Opsætning af API-integration

Crowdin leverer RESTful API med XML eller JSON over HTTP vha. GET- eller POST-funktioner. Listed below are all the available API methods that allow you to create projects in Crowdin, add and update files, download translations or integrate localization with your development process.

Acquiring and Using API Key

To find your Account API key you have to login to your Crowdin account. Open Account Settings page and switch to API tab.

Bemærk, at næsten alle API-kald kræver Projektidentifikator (ID). Du kan finde din projektidentifikator ved at gå til Projektindstillinger > API & Webhooks.

Foretage forespørgsler

For every API request you make, you'll need to present the Account API key and username as main URI parameters to be authenticated. Keep your Account API key in secret! Den bør beskyttes på lige fod med din kontoadgangskode.

Her er et eksempel på og princip for URI-udformningen af en API-forespørgsel.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}

En typisk API-kalds URL ser ud som denne: https://api.crowdin.com/api/project/. Første variabel (søgeord i kantede parentes) indeholder Projektidentifikatoren. Account API key and username are specified as a URI parameters.

Rate Limits

Antallet af samtidige API-kald pr. konto udgør 20 styk. Overskrides grænsen, vil fejlkode 429 blive vist med beskeden: "Maks. antal samtidige anmodninger for dette slutpunktet er nået. Forsøg igen om lidt."

Brug af Postman

Postman er et værktøj, der giver mulighed for at arbejde med Crowdin-API på en enkel måde.

Alle de tilgængelige Crowdin API-metoder er allerede gemt som en samling i Postman. Klik på Kør i Postman for at importere og åbne denne samling direkte i din Postman-app.

Funktioner/metoder

Tilføj fil

Føj ny fil til Crowdin-projektet.

Opdatér file

Upload den seneste version af dine kildefiler (de, som skal lokaliseres) til dit projekt.

Slet fil

Slet fil i Crowdin-projekt. Alle oversættelser vil være tabt uden mulighed for gendannelse.

Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt. Metode fungerer ikke for lokalisering af Aktiver.

Oversættelsesstatus

Spor overordnede oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for hvert målsprog. Standardsvarformatet er XML.

Sprogstatus

Få det detaljerede oversættelsesfremskridt for angivne sprog.

Projektdetaljer

Hent Crowdin Projekt-oplysninger.

Anmeldte problemer

Få en liste over problemstillinger, som indrapporteret via Redigeringsværktøjet.

Eksportere fil

Denne metode eksporterer oversatte filer enkeltvis fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til eksport af XLIFF-filer til offline-lokalisering.

Eksportere oversættelser

Opret ZIP-arkiv med de seneste oversættelser.

Oversættelseseksportstatus

Hent status for oversættelseseksport.

Download oversættelser

Download en ZIP-fil med pseudooversættelser. Du kan vælge sprog for den ønskede oversættelse eller hente dem alle på én gang.

Præoversættelse

Præoversætte Crowdin projekt-filer.

Kontoprojekter

Hent projektliste.

Opret projekt

Opret projekt.

Redigere projekt

Redigere Projekt.

Slet projekt

Slet projekt inkl. alle oversættelser.

Tilføj mappe

Tilføj mappe til Crowdin-projekt.

Skift mappe

Omdøb mappe/ændr dens egenskaber. Når en mappe omdøbes, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, og ikke sti).

Slet mappe

Slet Crowdin-projektmappe. Alle de indlejrede filer og mapper slettes ligeledes.

Download Ordliste

Download projektordliste som TBX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload Ordliste

Upload dine ordlister til dit projekt i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformaterne.

Download TM

Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload TM

Upload din Oversættelseshukommelse til Crowdin Project i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformatet.

Understøttede sprog

Få en liste over understøttet sprog inkl. Crowdin-koder mappet til lokalnavne og standardiserede koder.

Pseudoeksport

Generér pseudooversættelsesfiler til hele projektet.

Pseudo-download

Download ZIP-fil med pseudooversættelser.

Eksportér omkostningsoverslagsrapport

Generere Omkostningsestimeringsrapporterer for at få indblik i budgetplanlægningen. Denne rapport giver dig mulighed for at beregne den omtrentlige oversættelsesomkostning af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Download omkostningsoverslagsrapport

Download tidligere genereret Omkostningsberegningsrapport.

Eksportér oversættelsesudgiftsrapport

Generér en Oversættelsesomkostningsrapport for at beregne den reelle oversættelsesudgift samt vide, hvor meget dine oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Download oversættelsesomkostningsrapport

Download tidligere genererede Oversættelsesomkostningrapport.

Eksportér topmedlemsrapport

Generér en liste over de medlemmer, som har bidraget mest til oversættelsen af dit projekt i løbet af et bestemt tidsinterval.

Download topmedlemsrapport

Download tidligere genereret Topmedlemsrapport.

Crowdin API Java SDK

Crowdin API Java SDK helps you smooth the work with all Crowdin API methods in your Java project, such as adding and updating files, downloading translations or integrating localization with your development process.

Crowdin API Java SDK →

Var denne artikel nyttig?