1 eller 0.
logo valgfri fil Projektlogo hos Crowdin.
cname valgfri string Tilpasset projektdomænenavn.
description valgfri string Projektbeskrivelse.
in_context valgfri bool Definerer, om I-Kontekst skal være aktiv i projektet. Gyldige værdier er 1 eller 0.
pseudo_language valgfri string Angiver sprogkoden til In-Context pseudosproget, der vil lagre visse operationelle data.
qa_checks valgfri matrix Definerer, om KS-tjek skal være aktiv i projektet. Som nøgle skal angives en KS-tjekparameter (En oversigt over KS-tjekparametre). Gyldige parametre er:
 • "aktiveret" - Aktivér eller deaktivér KS-kontrol
 • "empty" — tom oversættelse
 • "size" — længdeproblematik
 • "tags" — tagsproblematik
 • "spaces" — mellemrumsproblematik
 • "variables" — variabelproblematik
 • "punctuation" — tegnsætningsproblematik
 • "symbol_register" — versal-/minuskelproblematik
 • "special_symbols" — specialtegnsproblematik
 • "wrong_translation" — “Forkert oversættelse”-problematik
 • "spellcheck" — stavning
 • "icu" — ICU-syntax
Gyldige værdier er 1 eller 0.
Bemærk! Denne mulighed er kun tilgængelig i organisationsabonnementer.
webhook_file_translated valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne oversættes. URL'en bliver åbnet med "project" - projektidentifikator, "language" - sprogkode, "file_id" - filidentifikator og "file" - filnavn.
webhook_file_proofread valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne korrekturlæses. URL'en bliver åbnet med "project" - projektidentifikator, "language" - sprogkode, "file_id" - filidentifikator og "file" - filnavn.
webhook_project_translated valgfri string Åbn denne URL, når projektoversættelsen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
webhook_project_proofread valgfri string Åbn denne URL, når projektkorrekturlæsningen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
account-key string Konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor (når language_access_policy=open).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite</invitation>
 <url>http://translate.example.com/project/test-project-api</url>
 <key>ca51cef8f852425496b1cdd3e86fea88</key>
</project>
Svareksempel til projekter med "Moderat" language_access_policy.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>
  <item>
   <language>Ukrainsk</language>
   <translator>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=7585662585d5d32307d3937373</translator>
   <proofreader>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=3585k635r4d5d32307d3937373</proofreader>
  </item>
 </invitation>
 <url>https://crowdin.com/project/test-project-api</url>
 <key>d13720ba72204273af0321ca980945ec</key>
</project>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>12</code>
 <message>Kontonøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "login=admin" \
 -F "logo=@logo.png" \
 -F "name=Dette er et testprojekt" \
 -F "identifier=test-project-api" \
 -F "description=Kort beskrivelse" \
 -F "hide_duplicates=1" \
 -F "cname=translate.example.com" \
 -F "join_policy=open" \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=ru" \
 -F "export_approved_only=1" \
 -F "public_downloads=1" \
 -F "source_language=en" \
 -F "qa_checks[enabled]=1" \
 https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}';
$post_params['login'] = 'admin';
$post_params['name'] = 'Test Project';
$post_params['identifier'] = 'api-test-project';
$post_params['join_policy'] = 'private';
$post_params['languages[0]'] = 'fr';
$post_params['languages[1]'] = 'uk';
$post_params['source_language'] = 'en';
$post_params['qa_checks[enabled]'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?