Skift mappe

Omdøb mappe/ændr dens egenskaber. Når en mappe omdøbes, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, og ikke sti).

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
name obligatorisk string Fuld mappesti, der skal ændres (f.eks. /Hovedside/OmOs).
new_name valgfri string Nyt mappenavn.
titel valgfrit string Nyt mappenavn, der skal vises i Crowdin-UI'en.
export_pattern valgfrit string Nyt mappeeksportmønster. Benyttes til at oprette mappenavn og -sti i resulterende oversættelsessammensætning.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Hvis det lykkes, returnerer denne metode en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "name=localizable" \
  -F "title=Website" \
  -F "new_name=translatable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';
$post_params['new_name'] = 'translations';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?