Skift mappe

Omdøb mappe eller ændre dets attributter. Ved omdøbning af mappen, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, ikke sti).

Forespørgsel

Bemærk: Benyt enten kombinationen af projektidentifikator og projektnøgle eller en kombination af projektidentifikator, brugernavn, og kontonøgle at videregive til dette endepunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskriveslse
name obligatorisk string Fuld mappesti, der skal ændres (f.eks. /Hovedside/OmOs).
new_name valgfri string Nyt mappenavn.
titel valgfrit string Nyt mappenavn, der skal vises i Crowdin-UI'en.
export_pattern valgfrit string Nyt mappeeksportmønster. Benyttes til at oprette mappenavn og sti i resulterede oversættelsesbundt.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-format.
jsonp valgfri string Tilbagekaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret bør være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
project-key string Projekt API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
login string Dit Crowdin-brugernavn. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.
account-key string Din konto API-nøgle. Enten projektnøglen eller en kombination af login og kontonøgle er obligatorisk.

Svar

Lykkes fremgangsmåden, returneres en XML-struktur som vist nedenfor:
<?xml version=".0" encoding="ISO-8-1"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "name=localizable" \
  -F "title=Websted" \
  -F "new_name=translatable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?key={project-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';
$post_params['new_name'] = 'translations';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?