Opret projekt

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Opret projekt.

Forespørgsel

POST https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
login obligatorisk string Dit Kontologinnavn.
name obligatorisk string Projektnavn.
identifier obligatorisk string Projektidentifikator. Skal være unikt blandt andre Crowdin-projekter.
source_language obligatorisk string Kildefilssprog. Crowdin-sprogkoder.
languages obligatorisk matrix En række af sprogkoder et projekt skal oversættes til.
join_policy obligatorisk string Projektdeltagelsespolitik. Gyldige værdier er:
 • open
 • private
languages_access_policy valgfri string Definerer projektmedlemmers adgang til målsprog. Gyldige værdier er:
 • "open" - enhver oversætter kan tilgå alle sprog. (standard)
 • "moderate" - oversætter skal tildeles adgang til sprog.
hide_duplicates valgfri int Definerer, om dubletstrenge skal vises til oversættere eller skal være skjult og oversættes automatisk. Gyldige værdier er:
 • 0: Vis – oversættere vil oversætte hver forekomst separat
 • 1: Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse
 • 2: Vis, men auto-oversætter dem
 • 3: Vis indenfor en versionsgren (alm. detektering) - dubletter skjules kun mellem versionsgrene
 • 3: Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse
 • 5: Vis indenfor en versionsgren (striks detektering) - dubletter skjules kun mellem versionsgrene
export_translated_only valgfri bool Definerer, om kun oversatte strenge eksporteres til den endelige fil. Det anbefales ikke at vælge denne indstilling, hvis du har tekstdokumenter (*.html, *.txt, *.docx mv.) i dit projekt, da det kan skade resulterende filer. Gyldige værdier er 1 eller 0.
export_approved_only valgfri bool Hvis sat til 1, kun godkendte oversættelser eksporteres til den resulterende ZIP-fil. Gyldige værdier er 1 eller 0.
auto_translate_dialects valgfri bool Uoversatte dialektstrenge oversættes automatisk i den eksporterede fil baseret på oversættelser fra hovedsproget. Gyldige værdier er 1 eller 0.
public_downloads valgfri bool Definerer, om knappen "Download" er synlig for alle på Crowdins websider. Gyldige værdier er 1 eller 0.
use_global_tm valgfri bool Definerer, om oversættelser vil blive udført vha. Global Oversættelseshukommelse (GTM). Ved brug af denne indstilling, vil enhver oversættelse udført i dit projekt automatisk blive tilføjet GTM. Gyldige værdier er 1 eller 0.
logo valgfri fil Projektlogo hos Crowdin.
cname valgfri string Tilpasset projektdomænenavn.
description valgfri string Projektbeskrivelse.
in_context valgfri bool Definerer, om I-Kontekst skal være aktiv i projektet. Gyldige værdier er 1 eller 0.
pseudo_language valgfri string Angiver sprogkoden til In-Context pseudosproget, der vil lagre visse operationelle data.
qa_checks valgfri matrix Definerer, om KS-tjek skal være aktiv i projektet. Som nøgle skal angives en KS-tjekparameter (En oversigt over KS-tjekparametre). Gyldige parametre er:
 • "aktiveret" - Aktivér eller deaktivér KS-kontrol
 • "empty" — tom oversættelse
 • "size" — længdeproblematik
 • "tags" — tagsproblematik
 • "spaces" — mellemrumsproblematik
 • "variables" — variabelproblematik
 • "punctuation" — tegnsætningsproblematik
 • "symbol_register" — versal-/minuskelproblematik
 • "special_symbols" — specialtegnsproblematik
 • "wrong_translation" — “Forkert oversættelse”-problematik
 • "spellcheck" — stavning
 • "icu" — ICU-syntax
Gyldige værdier er 1 eller 0.
Bemærk! Denne mulighed er kun tilgængelig i organisationsabonnementer.
webhook_file_translated valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne oversættes. URL'en bliver åbnet med "project" - projektidentifikator, "language" - sprogkode, "file_id" - filidentifikator og "file" - filnavn.
webhook_file_proofread valgfri string Åbn denne URL, når en af projektfilerne korrekturlæses. URL'en bliver åbnet med "project" - projektidentifikator, "language" - sprogkode, "file_id" - filidentifikator og "file" - filnavn.
webhook_project_translated valgfri string Åbn denne URL, når projektoversættelsen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
webhook_project_proofread valgfri string Åbn denne URL, når projektkorrekturlæsningen er færdig. URL vil blive åbnet med "projekt" - projekt-id, og "sprog" - sprogkode.
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
account-key string Konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor (når language_access_policy=open).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite</invitation>
 <url>http://translate.example.com/project/test-project-api</url>
 <key>ca51cef8f852425496b1cdd3e86fea88</key>
</project>
Svareksempel til projekter med "Moderat" language_access_policy.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>
  <item>
   <language>Ukrainsk</language>
   <translator>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=7585662585d5d32307d3937373</translator>
   <proofreader>http://translate.example.com/project/test-project-api/invite?d=3585k635r4d5d32307d3937373</proofreader>
  </item>
 </invitation>
 <url>https://crowdin.com/project/test-project-api</url>
 <key>d13720ba72204273af0321ca980945ec</key>
</project>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>12</code>
 <message>Kontonøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
 -F "login=admin" \
 -F "logo=@logo.png" \
 -F "name=Dette er et testprojekt" \
 -F "identifier=test-project-api" \
 -F "description=Kort beskrivelse" \
 -F "hide_duplicates=1" \
 -F "cname=translate.example.com" \
 -F "join_policy=open" \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=ru" \
 -F "export_approved_only=1" \
 -F "public_downloads=1" \
 -F "source_language=en" \
 -F "qa_checks[enabled]=1" \
 https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}';
$post_params['login'] = 'admin';
$post_params['name'] = 'Test Project';
$post_params['identifier'] = 'api-test-project';
$post_params['join_policy'] = 'private';
$post_params['languages[0]'] = 'fr';
$post_params['languages[1]'] = 'uk';
$post_params['source_language'] = 'en';
$post_params['qa_checks[enabled]'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?