Plugin for Android Studio

Plugin’et tillader Android-projektintegration med Crowdin. Det muliggør straks at uploade nye kildestrenge til systemet samt downloade oversættelser fra dit projekt. Oversættelser fra Android Studio sendes ikke pt. til Crowdin.

Opsætning

For at begynde at benytte dette plugin, så opret en fil med projektakkreditiverne crowdin.properties i projektrodmappen.

project-identifier=din-projekt-id project-key=din-projektnøgle

Plugin’et finder automatisk filen strings.xml i værdimappen, og hvis den fornyes, vil den straks blive uploadet til Crowdin. Har du flere kildefiler eller er kildefilens navn andet end strings.xml, så angiv dette i parameteren sources.

sources=file1.xml, file2.xml

Til Android Studio-projekter, som benytter en git-VCS, opretter plugin’et automatisk korresponderende grene i Crowdin. Benytter du ikke grenfunktioner i Crowdin, så tilføj parameteren disable-branches=true i opsætningsfilen.

disable-branches=true

Tilføj auto-upload=false for at forhindre automatisk filoploading til Crowdin.

auto-upload=false

For at downloade oversættelser, så vælg dem i menuen: Værktøjer > Crowdin > Download. Oversættelser eksporteres til mappen Resources. Dette plugin opsætter automatisk eksportmønstre (den sti, hvorfra oversættelser tilføjes Android Studio), mens du uploader kildefilen til Crowdin. Eksportstien til oversættelser kan ikke ændres.

Opsætning

  1. Installér plugin’et via JetBrains Plugin-repositorie.
  2. Plugin’et registrerer automatisk filen med kildestrenge (“**/values/strings.xml”). Hvis ændret, opdateres filen i Crowdin.
  3. Kildefilen kan også uploades manuelt via menuen Værktøjer > Crowdin > Upload eller ved at højreklikke på filen og vælge Upload til Crowdin.
  4. For at downloade oversættelser, så vælg dem i menuen: Værktøjer > Crowdin > Download. Oversættelser eksporteres til ressourcemappen (**/resources/values-uk/strings.xml, **/resources/values-fr/strings.xml,…)

Var denne artikel nyttig?