Skift mappe

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Omdøb mappe/ændr dens egenskaber. Når en mappe omdøbes, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, og ikke sti).

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
name obligatorisk string Fuld mappesti, der skal ændres (f.eks. /Hovedside/OmOs).
new_name valgfri string Nyt mappenavn.
titel valgfrit string Nyt mappenavn, der skal vises i Crowdin-UI'en.
export_pattern valgfrit string Nyt mappeeksportmønster. Benyttes til at oprette mappenavn og -sti i resulterende oversættelsessammensætning.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "name=localizable" \
  -F "title=Website" \
  -F "new_name=translatable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';
$post_params['new_name'] = 'translations';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?