Opsætning af API-integration

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2

Crowdin leverer RESTful API med XML eller JSON over HTTP vha. GET- eller POST-funktioner. Nedenstående er alle tilgængelige API-funktioner, som giver mulighed for at oprette projekter i Crowdin, tilføje og opdaterer filer, downloade oversættelser eller integrere lokalisering i din udviklingsproces.

Erhvervelse og brug af API-nøgle

For at finde din Konto API-nøgle, skal du være logget ind på din Crowdin-konto. Åbn siden Kontoindstillinger og skift til API-fanen.

Bemærk, at næsten alle API-kald kræver Projektidentifikator (ID). Du kan finde din projektidentifikator ved at gå til Projektindstillinger > API & Webhooks.

Foretage forespørgsler

For hver API-forespørgsel du foretager, skal API-adgangsnøglen præsenteres som den primære URI-parameter for godkendelse. Hold din konto API-nøgle hemmelig! Den bør beskyttes på lige fod med din kontoadgangskode.

Her er et eksempel på og princip for URI-udformningen af en API-forespørgsel.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}

En typisk API-kalds URL ser ud som denne: https://api.crowdin.com/api/project/. Første variabel (søgeord i kantede parentes) indeholder Projektidentifikatoren. Konto API-nøgle og brugernavn angives som URI-parametre.

Rate Limits

Antallet af samtidige API-kald pr. konto udgør 20 styk. Overskrides grænsen, vil fejlkode 429 blive vist med beskeden: "Maks. antal samtidige anmodninger for dette slutpunktet er nået. Forsøg igen om lidt."

Brug af Postman

Postman er et værktøj, der giver mulighed for at arbejde med Crowdin-API på en enkel måde.

Alle de tilgængelige Crowdin API-metoder er allerede gemt som en samling i Postman. Klik på Kør i Postman for at importere og åbne denne samling direkte i din Postman-app.

Funktioner/metoder

Tilføj fil

Føj ny fil til Crowdin-projektet.

Opdatér file

Upload den seneste version af dine kildefiler (de, som skal lokaliseres) til dit projekt.

Slet fil

Slet fil i Crowdin-projekt. Alle oversættelser vil være tabt uden mulighed for gendannelse.

Upload oversættelse

Upload eksisterende oversættelser til dit Crowdin-projekt. Metode fungerer ikke for lokalisering af Aktiver.

Oversættelsesstatus

Spor overordnede oversættelses- og korrekturlæsningsfremskridt for hvert målsprog. Standardsvarformatet er XML.

Sprogstatus

Få det detaljerede oversættelsesfremskridt for angivne sprog.

Projektdetaljer

Hent Crowdin Projekt-oplysninger.

Anmeldte problemer

Få en liste over problemstillinger, som indrapporteret via Redigeringsværktøjet.

Eksportere fil

Denne metode eksporterer oversatte filer enkeltvis fra Crowdin. Derudover kan den anvendes til eksport af XLIFF-filer til offline-lokalisering.

Eksportere oversættelser

Opret ZIP-arkiv med de seneste oversættelser.

Oversættelseseksportstatus

Hent status for oversættelseseksport.

Download oversættelser

Download en ZIP-fil med pseudooversættelser. Du kan vælge sprog for den ønskede oversættelse eller hente dem alle på én gang.

Præoversættelse

Præoversætte Crowdin projekt-filer.

Kontoprojekter

Hent projektliste.

Opret projekt

Opret projekt.

Redigere projekt

Redigere Projekt.

Slet projekt

Slet projekt inkl. alle oversættelser.

Tilføj mappe

Tilføj mappe til Crowdin-projekt.

Skift mappe

Omdøb mappe/ændr dens egenskaber. Når en mappe omdøbes, kan stien ikke ændres (det betyder, at parameteren new_name kun kan indeholde navn, og ikke sti).

Slet mappe

Slet Crowdin-projektmappe. Alle de indlejrede filer og mapper slettes ligeledes.

Download Ordliste

Download projektordliste som TBX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload Ordliste

Upload dine ordlister til dit projekt i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformaterne.

Download TM

Download projekt Oversættelseshukommelse som TMX-, CSV- eller XLSX-fil.

Upload TM

Upload din Oversættelseshukommelse til Crowdin Project i TMX-, CSV-, XLS- eller XLSX-filformatet.

Understøttede sprog

Få en liste over understøttet sprog inkl. Crowdin-koder mappet til lokalnavne og standardiserede koder.

Pseudoeksport

Generér pseudooversættelsesfiler til hele projektet.

Pseudo-download

Download ZIP-fil med pseudooversættelser.

Eksportér omkostningsoverslagsrapport

Generere Omkostningsestimeringsrapporterer for at få indblik i budgetplanlægningen. Denne rapport giver dig mulighed for at beregne den omtrentlige oversættelsesomkostning af aktuelt uoversatte projektstrenge.

Download omkostningsoverslagsrapport

Download tidligere genereret Omkostningsberegningsrapport.

Eksportér oversættelsesudgiftsrapport

Generér en Oversættelsesomkostningsrapport for at beregne den reelle oversættelsesudgift samt vide, hvor meget dine oversættere og korrekturlæsere skal betales.

Download oversættelsesomkostningsrapport

Download tidligere genererede Oversættelsesomkostningrapport.

Eksportér topmedlemsrapport

Generér en liste over de medlemmer, som har bidraget mest til oversættelsen af dit projekt i løbet af et bestemt tidsinterval.

Download topmedlemsrapport

Download tidligere genereret Topmedlemsrapport.

Crowdin API Java SDK

Dette API Java SDK strømliner arbejdet med alle Crowdins API-metoder i dit Java-projekt, såsom at tilføje og opdatere filer, downloade oversættelser eller integrere lokalisering i din udviklingsproces.

Crowdin API Java SDK →

Var denne artikel nyttig?