Opsætning af API-integration

Crowdin leverer RESTful API med XML eller JSON over HTTP vha. GET- eller POST-funktioner. Nedenstående er alle tilgængelige API-funktioner, som giver mulighed for at oprette projekter i Crowdin, tilføje og opdaterer filer, downloade oversættelser eller integrerer lokalisering med din udviklingsproces.

Erhvervelse og brug af en API-nøgle

For at finde din projekt API-nøgle skal du logge ind på din Crowdin-konto. Find projektet, åben siden Projektindstillinger og aktivér API-fanen.

Bemærk, at næsten alle API-kald kræver projektidentifikatoren (ID). Du kan finde din projektidentifikator lige over API-nøglen.

Foretage forespørgsler

For hver API-forespørgsel, du foretager, skal du præsentere API-adgangsnøglen som den primære URI-parameter for at blive godkendt. Hold API-nøglen hemmelig! Den bør beskyttes på lige fod med din kontoadgangskode.

Her er et eksempel på og princip for URI-udformningen af en API-forespørgsel.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?key={project-key}

En typisk API-kalds URL ser således ud: https://api.crowdin.com/api/project/. Første parameter (nøgleord i paramteser) udgør projektidentifikatoren. API-adgangsnøglen er angivet som en URI-parameter.

Rate Limits

The number of simultaneous API calls per account is 20 requests. If the limit is exceeded, 429 error code will show up with a message: “Maximum number of concurrent requests for this endpoint is reached. Please try again shortly.”

Brug af Postman

Postman er et værktøj, der giver mulighed for at arbejde med Crowdin-API på en enkel måde.

Alle tilgængelige Crowdin API-funktioner er allerede gemt som en samling i Postman. Klik på Kør i Postman for at importere og åbne denne samling direkte i din Postman-app.

Funktioner/metoder

Tilføj fil

Føj ny fil til Crowdin-projektet.

Opdatér file

Upload den seneste version af dine kildefiler (de, som skal lokaliseres) til dit projekt.

Slet fil

Slet fil fra projekt. Alle oversættelser mistes uden mulighed for genoprettelse.

Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt. Method is not working for Assets localization.

Oversættelsesstatus

Spor overordnede oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for hvert målsprog. Standard svarformat er XML.

Sprogstatus

Få det detaljerede oversættelsesfremskridt for angivne sprog.

Projektdetaljer

Hent Crowdin Projekt-oplysninger.

Anmeldte problemer

Få en liste over problemstillinger, som indrapporteret via Redigeringsværktøjet.

Eksportere fil

Denne funktion eksporterer oversatte enkeltfiler fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til at eksportere XLIFF-filer til offlinelokalisering.

Eksportere oversættelser

Opret ZIP-arkiv med de seneste oversættelser.

Oversættelseseksportstatus

Hent status for oversættelseseksport.

Download oversættelser

Download en ZIP-fil med oversættelser. Du kan vælge det ønskede oversættelsessprog eller download dem alle samtidig.

Præoversættelse

Præoversætte Crowdin projekt-filer.

Kontoprojekter

Hent projektliste.

Opret projekt

Opret projekt.

Redigere projekt

Redigere Projekt.

Slet projekt

Slet projekt inkl. alle oversættelser.

Tilføj mappe

Tilføj mappe til Crowdin-projekt.

Skift mappe

Omdøb mappe eller ændre dets attributter. Ved omdøbning af mappen, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, ikke sti).

Slet mappe

Slet projektmappe. Alle indlejrede filer og mapper slettes ligeledes.

Download Ordliste

Download projektordliste som TBX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload Ordliste

Upload dine ordlister til dit projekt i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformaterne.

Download TM

Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload TM

Upload din Oversættelseshukommelse til Crowdin Project i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformatet.

Understøttede sprog

Få en liste over understøttet sprog inkl. Crowdin-koder mappet til lokalnavne og standardiserede koder.

Pseudoeksport

Generér pseudooversættelsesfiler til hele projektet.

Pseudo-download

Download ZIP-fil med pseudooversættelser.

Eksportér omkostningsoverslagsrapport

Generér omkostningsberegningsrapport for at få et indblik i, hvordan budgettet planlægges. Rapporten muliggør beregning af den omtrentlige oversættelsesomkostning for pt. uoversatte projektstrenge.

Download omkostningsoverslagsrapport

Download tidligere genereret Omkostningsberegningsrapport.

Eksportér oversættelsesudgiftsrapport

Generér en Oversættelsesomkostningsrapport for at beregne den reelle oversættelsesudgift samt vide, hvor meget dine oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Download oversættelsesomkostningsrapport

Download tidligere genererede Oversættelsesomkostningrapport.

Eksportér topmedlemsrapport

Generér en liste over de medlemmer, som har bidraget mest til oversættelsen af dit projekt i løbet af et bestemt tidsinterval.

Download topmedlemsrapport

Download tidligere genereret Topmedlemsrapport.

Var denne artikel nyttig?