Tilføj mappe

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Tilføj mappe til Crowdin-projekt.

Forespørgsel

Bemærk: Brug kombinationen af projektidentifikator, brugernavn og kontonøgle for at videregive til dette slutpunkt.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Parametre

Navn Parameter Beskrivelse
name obligatorisk string Mappenavn (inkl. sti, hvis undermappe skal oprettes).
titel valgfrit string Mappetitel, der skal vises i Crowdin-UI'en.
export_pattern valgfrit string Mappeeksportmønster. Benyttes til at oprette mappenavn og -sti i resulterende oversættelsessammensætning.
recursive valgfrit bool Hvis sat til 1, vil hver mappe blive oprettet ud fra et indlejret navn. Gyldige værdier er 1 eller 0. Standard er 0.
is_branch valgfrit bool Hvis sat til 1, vil mappen blive markeret som en versionsgren. Gyldige værdier er 1 eller 0. Standard er 0.
branch valgfrit string Navnet på relateret versiongren (Versionshåndtering).
json valgfri string Må ikke indeholde numerisk værdi. Definerer, at svaret skal være i JSON-formatet.
jsonp valgfri string Returkaldsfunktionsnavn. Definerer, at svaret skal være i JSONP-formatet.
Variabler
project-identifier string Projektidentifikator.
login string Dit brugernavn i Crowdin.
account-key string Din konto API-nøgle.

Svar

Lykkes metoden, svarer den med en XML-struktur som vist nedenfor.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Mislykket svar-eksempel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API-nøgle er ugyldig</message>
</error>

Eksempler

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Var denne artikel nyttig?